Ria

Taalvaardigheid

af Hierdie gebruiker se moedertaal is Afrikaans.
en-4 This user speaks English at a near-native level.

Ek het as gevolg van werksgeleenthede 'n inligtingkundige geword. Sedertdien beskou ek myself as 'n inligtingkundige en geniet my werk terdeё.

Ek is verantwoordelik vir die Digitaliseringskantoor van die Departement Biblioteekdienste, Universiteit van Pretoria. Ons kom dikwels in aanraking met uiters interessante en skaar bronne tydens die omskakeling vanaf analoog na digitaal. Hierdie inligting maak deure oop om 'n aktiewe bydrae te lewer tot die groei van Wikipedia en Mediapedia

Ek hoop dat die opleiding wat ons deur middel van ITOCA se toe doen ontvang het om by te dra tot Wikipedia se ontwikkeling, positief ontvang sal word.