Interskole

Interskole is 'n gewilde Suid-Afrikaanse sportaktiwiteit waartydens twee of meer skole in verskillende sportitems meeding. Die byeenkoms is hoofsaaklik 'n atletiekbyeenkoms met verskeie nommers en 'n pawiljoen vol singende en aanmoedigende skoolkinders. Ander sporte soos rugby, netbal en tennis, wat ook gewilde skoolsporte is, kan by die kompetisie ingesluit word. Verskillende kompetisies gebruik verskillende puntetoekenningstelsels. Sommige ken 'n gegewe aantal punte aan 'n skool toe vir elke nommer wat deur hulle gewen is, en ander ken punte in dalende orde vir die rangresultate van die skole per nommer. Sommige kompetisies se uitslag word deur slegs een nommer bepaal — byvoorbeeld dat die wenner van die eersterugbyspan se wedstryd ook die wenner van die gehele kompetisie is.

Sien ookWysig