Kirknessstene is 'n tipe rooi baksteen wat in baie van die ouer geboue in Pretoria gebruik is. Die bakstene is deur JJ Kirkness teen die suidelike hang van Muckleneukheuwel in Pretoria vervaardig. Dit is onder andere gebruik in die bou van die Tremloods,[1] en in Kirknesshuis. Geboue so ver as die Groote Schuur-hospitaal in Kaapstad en die Poskantoor in die voormalige Salisbury (nou Harare) is uit Kirkness-stene gebou.

Nadat die steengroef gesluit is teen omstreeks 1967, is dit vir byna 12 jaar as 'n vullisstortingsterrein gebruik deur die Stadsraad van Pretoria. Hierna, toe die ashoop vol was, is die terrein netjies gerehabiliteer deur die aanplanting van gras vir sportvelde. Vervolgens is die Normaalkollege van Pretoria se nuwe kampus hier hervestig deur die bou van lesinglokale en koshuise vir studente. Die Groenkloofkampus vorm nou deel van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Opvoedkunde.

VerwysingsWysig

  1. Henie Heydenrych en Abrie Swiegers, Discover Pretoria, J.B. van Schaik, Pretoria, Suid-Afrika, 1999, p82