Natuurlike logaritme

’n spesiale geval van die wiskundig gedefinieerde logaritme

Die natuurlike logaritme, of neperse logaritme, is 'n spesiale geval van die wiskundig gedefinieerde logaritme. Die natuurlike logaritme het die wiskundige konstante e ('n simbool wat deur Leonhard Euler gedefinieer is) as grondtal. Die natuurlike logaritme word in meer prakties gerigte situasies aangedui deur ln (logaritmus naturalis), maar mens skryf ook wel log in vakgebiede waar dit vanselfsprekend is dat die natuurlike logaritme bedoel word. Die term 'natuurlike logaritme' is afkomstig van die Duitse wiskundige Nikolaus Mercator.

Die natuurlike logaritme van die getal x, is dus:

Dit kan ook soos volg geskryf wordː

Dieselfde rekenreëls wat vir logaritme met enige ander grondtal geld, geld ook vir natuurlike logaritmes.

e = 2.718281828

In Microsoft Excel word dit soos volg gebruikː

=EXP(1) = 2.718281828

Eienskappe

wysig

Die natuurlike logaritme het 'n aantal spesiale eienskappe, soos:

Reëls

wysig

Die volgende is 'n opsomming van reëls vir logaritme en natuurlike logaritmeː

   
   
   
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sien ook

wysig