Die Ontugwet (Wet No. 21) van 1950 was 'n wet onder die Apartheidstelsel wat eens 'n verbod op seksuele verhoudings tussen lede van die wit rassegroep en die swart rassegroep geplaas het. Dit het die maatreëls van die vroeëre Ontugwet No. 5 van 1927 uitgebrei om seksuele verhoudings tussen blankes en lede van alle ander rassegroepe te verbied. Dit was een van die mees omstrede wette van Suid-Afrika onder Apartheid. Die wet was daarop gemik om die vermenging van rasse binne die huwelik en ander seksuele verhoudings te verhoed.

Die Wet op Verbod van Gemengde Huwelike en die Ontugwet was van die eerste belangrike stukke apartheidwetgewing. Gemengde huwelike is in 1949 in Suid-Afrika verban. Onder die vaandel van die ontugwet het die Suid-Afrikaanse Polisie gemengde paartjies wat daarvan verdink is dat hulle in 'n seksuele verhouding verkeer het, vervolg. Verdagtes se privaatheid is in die proses geskend, huise binnegedring en deure oopgestamp.

Die Ontugwet en die verbod op gemengde huwelike was van die eerste apartheidswette wat afgeskaf is, reeds in 1985 deur president P.W. Botha.