Stephanus Postma: Verskil tussen weergawes

2 215 grepe bygevoeg ,  7 jaar gelede
geen wysigingsopsomming nie
No edit summary
 
==Opleiding==
Ds. Postma behaalhet dieop B.A.-graadBurgersdorp inskoolgegaan 1885en metdaarna lofonderrig ontvang van sy halfbroer [[Marthinus Postma]] aan die Literariese Afdeling van die Teologiese Skool van die [[Gereformeerde KerkKerke opin [[BurgersdorpSuid-Afrika|Gereformeerde Kerk]], waarheenop dieselfde dorp. In 1885 behaal hy die hoogste punte in die finalejaar-B.A.-eksamen van die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop en sit daarna sy studie voort aan die Teologiese Skool. Die gesin het in 1866 van Rustenburg af verhuisna hetBurgersdorp verhuis toenadat sy vader 'n beroep as predikant van die [[Gereformeerde gemeentekerk Burgersdorp|plaaslike Gereformeerde]] aanvaar het, veral met die oog daarop om dié skool tot stand te bring, en verower die eerste plek in die land. By die vertrek van sy halfbroer prof. [[Marthinus Postma]] en nadat Stephanus sy proponentseksamen afgelê het, word hy van die begin van 1890 af benoem as professor litterarum, 'n pos wat die eerste keer van 1877 tot 1879 beklee is deur hul broer ds. [[Petrus Postma]].
 
Prof. Postma word op [[12 Julie]] [[1890]] professor. By dié geleentheid lewer ds. M.P.A. Coetzee jr., een van die eerste predikant wat hulle bekwaam het aan die Teologiese Skool, die rede. Reeds met sy intreerede het Stephanus hom openbaar as 'n Afrikaanse kultuurman. Hy bring die Calvinisme in verband met die ontwakende Afrikaanse nasionale strewe en doen selfs 'n beroep op Europese immigrante om hulle in Suid-Afrika met die Protestantse nasionale strewe te vereenselwig. Saam met prof. [[Jan Lion Cachet]] en [[Totius|S.J. du Toit|Totius]] neem hy in Januarie 1896 in die [[Paarl]] deel aan die Eerste Afrikaanse Taalkongres waar hy die naam ''Ons Klyntji'' vir die nuwe tydskrif voorstel.
 
Stephanus Postma was 'n briljante student. Naas die ou tale het hy 'n besonderse liefde gehad vir aardrykskunde en wiskunde. Buiten Grieks, Hebreeus en Latyn, het hy ook 'n deeglike kennis gehad van Aramees en Arabies. Omstreeks 1900, tydens die vervolging van die Armeniërs deur die Turke, die sogenaamde [[Armeense volksmoord]], is twee kollektante van eersgenoemde deur geleerdes op [[Stellenbosch]] na ds. Postma verwys om hul stukke te vertaal. Voor ontbyt het hy dit vir hulle voltooi. Hy het as stokperdjie geologie en wiskunde bestudeer en daaroor met geleerdes gekorrespondeer.
 
==Predikant==
Einde 1897 aanvaar hy, nes sy halfbroer Marthinus in 1890, 'n beroep na [[Gereformeerde kerk Middelburg, Kaap|Middelburg, Kaap]].
 
Tydens die [[Tweede Vryheidsoorlog|Tweede Anglo-Boereoorlog]] is hy gereeld deur die militêre owerheid ondervra. Hy het egter deurgaans korrek opgetree en 'n ewewigtige en positiewe rol gespeel as enigste predikant van die Afrikaanse gemeenskap op [[Middelburg, Oos-Kaap|Middelburg]]. Hy het gedien as geestelike versorger van Kaapse rebelle soos P.J. Wolvaardt en kmdt. J.C. Lotter, wat tereggestel is, en stig 'n Publieke Komitee wat hul aan gewondes, weduwees en wese in die Republieke verleen het.
 
Op Middelburg het ds. Postma binne sy kerkverband baanbrekerswerk gedoen vir die georganiseerde vrouearbeid in die gemeente toe hy ná die Oorlog 'n Gereformeerde Dorkasvereniging in Kaapland in die lewe roep. Sy besonderse liefde vir die kerkjeug is duidelik uit sy pastorale werk vir georganiseerde jeugbewegings en blyk veral uit sy enigste publikasie, ''De catechisatie: handleiding bij de verklaring van het kort begrip ten dienste van jongelingen die zich voorbereiden voor de belijdenis''.
 
Kort ná die [[Tweede Vryheidsoorlog|Driejarige Oorlog]] het die gemeente Middelburg besluit om oor te gaan tot die bou van 'n nuwe pastorie. Na beraming sou die nuwe pastorie £1 000 kos en dit word besluit om te begin bou sodra tweederdes van die bedrag ter hand sou wees. £240 is dadelik geteken en toe drie lidmate, met 'n skenking van £300, die bedrag na £540 opstoot, is dadelik begin met die werk. As boukommissie is benoem die brs. J.J. Coetzee, J. Vorster en P. Kruger. Toe laasgenoemde se tender vir die gebou aanvaar is, moes hy op die boukommissie vir H.J.T. Duvenage plek maak. Die nuwe pastorie (die gebou wat gesloop is toe die huidige een in 1954 gebou is) is in 1904 voltooi. Hoe het ds. Postma en sy gesin miskien nie daarna uitgesien om dit te bewoon nie, maar dit was hulle nie gegun nie.
 
==Gesinslewe==
Stephanus Postma wasis in 1888 getroud met Johanna Jacoba Hendrika Slijkhuis, dogter van die Nederlandse immigrante Gerrit Lijkhuis en sy vrou, Hendrika Otterloo. Uit die huwelik is sewe kinders gebore, onder wie die bekend skryfsters [[Rikie Postma]] (1889) en [[Hilda Postma]] (1895), en Ammi Postma (1901), professor in die klassieke tale aan die Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O.
 
==Bronne==
* {{af}} Krüger, D.W. en Beyers, C.J. (hoofred.). 1977. ''[[Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek]] Deel III''. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers.
* {{af}} Van der Vyver, M.D.: "Geskiedenis van die Gereformeerde Kerk Middelburg, K.P. 1860 tot 1904". In: ''Die Gereformeerde Kerk Middelburg Kaapland Gestig Desember 1860. Gedenkboek by geleentheid van die eeufees 2de, 3de en 4de Desember 1960''. Middelburg, K.P.: Eerwaarde Kerkraad van die Gereformeerde Kerk.
* {{af}} Van der Vyver, dr. G.C.P. 1969. ''My erfenis is vir my mooi''. Potchefstroom: Kalvyn Jubileum Boekefonds.
85 951

wysigings