Namibië, Land van die Dapper

Namibië, Land van die Dapper is die volkslied van Namibië. Die lied is deur Axali Doëseb (gebore in 1954) geskryf en gekomponeer. Die lied is in 1991 as die land se nasionale volkslied aangeneem.

Amptelike weergaweWysig

Hier volg die volkslied se woorde in Engels, die nasionale taal van Namibië:

  Namibia, land of the brave,

Freedom fight we have won.
Glory to their bravery
Whose blood waters our freedom.
We give our love and loyalty
Together in unity.
Contrasting beautiful Namibia,
Namibia, our country.
Beloved land of savannas,
Hold high the banner of liberty.
Chorus:

Namibia, our country,
Namibia, Motherland,
We love thee.
 

Duitse weergaweWysig

  Namibia, Land der Mutigen.

Der Freiheitskampf ist gewonnen,
Ehre Ihrem Mut, deren Blut floss für unsere Freiheit.
Wir geben unsere Liebe und Freiheit,
In Einigkeit gemeinsam,
Kontrastreiches schönes Namibia,
Namibia unser Land.
Geliebtes Land der Savannen,
Haltet das Banner der Freiheit hoch.
Refrein:

Namibia unser Land,
Namibia Vaterland,
Wir lieben Dich.
 

Afrikaanse vertalingWysig

  Namibië, land van die dapper,

Vryheid veg ons gewen het.
Eer aan hul dapperheid
Wie se bloed ons vryheid wateren.
Ons gee ons liefde en lojaliteit
Saam in eenheid.
Kontrasterende pragtige Namibië,
Namibië, ons land.
Geliefde land van savannas,
Hou hoog die vaandel van vryheid.
Refrein:

Namibië, ons land,
Namibië, Moederland,
Ons is lief vir jou.