NG gemeente Suidoos-Pretoria

Die NG gemeente Suidoos-Pretoria, wat ook die bynaam Stellastraat het vanweë die kerkgebou se ligging op die hoek van Olivier- en Stellastraat in Waterkloof, is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Pretoria.

Kerkgebou van die NG gemeente Suidoos-Pretoria
Ds. J.F. du Toit, van 1948 die eerste leraar nadat hy oorgekom het van die moedergemeente af.
Kerksaal van die NG gemeente Suidoos-Pretoria
Ds. K.D. Struwig, leraar van 1964 tot 1967.
Kerksaal van nader

Die gemeente het in 1985 735 doop- en 2 167 belydende lidmate gehad en is destyds bedien deur vier leraars: P.S. Strümpfer, G.J.C. Venter, C.J.A. Vos en J.G. du Plessis. In 2015, toe die dooplidmate 613 getel het en die belydende lidmate 2 046, was die leraars dr. J.D. Kirkpatrick, di. M.J. Basson, A.M. Pienaar en F. de Wet, terwyl ds. M. de Wet ’n termynpos beklee het.

Met die jare het Pretoria so uitgebrei dat dié gemeente lankal nie meer die suidoostelike punt van Pretoria is nie; daarom het die gemeente besluit om bekend te staan as die Stellastraatgemeente.

StigtingWysig

Die gemeente Suidoos-Pretoria het by afstigting, soos sy naam aandui, die suidoostelike voorstede van die administratiewe hoofstad beslaan, te wete Brooklyn, Menlopark, Hazelwood, Waterkloof en Nieuw-Muckleneuk, benewens Garsfontein en omgewing. Dit is die jongste van vyf gemeentes wat binne vyf jaar uit NG Pretoria-Oos ontstaan het. In Augustus 1947 is die gemeente amptelik afgestig. Die eerste diens is in die opelug gehou op ’n kaal stuk grond wat op die kaart as Niemeyersplein aangedui is. In die skaduwee van 'n ghwarriebos het die prediker, dr. William Nicol, destyds leraar van Pretoria-Oos, stelling geneem agter 'n eenvoudige kateder, die diens gelei en die eerste kerkraadslede voorgestel.

Nadat 'n paar weke lank gebruik gemaak is van 'n klaskamer in die skool, kon die gemeente vir sy eredienste sy intrek neem in 'n doelmatige saal in Nieuw-Muckleneuk. Sowat ses maande ná die stigting van die gemeente is die eerste leraar bevestig in die persoon van ds. J.F. du Toit, voorheen van die moedergemeente, Pretoria-Oos.

Die gemeente was besonder groeikragtig, en het in die kort tyd van vier jaar sy ledetal meer as verdubbel. 'n Beplanningskommissie was toe reeds besig om te ondersoek watter stappe gedoen moet word met die oog op verdere afstigting. Destyds was die grootste onder die buitengewone take van die gemeente die daarstelling van 'n sentrale kerkgebou, aangesien die saal al die kerkgangers nie meer kon bevat nie en daarby moeilik bereikbaar was vir 'n groot deel van die gemeente.

Enkele leraarsWysig

  • Ds. Strumpher
  • Willem Johannes Annandale, 1956 – 1967
  • Karel Daniël Struwig, 1964–1967
  • Gerhardus Jacobus Christiaan Venter, 1972–2000 (aanvaar sy emeritaat)
  • Dr. J.D. Kirkpatrick, ? – 16 Mei 2021 (bly aan in kontrakpos)

BronneWysig

VerwysingsWysig

Eksterne skakelsWysig