Gereformeerde Gemeenten

Die Gereformeerde Gemeenten is 'n kerkverband met 107 601 lede (2016), wat bestaan uit 158 kerke waarvan die meeste in Nederland geleë is. Die kerkverband bestaan uit gereformeerde kerke wat almal die Drie Formuliere van Enigheid as belydenisskrifte onderskryf. Die Drie Formuliere van Enigheid is die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. Die kerkverband handhaaf die Calvinistiese lewensbeskouing en aanvaar die gesag van die Bybel oor alle dinge.

Gereformeerde Gemeente Barendrecht

Eksterne skakelsWysig