Middellyn

In meetkunde is 'n middellyn 'n lynstuk tussen twee punte van 'n sirkel wat deur die middelpunt van hierdie sirkel loop.

Die middellyn van 'n sirkel word aangedui.

Die totale lengte van die middellyn word die diameter (en nie die deursnee nie) genoem.

Die helfte van die lengte van die middellyn (oftewel die afstand vanaf die middelpunt tot die rand van die sirkel) word die radius (of straal) genoem.