Inkomstestaat

'n Inkomstestaat, ook bekend as 'n Staat van omvattende inkomste, vorm deel van 'n entiteit se Finansiële State. Hierdie staat toon hoe 'n entiteit se omset / verkope omgeskakel word na netto inkomste.

Nut en beperkingsWysig

Inkomstestate behoort die historiese finansiële prestasie van 'n entiteit vir 'n gegewe tydperk aan te toon. Dit kan gebruik word om die toekomstige prestasie te voorspel en om 'n entiteit se potensiaal om kontant te genereer te bepaal.

Daar is egter verskeie beperkings tot die inligting op 'n Inkomstestaat:

 • Daar mag items wees wat relevant is, maar kan nie betroubaar gemeet word nie (bv. intern gegenereerde klandisiewaarde).
 • Sommige items is afhanklik van rekeningkundige metodes (bv. die gebruik van EIEU of gemiddelde koste vir voorraad).
 • Sommige items is afhanklik van oordeel en skattings (bv. depresiasie).

FormaatWysig

'n Inkomstestaat het tipies 'n kolom vir die huidige finansiële tydperk (jaar) sowel as een of meer kolomme vir vergelykende syfers. Waar die Inkomstestaat deel uitmaak van bestuurstate, sal daar tipies ook aparte kolomme wees vir die huidige en vergelykende maande sowel as huidige en vergelykende jare.

Daar is 2 algemene formate waarvolgens 'n Inkomstestaat opgestel kan word:

 • Opdeel van uitgawes volgens aard
 • Opdeel van uitgawes volgens funksie

KomponenteWysig

Ingevolge IFRS, kan 'n "Staat van omvattende inkomste" tipies uit die volgende komponente bestaan (Van bo na onder):

 • Wins en verliesgedeelte
 • Staat van ander omvattende inkomste
  • Herwaardasiesurplus/tekort (ens.)
  • Totaal omvattende inkomste