Pous Felix kan verwys na 'n aantal pouse en/of teenpouse van die Rooms-Katolieke Kerk nl: