NG gemeente George-Suid

Die NG gemeente George-Suid is ’n gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Sinode Wes-en-Suid-Kaapland met sy middelpunt in die Suid-Kaapse stad George.

Ds. J.G. Lochner, die leraar van 1943 tot 1947.

George-Suid was die eerste afstigting van die moedergemeente (wat reeds in 1813 gestig is) op George self, maar reeds die agtste dogtergemeente. Die gemeente is op 16 Junie 1950 gestig. George-Suid het begin met 1 400 lidmate, 1 900 siele en 'n 40-tal kerkraadslede. Vanaf Oktober 1950 het die gemeente ook sy eie leraar gehad in die persoon van ds. J.G. Lochner, voorheen van die gemeente George.

In plaas van 'n kerk het die kerkraad besluit om dadelik 'n saal te bou wat vir omtrent 700 mense voorsiening maak. Die saal sou vir eredienste gebruik word totdat die gemeente ook later 'n kerkgebou sou hê. Voorts sou daar enige ander sosiale geleenthede in gehou word — soos konserte, basaars en ander kerklike verrigtings. Veral voorsien die saal aparte lokale vir 'n 20 sondagskoolklasse. Die saal was dan ook die fondament van die kerk in letterlike sowel as geestelike sin. Die argitek is W.D. Bronkhorst, toe nog verbonde aan Wynand Louw se argiteksfirma se Kaapse kantoor. Die bouheer was J.A. van der Westhuizen, een van die diakens.

Totdat die saal voltooi is, het die gemeente nog saam in die kerkgebou van die moedergemeente aanbid. Op 19 September 1951 het die Ring van George met sy sitting in die nuwe saal begin tot Vrydagaand 21 September, om toe op Saterdag 22 September 1951, in die namiddag, die feestelike inwyding mee te maak.

Bron wysig