Kennisgewing: Hierdie rekening is onbepaald geblokkeer omdat die eienaar van die rekening verskeie rekeninge misbruik het, asook globaal geblokkeer is weens verontagsaming van die bestuursvoorskrifte.