NG gemeente Mafikeng

Die NG gemeente Mafikeng is ’n gemeente in die gelyknamige stad in die provinsie Noordwes, maar dit ressorteer onder die Sinode van Noord-Kaapland. Volgens die NG Kerk Jaarboek van 2021 het die gemeente toe 133 belydende en 32 dooplidmate gehad.

Geskiedenis wysig

 
Die kerkraad het Hendrik Vermooten op 23 Augustus 1957 as argitek aangestel vir die gemeente se nuwe kerkgebou. Die hoeksteenlegging was op 31 Oktober 1959.

Die gemeente is op Saterdag 7 Mei 1892 gestig. Die dienste van prop. Izak van Heerden is van 22 Mei 1893 af op ’n tydelike grondslag verkry. Die eerste kerkgeboutjie kon reeds in die stigtingsjaar gebou word danksy £300 wat die kerkraad uit Sinodale Fondse geleen het. Nadat ’n storm die dak afgewaai het, is in 1903 uit die oorblyfsels ’n tweede saaltjie gebou. In 1897 is ’n pastorie gebou, maar in 1898, ná die vertrek van ds. Van Heerden na sy eerste vaste standplaas, Kenhardt, waar hy op 22 Januarie as die gemeente se derde leraar sedert 1893 bevestig is, is dit verkoop om die gemeente uit sy haglike geldelike posisie te red. Eers in 1903 is weer ’n pastorie gebou wat met enige veranderings tot 1946 as sodanig gedien het.

Op 3 Junie 1898 is ds. J.W. Meyer, van Griekwastad, hier bevestig. Tydens die beleg van Mafeking het hy en sy gesin, ten spyte van gevare, op die dorp gebly en bearbei wat van die gemeente oorgebly het. Ná die ontset van die dorp op 17 Mei 1900, het hy ook die geestelike werk in die konsentrasiekamp verrig. Sowat 4 000 vroue en kinders het in dié tyd in die kamp gesterf. Die graffies in die konsentrasiekamp-kerkhof, wat deur die latere beywering van ds. J.C.N. Mentz (1924–’1932) die eiendom van die gemeente geword het, is in 1949 met behulp van bydraes uit buurgemeentes en die Sentrale Burgergraftekomitee netjies opgemaak. Ongeveer £4 000 is reeds bestee.

Ds. Meyer het in 1910 en is in 1912 deur prop. F.J.W. Koch opgevolg. Hy het hom dadelik vir die bou van ’n kerk beywer. In 1914 het die gemeente by sy vertrek Stanford toe vakant geraak, tot ds. J.N. Geldenhuys, van Deben, op 25 September 1915 hier bevestig is. In sy tyd is oorgegaan tot die bou van ’n kerk, wat op 11 November 1916 ingewy is en diens gedoen het tot die huidige kerk in gebruik geneem is.

Ds. N.J. Louw het die gemeente vanaf Desember 1919 twee en ’n half jaar bearbei, toe hy ’n beroep na Cornelia aanneem. Ná sy vertrek het eerw. W.J. Wentzel tydelik opgetree, tot prop. J.C.N. Mentz op 30 Augustus 1924 as leraar bevestig is. Tydens sy diensjare is ’n kerkie te Lobatsi (1926) gebou en ook ’n deeglike kerkkoshuis (1930). In 1932 het ds. P.M. Murray hierheen gekom van Malopo af en is hy op 21 Junie bevestig. Tydens sy bediening tot Junie 1940 is in 1938 aan die behoefte aan ’n kerksaal voldoen toe die Eeufeessaal gebou is. Van 8 September 1940 tot 4 Desember 1943 het ds. J. P. Strümpher in die gemeente gestaan, terwyl ds. J.A. Theron vanaf Junie 1944 tot Julie 1947 die gemeente bedien het. In November 1948 het ds. G.J. le Roux vanaf Fort Victoria (Masvingo) hierheen gekom.

Predikante wysig

 • Izak Petrus van Heerden, 8 Jun. 1893 – 1898
 • Justus Wilhelm Meyer, 3 Jun. 1889 – 1910
 • Frederik Johan Wilhelm Koch, 10 Mei 1912 – 1914
 • Jacobus Nicolaas Geldenhuys, 25 Sep. 1915 –1919
 • Nicolaas Johannes Louw, 3 Des. 1919 – 1922
 • Johannes Cornelius Nicolaas Mentz, 30 Aug. 1924 – 1932
 • Paul Milne Murray, 21 Jun. 1933 – 1940
 • Johannes Petrus Strümpfer, 8 Sep. 1940 – 1944
 • Jacobus Andries Theron, 13 Mei 1944 – 1947
 • Gabriël Jacobus le Roux, 23 Okt. 1948 –
 • Jacobus Stephanus Marais, 24 Jul. 1954 – 1957

Sien ook wysig