Homofoon

Woorde wat presies eenders klink, maar waarvan die betekenis en spelling verskil

Homofone is woorde wat presies eenders klink, maar waarvan die betekenis en spelling verskil.

Die woorde vlei en vly is homofone van mekaar:

 • Sy vlei (heuning om mond smeer) hom sodat hy vir haar gunsies sal doen.
 • Hy vly (neerlê) hom op die bank neer.

In hierdie geval is faal en vaal homofone van mekaar:

 • Die poging sal faal (misluk).
 • Die prent is baie vaal (die kleur).
Jy ry op 'n fiets. Die homofoon van fiets is viets, wat na netjiese/fikse figuur verwys.


Voorbeelde wysig

Meer voorbeelde:

 • bod (aangebode geldsom op ’n veiling), bot (kortaf en onbeleef; ook uitspruit, gesê van plante)
 • bond (vereniging), bont (veelkleurig; ook pelswerk)
 • boordjie (die boonste deel van die nek van ’n hemp), boortjie (’n werktuigie waarmee jy al draaiende ’n gaatjie kan maak)
 • boud (agterste, dik liggaamsdeel), bout (dit word met ’n moer vasgedraai)
 • brei (doen dit met velle of ’n sportspan), bry (die klank “r” met die kleintongetjie uitspreek)
 • dokter (geneesheer, meervoud dokters), doktor (iemand wat die hoogste akademiese graad verwerf het, meervoud doktore)
 • eet (eet kos), eed (lê 'n eed af)
 • end (die einde), ent (die loot van een boom in die spleet van ’n ander bevestig; ook ’n stuk van ’n pad)
 • faal (misluk), vaal (vervelend, vuilwit, bleekgeel, gryserig of bleekbruin)
 • feit (geen verdigsel nie), fyt (pynlike sweer aan ’n vinger)
 • fel (hewig, byvoorbeeld soos die son kan neerbak), vel (huid van mense of diere; ook omkap, soos in “bome word gevel”; ook regterlik beslis, soos in “die vonnis word gevel”)
 • fier (vol regmatige trots), vier (feestelik deurbring; ook een minder as vyf)
 • fiets (waarop jy trap-trap kan ry), viets (netjies en sjiek)
 • fonds (geld wat vir ’n bepaalde doel byeengebring word), vonds (iets wat gevind is)
 • fors (kragtig), vors (koning)
 • kruit (in ’n patroon), kruid (in ’n tuin)
 • lid (een van die mense in ’n geordende groep waaraan hy of sy behoort), lit (’n deel van byvoorbeeld ’n vinger of ’n riet)
 • lood (metaal), loot (jong tak van ’n plant; ook deur die lot aanwys)
 • luid (hard klinkend), luit (tokkelinstrument)
 • ly (pyn en lyding), lei (voor loop), lui (moeg)
 • mied (opgestapelde hoop hooi of iets anders), miet (klein larwe of wurmpie in byvoorbeeld meel)
 • nood (haglike toestand), noot (musiekgeluid; ook papiergeld)
 • peil (diepte of hoogte van iets vasstel), pyl (wat met ’n boog afgeskiet word; ook soos in “iemand pyl op iets af”)
 • pond (Britse geld of ou gewigsmaat), pont (platboomvaartuig wat gebruik kan word om ’n rivier oor te steek)
 • rant (klipperige hoogte), rand (buitekantste omtrek van ’n voorwerp; ook ’n muntstuk; ook ’n denkbeeldige oorgangsgrens, soos in “op die rand van die graf of van bankrotskap”)
 • reier (moerasvoël), ryer (iemand wat ry)
 • ry (voortbeweeg in ’n voertuig), rei (koor)
 • ryk (welgesteld en vermoënd), reik (jou hand uitstrek tot, soos in “reik na die sterre”)
 • seine (tekens), syne (behoort aan hom)
 • skud (heftig heen en weer of op en af ruk), skut (iemand wat skiet);
 • steil (baie skuins op en af, miskien soos ’n bergpad), styl (van ’n skrywer; ook van hare)
 • vermaard (beroemd), vermaerd (wat maer geword het)
 • vly (jou saggies en gerieflik neerlê), vlei (moerassige laagte; ook iemand heuning om die mond smeer)
 • want (omdat), wand (muur)
 • wei (gras vreet, soos die beeste op die veld), wy (skenk, soos in “wy jou aandag aan hierdie saak”)
 • ys (bevrore water), eis (gebiedend aandring op iets)

Sien ook wysig

 • Homograaf, woorde wat dieselfde spelling het, maar nie dieselfde betekenis, klankvorm of oorsprong het nie.
 • Homoniem, woorde wat dieselfde spelling het en dieselfde klink, maar die betekenisse verskil.
 • Sinoniem, woorde wat dieselfde betekenis het.
 • Antoniem, woorde wat die teenoorgestelde betekenis het.

Eksterne skakels wysig