'n Ligand is 'n neutrale molekule of 'n ioon wat 'n vrye elektronpaar het, wat gebruik kan word om 'n binding te vorm met 'n metaalioon. 'n Koördinasieverbinding is neutraal of gelaai. In die laasgenoemde geval het dit 'n teenioon daarby. Die metaal-ligandverbinding kan beskryf word as die interaksie tussen 'n Lewis-basis en 'n Lewis-suur.