Gilles van de Wall

Ds Gilles van de Wall (1828 - 1896) was 'n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, onder meer van die gemeentes Bloemfontein, Paarl en Kaapstad. Hy was een van die predikante wat dr. William Robertson in Europa gaan werf het om die tekort aan leraars in die NG Kerk aan te vul.

Ds Gilles van de Wall
Dominee Van de Wall
Ds. Gilles van de Wall

Naam Gilles van de Wall
Geboorte 14 Oktober 1828
Arnhem, Nederland
Sterfte 2 Januarie 1896
Paarl, Suid-Afrika
Kerkverband Nederduits Gereformeerd
Gemeente(s) East Millstone, NJ, VSA
Bloemfontein
Paarl
Kaapstad
Jare aktief 1856 - 1895
Kweekskool Seminarie der Ned. Ger. Kerk in Amerika

Ds Van de Wall is gebore in Arnhem, Nederland. Hy verhuis as jongeling na die Verenigde State van Amerika, waar hy teologie studeer aan die Seminarie der Ned. Ger. Kerk in Amerika.

Sy eerste plasing as leraar begin op die datum van sy verordinering in die Calvary Baptist Church in Johnsville (sedertdien herdoop tot East Millstone) in die Somerset County van New Jersey. Só word die nuwe leraar 9 Julie 1856 in sy eerste gemeente aangestel, en word só ook die eerste vaste leraar van hierdie splinternuwe gemeente met 'n beginsalaris van $500 per jaar. Die nedersetting het tot 1854 hoofsaaklik bestaan uit 'n graandepot, 'n afgeleefde hotel, 'n skool, 'n handjievol besighede, en drie of vier plaashuise. Toe 'n treinspoor in 1854 aangelê word om die nuwe distilleerdery van vervoer te voorsien, vind daar 'n oplewing plaas danksy die koopkrag van spoorwegwerkers. Ten spyte van die yl bevolking en streng mededinging van die Metodistekerk wat een jaar vroeër tot stand gekom het, het die lidmaattal van sy gemeente tydens Van de Wall se bediening meer as verdubbel vanaf 18 in 1856 tot 46 toe hy die amp ontruim het op 6 Junie 1858.

In 1860, tydens 'n besoek aan Nederland, ontmoet ds. Van de Wall dr. William Robertson wat juis daardie land aangedoen het om leraars te werf vir die bediening in die steeds groeiende aantal gemeentes in Suid-Afrika. Van de Wall besluit kort daarná om die aanbod te aanvaar en word in 1862 as leraar bevestig in die Bloemfonteinse Moederkerk (later bekend as die Tweetoringkerk, vandag bekend as die Towers of Hope). In 1870 volg Van de Wall wyle ds. Van Lingen op in die Paarlse gemeente. In 1874 aanvaar hy 'n beroep na Kaapstad, waar hy by sy ampsaanvaarding uit Handelinge 9:20 preek. Die daaropvolgende jaar aanvaar hy 'n beroep om terug te keer na sy vorige gemeente in die Paarl, nadat die kerkraad hom gesmeek het om terug te kom omdat hulle heel onsuksesvol was om die vakature te vul met beroepe tot ander leraars. Van 1880 tot 1883 dien hy as moderator van die Sinode.

Swak gesondheid noop hom uiteindelik om op 7 Februarie 1895 af te tree. In sy afskeidspreek lewer hy 'n boodskap uit Romeine 15:33. Hy sterf minder as 'n jaar later, op 2 Januarie 1896 in die Paarl in die ouderdom van 67 jaar.

Ná sy dood rig sy eerste gemeente in East Millstone, NJ, 'n gedenksteen vir ds. Van de Wall op op die terrein van die kerk waar hy oorspronklik georden is.

Sien ook wysig