Hintsa

Xhosaopperhoof van die Gcaleka-stam (1789-1835)

Hintsa ka Khawuta (1789–1835) was 'n Xhosaopperhoof van die Gcaleka-stam. Hy is laat in die agtiende eeu gebore, en tree op die voorgrond tydens die Sesde Grensoorlog van 1835 teen die Kaapkolonie.

Skets van koning Hintsa ka Khawuta in die 1800's

Hy het uiteindelik vrede gesluit en aangebied om die Britte te help met die opspoor van gebuite beeste. Op een van die togte probeer hy egter ontsnap en hy word doodgeskiet op 12 Mei 1835. Hy is opgevolg deur sy seun, Kreli.