Krosidoliet (ook krokidoliet) is die naam vir blouasbes. Dit was ook doeksteen genoem in die verlede vanweë die vesels. Dit word onder andere in Suid-Afrika by Kuruman, Pomfret en Marydale gevind. Dit kom ook in Bolivië en by Pilbara in Australië voor.

Krosidoliet by die Pomfret-myn in Vryburg, Suid-Afrika

Krosidoliet word as die gevaarlikste vorm van asbes beskou. In die 1950's is dit vir die filters in Kent Micronite-sigarette gebruik. Dit is ook vantevore vir gasmaskers aangewend. In die middel van die 20ste eeu is bevind dat dit skadelik is vir mense en produksie is gestaak.

Bron wysig