Ravenscroft-versameling

Die Ravenscroft-versameling bestaan uit 'n groep foto's wat in die laaste dekades van die 19de en vroeg in die 20ste eeu in die Kaapkolonie (en latere Kaapprovinsie) geneem is. Hierdie kolleksie is van groot kultuur-historiese waarde en is ter insae in die Staatsargief in Roelandstraat in Kaapstad. Daar is foto's van dorpe en hul huise, winkels, fabrieke, strate en brûe en van plase, bergpasse en ander plekke van belang. Ook het hy foto's geneem van die politieke en sakeleiers van sy tyd, onder andere Jan Hendrik Hofmeyr (Onze Jan), goewerneur sir Bartle Frere en Cecil John Rhodes.

Thomas Daniël Ravenscroft (Swellendam, 1 Mei 1851 – Hermanus, 24 Maart 1948) was in 1869 in diens by fotograaf William Moore in Kaapstad om die vak te leer. Aanvanklik het Ravenscroft 'n ateljee in Robertson, maar vanaf 1900 is hy in Rondebosch gevestig. In 1920 verhuis hy na Hermanus. In die 1880's kry hy die opdrag van die spoorweë van die Kaapkolonie om die dorpe wat hulle bedien te fotografeer. Die foto's is as poskaarte uitgegee en het ook die treinkompartemente versier. Ravenscroft het dikwels foto's vanaf 'n hoë punt geneem om die uitleg van 'n dorp duidelik uit te beeld. Hy het nie die kunstenaarsoog van sy vakgenoot Arthur Elliott gehad nie, maar die dokumentêre waarde van sy werk bly van uitsonderlike belang.

Ander soortgelyke versamelings is die Gordon-versameling, Gribble-versameling, Duggan-Cronin-versameling, Sammy Marks-fotoversameling en die Elliott-versameling.