Daar is 'n lang tradisie van die spelling van die deelstate Tirool en Suid-Tirool in Afrikaans, ook weerspieël in die liedereskat van Afrikaans.

Daar is ook 'n lang tradisie van die spelling van die deelstate Tirol en Suid-Tirol in Nederlands en Afrikaans en Nederlands, waarby Tirol intussen in Nederlands as die voorkeurvorm beskou word. Die inwoners van Tirol weet ook niks van 'n tweede o nie - en hulle het deeglike kennis van hul deelstaat.
Die liedereskat van Afrikaans bevestig dit. "Die tweede o het weggerol, en skielik was dit net Tirol." Voyageur (kontak)