Gribble-versameling

Die Gribble-versameling is 'n versameling van 29 000 foto's (waarvan 26 000 op glas negatiewe) wat 'n unieke kultuurhistoriese en visuele rekord van die Drakensteinvallei van die laat 19de eeu tot aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog gee. Dit sluit in foto's van individue, families, troues en ook foto's van skoolgroepe en van sosiale en sportklubs hoofsaaklik van die Paarl en omgewing. Dit is 'n sosiale dokument van die mense wat in die vallei gewerk het. Voorbeelde is afbeeldings van vroue wat hul wasgoed doen in die Bergrivier, die bou van waens, die ontginning van graniet teen Paarlberg en die oes van die koring op die plase in die omgewing. Verder is daar foto's van die dorp se straatbeeld in die tyd sowel as van die omgewing. Die foto's bied ons vandag waardevolle inligting oor historiese geboue en hoe die Paarl deur die jare ontwikkel het.

Hierdie versameling sluit die werk in van drie geslagte Gribble-fotograwe sowel as die werk van die fotograwe Decker en Bell. James Gribble senior het in 1859 van Cornwall in Engeland na Suid-Afrika gekom en hom as fotograaf in Kaapstad gevestig. James Gribble junior (27 Januarie 1863 – 23 Januarie 1943) was 'n vakleerling by Samuel Bayliss Barnard voordat hy hom in 1882 as fotograaf in die Paarl gevestig het. Daardie tyd was die Paarl 'n vooruitstrewende dorp en Gribble word 'n vooraanstaande inwoner. Hy was onder andere 40 jaar sekretaris van die Paarlse Boerevereniging. In 1988 neem hy ook die besigheid van James F. Goch oor. In 1919 sluit Harold, die derde geslag van die Gribbles, by die ateljee aan.

Die versameling is onder beheer van die Drakenstein Heemkring. Soortgelyke kolleksies van illustrasies is die Gordon-versameling, Ravenscroft-versameling, Duggan-Cronin-versameling, Sammy Marks-fotoversameling en die Elliott-versameling.

Bibliogafie

wysig
  • www.drakensteinheemkring.co.za