Eksodus (Bybel)

tweede boek van der Bybel, kompos van 40 hoofstuks
(Aangestuur vanaf Exodus)
Hierdie artikel handel oor die tweede boek van die Tora en die Ou Testament. Vir die oorsprongsmite van die Israeliete sien Eksodus (uittog).

Eksodus (Grieks: Εξοδος = uittog; Hebreeus: שמות sjemot = naam; Exodus gespel in die ou Afrikaanse Bybelvertaling) is die tweede boek van die Hebreeuse Bybel. Die boek vertel van die uittog van Jakob se nageslag uit Egipte onder leiding van Moses en Aäron. God het sy volk gered uit die mag van die farao, soos die Egiptiese konings genoem is.

Moses, Aäron en die Farao
Moses met die Tien Gebooie

Die boek begin met die sin:

Hier volg die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte toe gekom het, elkeen met sy gesin: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issakar, Sebulon en Benjamin; Dan, Naftali, Gad en Aser.

Hooftrekke van die boekWysig

 • Die nageslag van Jakob word slawe in Egipte 1:1-22
 • Die geboorte van Moses, sy vlug 2:1-23
 • Die roeping van Moses 3:1-4:31
 • Moses en Aäron by die farao, die plae 5:1-11:10
 • Die Paasfees en die uittog 12:1-15:21
 • Van die Rietsee af tot by Sinaiberg 15:22-18:27
 • Die Tien Gebooie en die verbond 19:1-24:18
 • Voorskrifte vir die tent van ontmoeting en sy toebehore 25:1-31:18
 • Die goue kalf, die verbond word hernu 32:1 – 35:3
 • Die tent van ontmoeting word gemaak en ingerig 35:4 – 39:43
 • Die weiding van die tent van ontmoeting 40:1 – 38

Hoofstukke van die boekWysig

Hoofstuk 1Wysig

 • Die vermeerdering van Israel in Egipte (1:1-7)
 • Die farao probeer die getal van Israeliete beperk (1:8-22)

Hoofstuk 2Wysig

 • Moses se geboorte en opvoeding (2:1-10)
 • Moses slaan 'n Egiptenaar dood (2:11-22)
 • God hoor die Israeliete se geroep om hulp (2:23-25)

Hoofstuk 3Wysig

 • God openbaar Hom aan Moses (3:1-22)
  • 2"Toe verskyn die Engel van Here aan hom in 'n vlam binne-in 'n doringbos."

Hoofstuk 4Wysig

 • God openbaar Hom aan Moses (4:1-17)
 • Moses gaan terug na Egipte toe (4:18-31)

Hoofstuk 5Wysig

 • Moses en Aäron gaan na die farao toe (5:1-21)
 • Moses word weer deur die Here na die farao toe gestuur (5:22-24)

Hoofstuk 6Wysig

 • Moses word weer deur die Here na die farao toe gestuur (6:1-12)
 • Leiers in die familie van Moses en Aäron (6:13-26)
 • Die opdrag aan Moses (6:27-29)

Hoofstuk 7Wysig

 • Die opdrag aan Moses (7:1-13)
 • Die eerste plaag: water word bloed (7:14-25)

Hoofstuk 8Wysig

 • Die tweede plaag: paddas (8:1-15)
 • Die derde plaag: muggies (8:16-19)
 • Die vierde plaag: steekvlieë (8:20-32)

Hoofstuk 9Wysig

 • Die vyfde plaag: pes onder die vee (9:1-7)
 • Die sesde plaag: swere (9:8-12)
 • Die sewende plaag: (9:13-35)

Hoofstuk 10Wysig

 • Die agste plaag: sprinkane (10:1-20)
 • Die negende plaag: drie dae donker (10:21-27)
 • Die tiende plaag word aangekondig (10:28-29)

Hoofstuk 11Wysig

 • Die tiende plaag word aangekondig (11:1-10)

Hoofstuk 12Wysig

 • Die instelling van die paasfees (12:1-28)
 • Tiende plaag: dood van die eersgeborenes (12:29-40)
 • Voorskrifte in verband met die paasfees (12:41-51)

Hoofstuk 13Wysig

 • Elke eersgeborene moet aan die Here gewy word (13:1-16)
 • Die Here laat die volk met 'n ompad trek (13:17-22)

Hoofstuk 14Wysig

 • Die farao agtervolg die Israeliete (14:1-14)
 • Die Here red die Israeliete (14:15-31)

Hoofstuk 15Wysig

 • Die Here is oorwinnaar in die stryd (15:1-19)
 • Die lied van Mirjam (15:20-21)
 • Bitter water word soet (15:22-27)

