Pous Honorius kan verwys na 'n aantal pouse (of 'n teenpous) van die Rooms-Katolieke Kerk nl: