’n Klade (van die Griekse woord κλάδος klados, "tak") is ’n term uit die kladistiek (’n wetenskaplike stelsel vir die indeling van biologiese organismes). ’n Ander naam vir ’n klade is monofiletiese groep.

’n Klade bevat alle afstammelinge van ’n gemeenskaplike voorsaat asook die voorsaat self.

’n Klade is ’n skematiese voorstelling van ’n groep organismes wat alle individue insluit wat afstam van ’n bepaalde gemeenskaplike voorsaat, plus die voorsaat self. Dit kan op verskeie maniere gedefinieer word, afhangende van die wyse waarop die voorsaat-soort aangewys word.

’n Klade kan ook beskou word as ’n wetenskaplike hipotese oor die ewolusionêre verhouding tussen die organismes wat in die analise teenwoordig is. Hierdie hipotese spruit uit ’n sekere datastel van die kenmerke van die organismes wat ontleed word. Die hipotese word getoets deur ’n volgende, verkieslik meer akkurate, datastel wat ’n heel ander verdeling in klades (’n kladogram) kan oplewer. ’n Klade moet eintlik altyd vergesel word van ’n vermelding van die datastel waarop dit gebaseer is. Dit is nie uitsonderlik dat ’n organisme in een analise volgens datastel 1 in klade A geklassifiseer word, terwyl dit in ’n ander analise volgens datastel 2 in klade B val nie.

In die praktyk word dikwels verskeie analises gekombineer en slegs as ’n klade robuust is (deur opgawes in verskeie analises) word hulle as geloofwaardig beskou.

’n Klade moet onderskei word van ’n takson, die tradisionele taksonomiese groepe wat gebruik word vir ’n wetenskaplike klassifikasie. Die meeste taksa wat deesdae gedefinieer word, is egter feitlik identies aan ’n bepaalde klade. Daar is ’n plan vir die stigting van ’n amptelike liggaam wat deur middel van die sogenaamde Phylo Code ’n prioriteitsregistrasie moontlik sal maak van name en definisies van klades. Die bedoeling is dat hierdie Phylo Code sal toelaat dat ’n klade op verskillende maniere gedefinieer kan word.

Sien ook wysig