NG gemeente Paarl

Die NG gemeente Paarl is die derde oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Die gemeente het vroeër as Drakenstein bekend gestaan en staan ook soms as Strooidakkerk bekend na aanleiding van sy kerkgebou.

Die gebou van die Paarlse NG gemeente (die Strooidakkerk) is die oudste NG kerkgebou wat steeds in gebruik is. Die gemeente is die derde oudste.
Ds. T.J. Herold, leraar van 1823 tot 1831, die elfde leraar.
DS. G.W.A. van der Lingen, leraar van 1831 - '69, twaalfde leraar.
Ds. P.G.J. Meiring, leraar van 1907 tot 1921.
Ds. J.F. Mentz, leraar van 1931 tot 1947, waarna Hennenman.
Dr. J.L. de Villiers was medeleraar van 1950 tot 1956. Hy was later jare lektor aan die Kweekskool op Stellenbosch.
Ds. J.A. Hurter, leraar van 1970 tot 1973. Hy het van 1947 tot sy aftrede op 31 Julie 1988 agt gemeentes bearbei, buiten Piet Retief en Oos-Londen heel aan die begin van sy loopbaan, almal in die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland.
Dr. Ernst van der Walt was medeleraar van die gemeente van 1973 tot 1978.

Die gemeente se ontstaan is 'n voortvloeisel van die koms van die Franse Hugenote na Suid-Afrika in 1688. Hulle het aanvanklik geressorteer onder die NG gemeente Stellenbosch, maar in 1691 is hulle tot 'n afsonderlike gemeente, destyds Drakenstein, gevorm.

Die eerste plek van samekoms was iewers in die buurt van Simondium geleë in 'n geboutjie van hout en klei wat sommige beskryf het as 'n "vuile hokje" of "'n gevaarte". Hier het ds. Pierre Simond, wat saam met die Hugenote Kaap toe gekom het, in keurige Frans gepreek, tot hy in April 1702 sy laaste preek aan die Kaap gehou en na Europa teruggekeer het.

Onder leiding van ds. Petrus van Aken is in 1717 tot die oprigting van 'n behoorlike kerkgebou oorgegaan, gedeeltelik met behulp van 'n legaat van die bekende Henning Huising. Dit het waarskynlik aan die noordekant van die teenswoordige kerkgebou, waar die graf van ds. R.N. Alting (predikant van 1784 tot 1800) is, gestaan. In 1805 is die huidige kerkgebou in ou Kaaps-Hollandse styl opgetrek, wat vandag nog as die Strooidakkerk bekend staan en die oudste kerkgebou in Suid-Afrika is wat steeds as sodanig gebruik word.

Die Pinksterbidure, wat vandag 'n gebruik in die hele NG Kerk is, het ontstaan uit 'n gebedsweek tussen Hemelvaartdag en Pinkstersondag in 1861.

Enkele leraars

wysig

Bronne

wysig