Kreli (1818–1893) was 'n Xhosa opperhoof en seun van Hintsa. Hy het op die voorgrond getree toe hy die Temboes met fyn taktiek verslaan het. Vier jaar later, in 1858, het hy weer teen hulle geveg en 'n derde keer in 1873. Teen die Britte was Kreli 'n fyn diplomaat en in 1846 het hy die beste daarvan afgekom op 'n vredeskonferensie met sir Andries Stockenström. Die vrede is in 1848 gesluit en het die weg gebaan vir 'n vriendelike ontmoeting met goewerneur sir Harry Smith naby King William’s Town. Van 1850 tot 1852 maak hy weer oorlog teen die Britte en word verslaan. In 1853 maak hy vrede en sy mag word finaal gebreek na die Nasionale Selfmoord van die Xhosas. Van 1877 tot 1888 was hy weer in 'n oorlog met die Kaapkolonie betrokke. Hy word verslaan en is na Bomvanaland verdryf. Daar is hy oorlede in Februarie 1893.

Koning Sarili ka Hintsa (sittend, in die middel) met raadslede in 1871

Bronne

wysig
  • Rosenthal, Eric (red.). Ensiklopedie van Suidelike Afrika. Londen en New York: Frederick Warne & Kie Bpk.