Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Die Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland is `n kerkverband met 18 500 lede (2011), wat bestaan uit 52 kerke die op een na alle in Nederland geleë is. Die kerkverband bestaan uit gereformeerde kerke wat almal die Drie Formuliere van Enigheid as belydenisskrifte onderskryf. Die Drie Formuliere van Enigheid is die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. Die kerkverband handhaaf die Calvinistiese lewensbeskouing en aanvaar die gesag van die Bybel oor alle dinge. Die kerkverband is een van die mees konserwatiewe van al die gereformeerde kerkverbande in Suid-Afrika.

Oud Gereformeerde Gemeente, Urk