Hoofstuk 16Wysig

 • Kos uit die hemel (16:1-21)
  • 13 "Teen die aand se kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, 14 en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp"
 • Reëlings vir die sabbat (16:22-30)
 • 'n Kruik vol manna word bewaar (16:31-36)

Hoofstuk 17Wysig

 • Water uit die rots (17:1-7)
 • Oorlog teen Amalek (17:8-16)

Hoofstuk 18Wysig

 • Jetro besoek vir Moses (18:1-27)

Hoofstuk 19Wysig

 • Die Israeliete kom by Sinaiberg (19:1-25)

Hoofstuk 20Wysig

 • Die Tien Gebooie (20:1-17)
 • Die volk vra Moses moet liewer met hulle praat (20:18-21)
 • Die altaar (20:22-26)

Hoofstuk 21Wysig

 • Bepaling vir die goeie orde in die samelewing (21:1)
  • Oor slawe (21:2-11)
  • Oor beserings en beskadigings (21:12-36)

Hoofstuk 22Wysig

 • Bepalings vir die goeie orde in die samelewing (21:1)
  • Oor diefstal (22:1-4)
  • Oor veldbrand (22:5-6)
  • Oor goed in 'n ander se sorg (22:7-15)
  • Oor mense (22:16-31)

Hoofstuk 23Wysig

 • Bepaling vir die goeie orde in die samelewing (21:1)
  • Oor vals getuienis en naasteliefde (23:1-9)
  • Oor sabbat (23:10-13)
  • Oor feeste en offers (23:14-19)
 • Die Here belowe om sy volk te help (23:20-32)

Hoofstuk 24Wysig

 • Die verbond word verseël (24:1-18)

Hoofstuk 25Wysig

 • Offergawes om 'n heiligdom op te rig (25:1-9)
 • Die ark (25:10-22)
 • Die tafel vir die offerbrood (25:23-30)
 • Die kandelaar (25:31-40)

Hoofstuk 26Wysig

 • Die tabernakel (26:1-37)

Hoofstuk 27Wysig

 • Die brandofferaltaar (27:1-8)
 • Die voorhof (28:9-19)
 • Die sorg vir die lampe (28:20-21)

Hoofstuk 28Wysig

 • Die priester se klere (28:1-43)

Hoofstuk 29Wysig

 • Die wyding van Aäron en sy seuns as priesters (29:1-37)
 • Die daaglikse offers (29:38-46)

Hoofstuk 30Wysig

 • Die wierookaltaar (30:1-10)
 • Die versoeningsoffer tydens 'n sensus (30:11-16)
 • Die bronswaskom (30:17-21)
 • Die salfolie (30:22-33)
 • Die wierookoffer (30:34-38)

Hoofstuk 31Wysig

 • Vakmanne om die tent van ontmoeting te bou (31:1-11)
 • Die rusdag (31:12-18)

Hoofstuk 32Wysig

 • Die goue kalf (32:1-35)

Hoofstuk 33Wysig

 • Die Here wil nie saam met Sy volk trek nie (33:1-6)
 • Die tent van ontmoeting (33:7-23)

Hoofstuk 34Wysig

 • Die tien gebooie word weer opgeskryf. Verskillende ander wette (34:1-35)

Hoofstuk 35Wysig

 • Bepalings oor die sabbat (35:1-3)
 • Offergawes om 'n heiligdom op te rig (35:4-9)
 • Die toebehore vir die tent van ontmoeting (35:10-29)
 • Die vakmanne om die tent van ontmoeting te bou (35:30-35)

Hoofstuk 36Wysig

 • Die vakmanne om die tent van ontmoeting te bou (36:1)
 • Die volk gee meer as wat nodig is (36:2-7)
 • Die tabernakel (36:8-38)

Hoofstuk 37Wysig

 • Die ark (37:1-9)
 • Die tafel vir die offerbrood (37:10-16)
 • Die kandelaar (37:17-24)
 • Die wierookaltaar (37:25-29)

Hoofstuk 38Wysig

 • Die brandofferaltaar (38:1-7)
 • Die bronswaskom (38:8)
 • Die voorhof (38:9-20)
 • Die gebruikte materiaal (38:21-31)

Hoofstuk 39Wysig

 • Die priesters se klere (39:1-31)
 • Die tabernakel en sy toebehore is voltooi (39:32-43)

Hoofstuk 40Wysig

 • Die tabernakel word opgeslaan en gewy (40:1-33)
 • Die magtige teenwoordigheid van die Here vul die tabernakel (40:34-38)

BronneWysig

 • Die Bybel: Nuwe vertaling (Bybelgenootskap van Suid-Afrika)
 • [[Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal|HAT: Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (Vyfde uitgawe): F.F. Odendal & R.H. Gouws (Kaapstad 2005)]]

Eksterne skakelsWysig