Lys van Christelike teologiese vakbegrippe

Wikimedia lysartikel

Die artikel bevat 'n lys van teologiese vakbegrippe. Teologiese vakbegrippe omvat die terminologie wat deur teoloë in die uitoefening van hulle beroep gebruik word.


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Sien ook

AWysig

BWysig

 • Boetedoening (Christendom)
 • Bybel

CWysig

DWysig

EWysig

 • Efese (Christendom)
 • Ekklesiologie
 • Etiek
 • Evangelie
 • Ewige lewe (Christendom)
 • Ewigheid (Christendom)

FWysig

GWysig

 • Geloof (Christendom)
 • Geloofsbelydenis (Christendom)
 • Geloofsvertroue (Christendom)
 • Gelowige (Christendom)
 • Geluksaligheid (Christendom)
 • Gemeente (Christendom)
 • Genade (Christendom)
 • Genadeverbond
 • Gereformeerde Christendom
 • Geregverdig (Christendom)
 • God (Christendom)
 • Golgota

HWysig

 • Heidelbergse kategismus
 • Heil (Christendom)
 • Heiland (Christendom)
 • Heilige Gees (Christendom)
 • Heilige Skrif (Christendom)
 • Heiligmaking (Christendom)
 • Heilsgeskiedenis (Christendom)
 • Here (Christendom)
 • Heresie
 • Hoëpriester (Christendom)

IWysig

JWysig

KWysig

LWysig

 • Leer (Christendom)
 • Leerstuk (Christendom)

MWysig

NWysig

OWysig

 • Ouderling (Christendom)
 • Ou Testament
 • Openbaring (Christendom)
 • Opstanding (Christendom)

PWysig

 • Paradys (Christendom)
 • Patristiek
 • Paulus
 • Piëtisme
 • Pluriformiteit
 • Polemiek
 • Predestinasie (Christendom)
 • Profeet (Christendom)

QWysig

RWysig

 • Raad van God (Christendom)
 • Raadsbesluit

SWysig

 • Saligheid (Christendom)
 • Saligmaker (Christendom)
 • Salwing (Christendom)
 • Seun van God (Christendom)
 • Sinode
 • Skepper (Christendom)
 • Skepsel (Christendom)
 • Skrifgebondenheid (Christendom)
 • Skrifgeleerdes (Christendom)
 • Skrifwaarheid (Christendom)
 • Soenoffer (Christendom)
 • Sonde (Christendom)
 • Spreuke (Christendom)

TWysig

 • Tetiese vakke

UWysig

VWysig

 • Vader (Christendom)
 • Verborgenheid (Christendom)
 • Verdienste (Christendom)
 • Verdienste-godsdiens (Christendom)
 • Verheerliking (Christendom)
 • Verlossing (Christendom)
 • Vrederaad (Christendom)

WWysig

XWysig

YWysig

ZWysig