Pous Anastasius kan verwys na 'n aantal pouse (en/of teenpouse) van die Rooms-Katolieke Kerk naamlik: