Ds. Johannes Petrus Coetzee (noemnaam Jan, Pretoria, 27 Junie 193124 Julie 2005) was tussen 1955 en 1999 predikant in twee gemeentes van die Gereformeerde Kerk.

Ds. Jan Coetzee staan regs op dié foto van die vierdejaars van 1954 van die Teologiese Skool Potchefstroom. Voor (van links): P.C. Kruger, C.J. Malan, J.A. Jooste, N.J. Grobler. Agter (van links): N. Malan en N.J.P. Coetzee.

Ds. Jan Coetzee was die seun van M.J. Coetzee. Hy het sy opleiding aan Hoërskool Nylstroom en die PU vir CHO en Teologiese Skool Potchefstroom ontvang waar hy in 1954 saam met nog vyf studente afstudeer het. Ná universiteit is hy na sy eerste gemeente, Bethal beroep en in 1955 daar bevestig. Op Bethal het hy gedien in die plaaslike kultuurvereniging asmede die musiekvereniging. Van daar is hy in 1963 na Pretoria-Meintjeskop, waar hy die volgens 36 jaar sou bly tot hy sy emeritaat in 1999 aanvaar het toe hy reeds nagenoeg 68 jaar oud was. ’n Lang aftrede is hom nie gegun nie, want in Julie 2005 is hy in die ouderdom van 74 jaar oorlede.

Bron wysig

  • (af) (en) Kruger, dr. D.F. 1963. Wie is wie in Suid-Afrika. Johannesburg: Vitae Uitgewers.