Pous Alexander kan verwys na 'n aantal pouse en 'n teenpous van die Rooms-Katolieke Kerk nl: