Hierdie gebruiker werk al meer as vyftien jaar op Wikipedia
Gebruiker Morne

Persoonlike gegewens wysig

Morné van Rooyen is gebruiker Morne se naam. Hier is 'n samevatting van my bydraes. Ek woon in Pretoria en was redakteur van die Swartland en Weskus Herald tot Junie 2008, van 1 September 2008 van Tempo, toe naweek-nuusanker van die radiostasie 94.5 Kfm en senior verslaggewer by Rapport en daarna teksredakteur by Huisgenoot. Sedert Maart 2019 is ek redakteur by Protea Boekhuis in Pretoria. My belangstellings is veral geskiedenis en die NG en Gereformeerde Kerk. Ek was ook vryskutvertaler van Christelike lektuur vir 'n bekende Christelike uitgewery. My e-posadres is mcvanrooyen@gmail.com.

Voorbladartikels

  Leonore Veenemans,   Marita Napier,   Verenigde Party,   Martha Mabel Jansen,   Jan Smuts,   Adriaan Moorrees,   NG gemeente Fordsburg,   Die Vaderland,   Die Transvaler,   Dagbreek,   Zambië,   Kleurlingstemregvraagstuk,   Johannes Meintjes,   Frans Engelenburg,   Adriaan Hofmeyr,   ds. J.H. Hofmeyr,   Marie Koopmans-De Wet,   Dirk Postma,   Samuel Cronwright,   Andrew Murray,   Carl Otto Hager,   William Philip Schreiner,   Afrikaanse kerkbou in die Karoo,   P.D. Rossouw,   Gereformeerde kerk Humpata,   dr. Herman van Broekhuizen,   Mabel Malherbe,   Helen Suzman,   Boerekrygsgevangenes,   adv. Hans Strijdom,   NG gemeente Rondebosch,   Petrus Coetzee,   Johan de Ridder,   Jode in Suid-Afrika

Getal artikels geskep: 2 900, (2,94% van die totaal)
Getal prente opgelaai: 7 326, (83,28% van die totaal)

 
Die Hervormde kerk Noordwestelike Pretoria, Daspoort.
 
Nederduitsch Hervormde gemeente Johannesburg, Vrededorp.
 
Die NG gemeente Linden.
 
Die NG gemeente Westdene.
 
Die NG gemeente Waterval.
 
Die NG gemeente Crosby.
 
Die NG gemeente Boksburg.
 
Die Gereformeerde kerk Boksburg.
 
Die NG gemeente Benoni.
 
Die NG gemeente Germiston.
 
Die NG gemeente Germiston-Suid.
 
Die NG gemeente Fordsburg.
 
Die Gereformeerde kerk Odendaalsrus.
 
Die NG gemeente Johannesburg-Wes.
 
Die NG gemeente Langlaagte.
 
Die NG gemeente Crosby-Wes.
 
Die NG gemeente Mayfair.
 
NG kerk Mondeor.
 
Kimberley se sinagoge.
 
Eertydse NG kerk Bezuidenhoutsvallei.
 
Gereformeerde kerk Wilropark.
 
Die NG kerk Riebeek-Wes.
 
Die Evangelies-Lutherse kerk Sint Martini, Kaapstad.
 
Die NG gemeente Worcester-Vallei.
 
Die NG gemeente Ysterplaat-Suid.
 
Die NG gemeente Sutherland.
 
Die Gereformeerde kerk Kaapstad.
 
Die NG gemeente Montagu.
 
Die NG kerk op Clanwilliam.
 
Die NG kerk Villiersdorp.
 
NG gemeente Fraserburg.
 
NG gemeente Du Plessis.
 
Die NG kerkgebou op Uniondale.
 
Die Gereformeerde kerk Burgersdorp.
 
Die NG gemeente Hanover.
 
NG gemeente Britstown.
 
Die Gereformeerde kerk De Aar.
 
NG gemeente De Aar.
 
NG gemeente De Aar-Noord.
 
NG gemeente De Aar-Suid.
 
Die NG gemeente Sonnekus.
 
Die NG kerk Porterville.
 
NG gemeente Philipstown.
 
Die Gereformeerde kerk Philipstown.
 
NG gemeente Murraysburg.
 
NG gemeente Glen Lynden.
 
NG gemeente Alice.
 
NG gemeente Colesberg.
 
NG gemeente Tarkastad.
 
NG kerk Goudini, Rawsonville.
 
NG gemeente Barrydale.
 
NG gemeente Lady Grey.
 
Anglikaanse katedraal, Grahamstad.
 
NG gemeente Molteno.
 
NG gemeente Cradock.
 
NG gemeente Dordrecht.
 
NG gemeente Burgersdorp.
 
Die Gereformeerde kerk Worcester.
 
NG gemeente Adelaide.
 
Die Gereformeerde kerk Steynsburg.
 
NG gemeente Indwe.
 
NG gemeente Alexandria.
 
Die NG gemeente Ysterplaat.
 
NG gemeente Kareedouw.
 
NG gemeente Nieu-Bethesda.
 
NG kerk op Joubertina.
 
NG gemeente Alice.
 
NG gemeente Aliwal-Noord.
 
Rooms-Katolieke katedraal, Aliwal-Noord.
 
NG gemeente De Rust.
 
NG gemeente Rondebosch.
 
Hoërskool Jan van Riebeeck.
 
Die eerste NG kerkgebou op Somerset-Wes.
 
Hoërskool Nassau.
 
NG gemeente Namakwaland, Springbok, Noord-Kaap.
 
Hoërskool De Villiers Graaff.
 
NG gemeente Tamboerskloof.
 
NG gemeente Kaapstad.
 
NG gemeente Steynsburg.
 
NG gemeente Keurboom.
 
NG gemeente Rouxville.
 
NG gemeente Constantia.
 
NG gemeente Zwaanswyk.
 
NG gemeente Die Vlakte.
 
NG gemeente Tafelberg.
 
NG gemeente Paarl.
 
Toringkerk, Paarl.
 
Die Gereformeerde kerk Paarl.
 
NG gemeente Drieankerbaai.
 
NG kerk Stellenbosch.
 
NG gemeente Pinelands.
 
NG gemeente Woodstock.
 
NG kerk Tulbagh.
 
NG kerk Beaufort-Wes.
 
NG kerk Worcester.
 
NG gemeente Observatory.
 
NG gemeente Wynberg.
 
NG gemeente Parow.
 
NG kerkgebou Tygerberg.
 
NG gemeente Gamka-Oos.
 
NG kerkgebou, Stanford.
 
NG kerkgebou, De Doorns.
 
NG kerkgebou, Goodwood.
 
NG gemeente Philadelphia.
 
NG kerk Swartland.
 
NG kerkgebou, Darling.

Algemeen wysig

Aarbei, Aasvoël, Eerste Minister, Jong Dames Dinamiek, Lux Verbi.BM, Selfmoord, Stille Oseaan, Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Koopkragpariteit, Joernalistiek, Bokrivier, Torso, Soutpansberg, Westminster-abdy, Westminster-konfessie, Kongregasionalistiese Kerk, Vaalharts-besproeiingskema, AP kerk Ventersdorp, Bartolomeusnag, Statebybel, Standard Encyclopaedia of Southern Africa, Engelenburghuis, Evangeliese Lutherse Kerk in Namibië (DELK), Top Billing, Allan Gray Orbis-stigting, Gelada, Wêreldraad van Kerke, Jacques Dusseau & Co, Tylney Hall, Hampshire, Eloffstraat, Kaapse Rebelle, Protea Boekhuis.

Algemeen: Suid-Afrikaners wysig

John Lomax, Reinard Ludick, Lourens Marthinus van der Westhuizen, Hans Herrmann, Hercules von Molendorff, L.W. Hiemstra, Everard Fichardt, Jaco Reinach, dr. Gabriël Gideon Cillié, Rachel Isabella Steyn, Allan Gray, genl. Jan Celliers, Prof. T.J. Haarhoff, dr. Elizabeth Conradie, Hilda Postma, Daniël Francois du Toit, Jan van Bruggen, Jan F. Celliers, Jochem van Bruggen, Leon Maré, Hester Heese, Hugo Naudé, Strijdom van der Merwe, Helena Lochner, George Crosland Robinson, Ann Nosworthy, Bryce Courtenay, Le Roux Smith Le Roux,   Johannes Meintjes, Ambrose Lomax, Irma Stern, dr. Mosie Suzman, Charlie Hofmeyr, Charlie Louw, Erns Louis Jansen, Anton Prinsloo, Johannes Nicolaas de Beer, dr. Annique Theron, Sybil Coetzee, John Dering Nettleton, lady Florence Phillips (uitgebou), Johannes Poortermans, Albert Troskie, Dot Serfontein, Marthinus Bergh, Henriette Armstrong, Elsie Ballot, Marthinus Bergh, Francis Balfour, Jacobus Frederik Botha, Winnie Rust, sir Thomas Muir, Riana Scheepers, Margaretha Lategan Spies, eerw. Robert Templeton, Reinhold Gregorowski, genl. Johannes Keevy, prof. Paul Daniel Hahn, Henry Fremantle, Hans Lötter, Willem Kamp, dr. J.A. Heese, dr. Theo Wassenaar, Marinus Stucki, kmdt. Andries Smorenburg, Clint Brink, Lys van Goewerneurs van die Kaap, Albert Luthuli, Arnoldus Pannevis, Cornelis Jacob van de Graaff, Cornelius van Quaelbergen, Curt von François, Danie Theron, Friedrich von Lindequist, George Macartney, Heinrich Göring, Henry Morton Stanley, Henry Pottinger, Hercules Robinson, Isbrand Goske, Jan de la Fontaine, Jan Willem Janssens, Joachim Ammema van Plettenberg, Joan van Arckel, John Adams, John Dove-Wilson, John William Colenso, Louis Botha, Maurits Pasques de Chavonnes, Peregrine Maitland, Karl Bremer, Pieter Gysbert Noodt, Pieter van Rheede van Oudtshoorn, Pous Johannes II, Simon van der Stel, Victor Franke, Walter Francis Hely-Hutchinson, Willem Adriaan van der Stel, Manie Maritz, Piet Joubert,   Marie Koopmans-de Wet, Christiaan Frederik Beyers, Jacobus Nicolaas Boshof, Thomas Henry Grocott,   William Philip Schreiner, lord Charles Somerset, Thomas Pringle, Pieter van der Stael, sir Galbraith Lowry Cole, sir Benjamin D'Urban, sir John Cradock, Gaspard de Coligny, genl. Jacob Cuyler, Harm Oost, sir George Grey, Sampson Richard Stuttaford, Frederick Struben, Hendrik Struben, Jan Bantjes, Andrew Geddes Bain (uitgebou), sir John Truter, lord Henry Loch, sir George Yonge, genl. sir George Thomas Napier, genl. sir Richard Bourke, Ludwig Alberti, dr. William Atherstone, sir Harry Smith, sir Philip Wodehouse, sir Henry Bartle Frere, Adriaan van Jaarsveld, Honoratus Maynier, Tjaart van der Walt, Samuel Henri Pellissier, Joseph Barry, Robert Jacob Gordon,   Samuel Cronwright, Hugh Abercrombie, Alfred Ackerman, sir John Adamson, H.W.A. Cooper, Anna Scheepers, Antjie Scheepers, Sybrandis Abbema, Jens Friis, sir Langham Dale, dr. William Gill, Oumatjie Stoffberg, sen. Theunis Stoffberg, dr. Hans van Rensburg, kmdt. Andries de Wet, George Rex, Daniël Christiaan Esterhuyse, Nicolaas Vlok, Wilhelmina ten Damme, Manie Bredell, Wynnie Schumann, Jeanne du Plessis, Gideon Roos, Dorothea Möller-Malan, Johanna van Broekhuizen, prof. dr. S.P. Engelbrecht, Anna Geyer, Frikkie Maré, Paul Maré, Dietlof Maré, Andries du Toit, Cornelis Moll, regter Antonie Kock, kol. John Graham, Ben Bouwer, Philippus Bouwer, Bryce Thompson, Levi Lomey, Jos de Villiers, Jan Meyer, genl. Hendrik Alberts, Jonathan Ball, Arthur William Rogers.

Die familie Jeppe

Carl Jeppe, Fred Jeppe, Hermann Jeppe, sir Julius Jeppe, Julius Jeppe sr., Julius Otto Jeppe.

Premiers- en presidentsvroue

Annie Botha, Issie Smuts, Maria Malan, Susan Strijdom, Betsie Verwoerd, Lettie Fouché, Cornelia Swart.

Bowkers en ander 1820-Setlaars wysig

Henry Barber, Frederick Hugh Barber, Fred Barber, Miles Bowker, James Henry Bowker, John Mitford Bowker, Robert Mitford Bowker, Thomas Holden Bowker, Mary Elizabeth Barber, William Monkhouse Bowker, Thomas Stubbs.

Algemeen: Buitelanders wysig

Gwen Lister, Steffi van Wyk, Greg Louganis, Jim McGreevey, Martin Weinek, Maximilian Schell, Carl Philip van Swede, Alan Rickman, Jomo Kenyatta, Manish Dayal, Harold Macmillan, Maharero, Samuel Maharero, Karl Heinrich Bergius, Aaron Arrowsmith, Selahattin Demirtaş, Richard Thornton.

Argitektuur wysig

Mense wysig

Louis Thibault,   Johan de Ridder, Pieter Dykstra, J. Anthonie Smith, George Murray Alexander, Hendrik Vermooten, William Henry Ford,   Carl Otto Hager, Gerard Moerdijk, Wynand Louw, Hermann Kallenbach, Folkert Wilko Hesse, Richard Wocke, Charles Freeman, John Parker, James Bisset, Geurt Geers, Leendert Geers, John Gaisford, Carl Heyne, Sophia Gray, Henry Rowe-Rowe, Max Rosenberg, Walter Donaldson, Wollie Bronkhorst, Joseph Solomon, Francis Edward Masey, Koos Reyneke, F.P. van Heerden, Klaas van Rijsse, Roelof Uytenbogaardt, Henry Watson, John Ralston, John Beardwood, Arthur Reid, Louis Karol, Johannes Rienk Burg, Gawie Fagan.

Bouwerk wysig

  Afrikaanse kerkbou in die Karoo, Ballotina, Tulbagh, Portside Tower, Vredenhof, Kaapstadse Internasionale Konferensiesentrum, Peperbus, Fraserburg, Hohenheim, Parktown, Villa Arcadia, Parktown, Egiptiese Gebou, Kerkstraat 6, Tulbagh, Kerkstraat 28, Tulbagh, Kerkstraat 22, Tulbagh, Kersktraat 24, Tulbagh, Kerkstraat 30, Tulbagh, Kerkstraat 32, Tulbagh, Kerkstraat 36, Tulbagh, Kerkstraat 40, Tulbagh, Kerkstraat 42, Tulbagh, Suid-Afrikaanse Weeshuis, Langstraat, Ou Pastorie, Fraserburg, Goodnow-saal, Wellington, Welgemeend, Friedenheim, Belgravia, standplaas, Scottish Horse-gedenkteken, Valkenburg

Medialui wysig

Marius Jooste, Harald Pakendorf, Hans Strydom, Tertius Myburgh, Schalk Pienaar, Johannes Smith,   dr. Frans Engelenburg, Willem Jordaan, Waldimar Pelser, Christiaan Strydom, Blaar Coetzee, J.S.M. Rabie, Jacobus Toerien, Jannie Kruger, Beaumont Schoeman, Charles Butler

Suid-Afrikaanse geskiedenis wysig

Eerste Grensoorlog, Tweede Grensoorlog, Derde Grensoorlog, Vierde Grensoorlog, Baasskap, Goudstandaard, Groot Depressie, Groote Schuur, Pakt-regering, Ryksdaalder, Uniewording, Volksraad van die Unie van Suid-Afrika, Westminster-stelsel, 1914-Rebellie, Jameson-inval, Reddingsdaadbond, Groentemarkplein, Ou Dorpshuis, Van Riebeeck-fees,   Kleurlingstemregvraagstuk, Saamwerkunie, Afrikaners in Argentinië, Boerekrygsgevangenes, Republikeinse Strydfonds, Bulhoek,

Jode in Suid-Afrika wysig

Instellings en geboue wysig

Jode in Suid-Afrika, Tempel Israel, Groot Sinagoge, Presidentstraat-sinagoge, Park-sinagoge, Doornfontein-sinagoge,

Mense wysig

Alfred Abramowitz, Bernhardt Aronstam, Max Aronstam, George Behrman, Milton Behrman, Louis Berger, Nathan Berger, sen. Aaron Berman, Alfred Bernitz, Bertrand Bernstein, prof. Ralph Bernstein, Vivian Bethlehem, Joe Bloom, Joseph Borwein, Morris Kentridge, Alexander Kowarsky.

Helen Suzman, Basil Schonland, Selmar Schonland, Morris Alexander, Reeva Forman, Carl Hanau, Sigismund Neumann, Charles Goldmann, Edwin Goldmann, Richard Goldmann, I.W. Schlesinger, Sarah Gertrude Millin, Max Sonnenberg,

Plekke (Suid-Afrika) wysig

A–E wysig

Aalwynkop, Aalwynpoort, Aan de Doorns, Aangenaam, Aapkloof, Aascoe, Aasvoëlberg, Oos-Kaap, Aasvoëlberg, Vrystaat, Aasvoëlkop, Abbasasberge, Abbevlaack, Abbevlakte, Abbotsford, Johannesburg, Aberdeen, Aberfeldy, Abiquasput, Abjaterskop, Acton Caba, Acton Homes, Adelaide, Adams Mission, Adcockvale, Adderleystraat, Addington, Agisanang, Agter-Bruintjieshoogte, Ahrens, Airlie, Akasiapark, Akkedisberg, Alabama, Albania, Albanie, Albertskroon, Albertsville, Albertynshof, Albion, Aldam, Alexanderbaai, Alexandra Park, Algoapark, Appelkooskop, Aurora, Wes-Kaap, Balfour, Oos-Kaap, Barkly-Oos, Bassonia, Beaconsfield, Beaufort-Wes (uitgebou), Belgravia, Kimberley, Belgravia, Bergrivier-munisipaliteit, Bethelsdorp, Bitterfontein, Blouwaterbaai, Bluff, Boland, Booysens, Braamfontein (plaas), Burgersdorp, Burgerville, Caledon, Carnarvon, Noord-Kaap, Carters Glen, Cederberg, Ceres, Christiana, Citrusdal, Clanwilliam, Claremont, Johannesburg, Claremont, Kaapstad, Cleveden, Cleveland, Colenso, Colesberg (uitgebou), Coligny, Concordia, Coronationville, Cottesloe, Craighall, Cramerview, Daljosafat, Dewetshof, Denver, Diazville, Distrik Ses, Doornfontein, Drakenstein, Drieankerbaai, Dwaalboom, Elandsfontein, Elladoone, Elliot, Eloffsdal, Emmarentia, Escombe.

F–J wysig

Fort Beaufort, Framton, Franklin Roosevelt Park, Garies, Glenmore, Goodhouse, Griekwaland-Oos, Henkries, Herschel, Hillary, Hadison Park, Hoopstad, Hopefield, Hopetown, Hurst Hill, Hutchinson, Noord-Kaap, Hyde Park, Industria, Jamestown, Oos-Kaap, Jeppestown.

K–O wysig

Kaapse Wynland, Kamieskroon, Kestellhof, Klawer, Wes-Kaap, Klein Karoo, Klipriviersberg (plaas), Knersvlakte, Kuruman, Laaiplek, Lady Grey, Lakeview, Langebaan, Langlaagte, Lansdowne, Leipoldtville, Longdale, Lutzville, Lyndhurst, Lys van Suid-Afrikaanse plekname vernoem na kommandeurs, goewerneurs en hul verwante, Maclear, Maitland, Malvern, Maraisburg, Martindale, Marydale, Matzikama, Mayfair-Wes, McGregor, Middelfontein (plaas), Montclair, Montclare, Montgomery Park, Montroux, Monumenthoogte, Mowbray, Namakwaland, Newclare, New Park, Newtonpark, Niemandsland, Nuweland, Observatory, Orchards.

P–T wysig

Paarlshoop, Pampoenkraal, Parkwood, Pearston, Philipstown, Pinelands, Pofadder, Port Nolloth, Porterville, Prieska, Queensburgh, Randjeslaagte, Redelinghuys, Rensburg, Reynolds View, Rhodes, Oos-Kaap, Rhodesdene, Richmond, Johannesburg, Riebeeckstad, Riebeek-Kasteel, Riebeek-Oos, Riebeek-Wes, Rietbron, Risidale, Riverlea, Riversdal, Roggeveld, Rondebosch, Rondebosch-Oos, Rossmore, Rosebank, Rouxville, Johannesburg, Royldene, Saldanha, Salisbury Claims, Schweizer-Reneke, Sea View, Seepunt, Seymour, Oos-Kaap, Simondium, Somerset-Oos, Somerset-Wes, Soutpansberg, Soutrivier, Spes Bona, Springbok, Noord-Kaap, Standerton, Steinkopf, Sterkstroom, Strand, Suidheuwels, Sunnyside, Johannesburg, Swartkrans, Talboton, Turffontein (plaas).

U–Z wysig

Ugie, Unigray, Uniondale, Valhalla, Vanrhynsdorp, Velddrif, Vereeniging, Verwoerdpark, Victoria, Johannesburg, Victoria-Wes, Victory Park, Viljoenshof, Village Deep, Vioolsdrif, Vishoek, Vrededorp, Vredenburg, Vredendal, Walmer, Wanderers View, Waverley, Waterberg, Waterval (plaas), Wellington, Wemmer, Weskus, Westbury, Westdene, Westgate, Wierdapark, Willowmore, Winburg, Winston Ridge, Wolhuter, Wolmaransstad, Woodstock, Wynberg, Ysterplaat, Zuurveld, Zwaanswyk.

Plekke (Elders in Afrika) wysig

Abuja, Abbabis, Addis Abeba, Ai-Ais, Antananarivo, Betsjoeanaland, Gochas, Karibib, Kinshasa, Lagos, Mariental, Omaruru, Otjiwarongo, Rabat, Swakopmund, Windhoek, Dar-es-Salaam, Tsumeb, Otjimbingwe, Aus, Humpata, Swartbooisdrift, Siteki, Nhlangano, Stampriet, D'Kar, Drimiopsis, Lalibela, Aksum, Harar, Tigray-streek, Tigray-provinsie, Bahir Dar, Gondar, Abenab, Uhurupark, Gibeon, Leonardville, Olympia, Suiderhof, Pionierspark.

Dorpe, stede, voorstede en streke (oorsee) wysig

Albany, Ceuta, Broken Hill, Nieu-Suid-Wallis, Boekowina, Bayreuth, Red Deer, Yellowknife, Whitehorse (Yukon), Bielefeld, Kermadec-eilande, Barmen, Elberfeld, Wasserthaleben, Westerenger, Schwarzburg-Sondershausen.

Rhodesië, Zimbabwe en Zambië wysig

Dorpe, stede en streke: Mbala, Banket, Beatrice, Zimbabwe, Chingola, Koperstreek, Masvingo, Kwekwe, Masjonaland, Karoi, Redcliff, Chinhoyi, Marondera, Mufulira, Ndola, Mutare, Bindura, Bulawayo, Gweru, Kabwe, Livingstone, Luanshya, Lusaka, Kasama, Maramba, Kalulushi, Chipata, Kapiri Mposhi, Mansa, Serenje, Mpika, Isoka, Mpulungu, Luangwa, Mongu, Kadoma, Chivhu

Algemeen: Adendorff-trek, Zambezirivier, William Ernest Fairbridge, British South Africa Company, Victoria-waterval, Sentraal-Afrikaanse Federasie, Noord-Rhodesië,   Zambië, Monckton-kommissie, Great North Road, Jode in Zambië, United Church in Zambia, Kenneth Kaunda, NG Kerk in Zambië, Luapula, Westelike Provinsie, Sentrale Provinsie, Suid-Rhodesië, Levy Mwanawasa, sir Godfrey Huggins, Oostelike Provinsie, Noordwestelike Provinsie, Universiteit van Zambië, Koperstreek-universiteit, Mulungushi-universiteit, Tanzara-spoorlyn, Rupiah Banda, Frederick Chiluba, Movement for Multiparty Democracy, Lusaka-provinsie, Bothashof

Media wysig

 1. Lys van Suid-Afrikaanse dagblaaie
 2. Afrikaanse Pers (1962) Beperk
 3. Die Afrikaner
 4. Die Boerevrou
 5. Business Day
 6. Cape Argus
 7. Cape Son
 8. Cape Times
 9.   Dagbreek
 10. Dagbreekpers Beperk
 11. Daily Dispatch
 12. Daily Mail
 13. Daily Mail (Suid-Afrika)
 14. Daily News
 15. Daily Sun
 16. De Fakkel
 17. De Tijd
 18. Diamond Fields Advertiser
 19. De Zuid-Afrikaan
 20. Die Brandwag
 21. Die Jongspan
 22. Die Suiderstem
 23.   Die Transvaler
 24.   Die Vaderland
 25. Die Volkstem
 26. Evening Post
 27. Gerard Grobler
 28. Grahamstown Journal
 29. Grocott's Mail
 30. Herald (Harare)
 31. Het Volksblad
 32. Hoofstad
 33. Independent News & Media
 34. Johnnic Publishing
 35. Land en Volk
 36. Landstem
 37. Oggendblad
 38. Ons Land
 39. Oosterlig
 40. Perskor
 41. Pretoria News
 42. Rand Daily Mail
 43. Republikein
 44. Sapa
 45. Somerset Budget & Pearston Advocate
 46. Sondag (koerant)
 47. Sondagstem
 48. South African Associated Newspapers
 49. Die Suidwes-Afrikaner
 50. Sunday Express
 51. Swartland en Weskus Herald
 52. Swartlander
 53. Tempo
 54. The Friend
 55. The Herald
 56. The Mercury
 57. The Mercury
 58. The Namibian
 59. The Rep
 60. The Star
 61. The Witness
 62. Die Weekblad
 63. Times Media Limited
 64. Times of Zambia
 65. Weekend Post
 66. Weslander
 67. Zambia Daily Mail
 68. Zambia Post

Sending in Suider-Afrika wysig

Instellings en plekke wysig

 1. Berseba
 2. Gross Barmen
 3. Londense Sendinggenootskap
 4. Rynse Kerk in Suid-Afrika
 5. Rynse Sendinggenootskap

Mense wysig

 1. Christoph Wilhelm Alheit
 2. William Ashton
 3. Carl Heinrich Beiderbecke
 4. Pieter Bos
 5. Peter Heinrich Brincker
 6. Carl Gotthilf Büttner
 7. Abraham de Klerk
 8. Andries Dreyer
 9. Friedrich Eich
 10. Wilhelm Eich
 11. Johanna Gertze
 12. Carl Hugo Hahn
 13. Johannes Samuel Hahn
 14. Johannes Theophilus Hahn
 15. Franz Kleinschmidt
 16. Friedrich Wilhelm Kolbe
 17. Hans Christian Knudsen
 18. Hermann Kreft
 19. Johann Krönlein
 20. Jean Pellissier
 21. Robert Moffat
 22. Anna Pauw
 23. Jacobus Pauw
 24. Johannes Rath
 25. Johann Wilhelm Redecker
 26. Johann Schmelen
 27. Heinrich Vedder
 28. Gottlieb Viehe
 29. Gottlieb Weich
 30. Gustav Zahn

Gereformeerde Kerk wysig

Predikante en ander figure wysig

 1. Gert Alberts
 2. ds. A.L. Aucamp
 3. Hendrik Aucamp
 4. ds. Johannes Beijer
 5. ds. Gert Bester
 6. Pieter Biewenga
 7. ds. Pieter Bingle
 8. dr. Pieter Bingle
 9. ds. Jan Boneschans
 10. ds. Hendrik-Jan Boshoff
 11. ds. Johan Breedt
 12. Andries Buys
 13. ds. G.H. Buys
 14. ds. Schalk Buys
 15. Stephanus Buys
 16. kmdt. Calman Lion Cachet
 17. prof. Jan Lion Cachet (uitgebrei)
 18. ds. A.A.J. de Klerk Coetsee
 19. ds. Abraham Coetsee
 20. Ad Coetsee
 21. Andreas Coetsee
 22. Petrus Coetsee
 23. Pieter Coetsee
 24. T.P.N. Coetsee
 25. Gert Coetzee
 26. ds. Jan Coetzee
 27. prof. J. Chris Coetzee
 28. ds. Jan Viljoen Coetzee
 29. ds. Dewald de Beer
 30. prof. Helenius de Cock
 31. ds. Hendrik de Cock
 32. ds. Jan de Bruin
 33. Pieter de Bruin
 34. prof. dr. Barend Jacobus de Klerk
 35. Kosie de Klerk
 36. ds. P.J. de Klerk
 37. prof. dr. Philippus de Klerk
 38. dr. Willem de Klerk
 39. ds. Willem Johannes de Klerk
 40. ds. Henk Denkema
 41. Johan de Ridder
 42. ds. Johannes de Ridder
 43. Thomas de Ridder
 44. prof. dr. C.J.H. de Wet
 45. oudl. Thomas Dreyer
 46. ds. Alwyn du Plessis
 47. Daniël du Plessis
 48. ds. Deon du Plessis
 49. ds. D.P. du Plessis
 50. ds. Hendrik du Plessis
 51. ds. H.J.R. du Plessis
 52. prof. dr. Hugo du Plessis
 53. Izak David du Plessis
 54. prof. Jacobus du Plessis
 55. Jan du Plessis
 56. sen. Jan Adriaan du Plessis
 57. Kobus du Plessis
 58. ds. L.J. du Plessis
 59. Louwrens du Plessis
 60. ds. Pieter du Plessis
 61. prof. Pieter du Plessis
 62. prof. dr. Sarel Jacobus du Plessis
 63. prof. Wicus du Plessis
 64. ds. Jan du Plooy
 65. ds. Koos du Plooy
 66. prof. dr. J.D. du Toit (uitgebou)
 67. ds. C.W.M. du Toit
 68. dr. François du Toit
 69. sen. François Jacobus du Toit
 70. dr. Stefaan du Toit
 71. prof. dr. Stephanus du Toit
 72. dr. Benonie Duvenage
 73. dr. S.C.W. Duvenage
 74. Jan Eloff
 75. kmdt. Sarel Eloff
 76. dr. Theuns Eloff
 77. Johan Adam Enslin
 78. ds. Jan Carel Erasmus
 79. dr. Jannie Erasmus
 80. ds. J.F. Erasmus
 81. dr. D.R. Fouché
 82. Bennie Fourie, akteur
 83. ds. Herman Grobler
 84. min. P.G.W. Grobler
 85. Pieter Hamersma
 86. ds. Taetse Hamersma
 87. ds. Chris Hattingh
 88. dr. A.N. Helberg
 89. oudl. Andries Henning
 90. oudl. Hendrik Hermann
 91. dr. Jerry Hope
 92. ds. Kiepie Jaftha
 93. prof. dr. Joseph Petrus Jooste
 94. prof. Jan Kamp
 95. dr. Dion Kempff
 96. ds. David Kotzé
 97. Abraham Kruger
 98. dr. Barend Krüger
 99. ds. Blackie Kruger
 100. prof. dr. D.W. Krüger
 101. ds. G.H.J. Kruger jr.
 102. ds. G.H.J. Kruger sr.
 103. ds. Gerhardus Stephanus Kruger
 104. Gert Kruger
 105. ds. Hein Kruger
 106. ds. Hennie Krüger
 107. ds. Herculaas Kruger
 108. ds. Izak Krüger
 109. ds. J.C. Krüger
 110. ds. Jan Hendrik Kruger
 111. Johannes Hendrik Kruger
 112. ds. Louis Kruger
 113. Teunis Kruger
 114. oudl. J.P.L. Labuschagne
 115. ds. Dirk Laufs
 116. ds. Braam le Roux
 117. ds. I.J. Lessing
 118. ds. Thos Liebenberg
 119. prof. Frans Lion-Cachet
 120. prof. dr. Sietse Los
 121. ds. Pierre Louw
 122. ds. Christian Malan
 123. ds. Nico Malan
 124. ds. Peet Malan
 125. kmdt. Japie Maré
 126. ds. Willie Maritz
 127. ds. E.W. Meyer
 128. ds. Andries Myburg
 129. ds. Pieter Mulder
 130. ds. Hannes Noëth
 131. dr. Callie Opperman
 132. ds. Paul Opperman
 133. ds. Gerrit Pasch
 134. ds. Hendrikus Pasch
 135. ds. Maarten Pelser
 136. ds. Petrus Pelser
 137. Calman Postma
 138.   ds. Dirk Postma
 139. ds. Dirk Postma jr.
 140. ds. Dirk Postma, seun van Martinus
 141. ds. Martinus Postma
 142. ds. Petrus Postma
 143. ds. Stephanus Postma
 144. ds. Willem Postma
 145. ds. W.J. Postma
 146. Jan Harm Robbertse
 147. ds. Derk Rumpff
 148. ds. Gideon Scheepers
 149. dr. Jan Schutte
 150. Philippus Schutte
 151. ds. Alwyn Smit
 152. ds. Ewert Snyman
 153. dr. Flippie Snyman
 154. ds. Nicolaas Snyman
 155. ds. Ph. S. Snyman
 156. ds. Pieter Snyman
 157. ds. Philippus Snyman
 158. dr. W.J. Snyman
 159. ds. T.T. Spoelstra
 160. ds. Lammert Stavast
 161. Johannes Steenkamp
 162. ds. Peet Steyn
 163. ds. Hendrik Stoltz
 164. ds. N.J.R. Swart
 165. ds. Wouter ten Haaf
 166. Willem van Biljon
 167. Petrus van den Burg
 168. Daantjie van den Heever
 169. prof. dr. G.P.L. van der Linde
 170. prof. dr. D.C.S. van der Merwe
 171. prof. dr. G.C.P. van der Vyver
 172. ds. Lourens van der Vyver
 173. dr. Attie van der Walt
 174. ds. Dirk van der Walt
 175. ds. Dirkie van der Walt
 176. Hendrik Tjaart van der Walt
 177. ds. Izak van der Walt
 178. ds. J.G.H. van der Walt
 179. ds. Johannes Christiaan van der Walt
 180. Johannes van der Walt (die Gemaskerde Wonder)
 181. ds. Johannes Petrus van der Walt
 182. J.P. van der Walt (medestigter van Reddersburg)
 183. prof. Naas van der Walt
 184. ds. N.H. van der Walt
 185. ds. P.W. van der Walt
 186. prof. dr. Sarel Petrus van der Walt
 187. prof. dr. Stephanus van der Walt
 188. Piet van Maarleveld
 189. ds. Krüger van Niekerk
 190. Klaas van Rijsse
 191. Charles van Rooy
 192. prof. Dirk van Rooy
 193. ds. Jacobus Albertus (Koos) van Rooy
 194. prof. Koos van Rooy
 195. ds. Jacs van Rooy
 196. Johannes Cornelis van Rooy
 197. prof. Joon van Rooy
 198. ds. Johan van Ryssen
 199. ds. Pieter van Schalkwyk
 200. ds. C.M. Janse van Vuuren
 201. dr. Klaas van Wyk de Vries
 202. ds. L.A.S. van Wyk
 203. ds. Rudolf van Wyk
 204. ds. Ammi Venter
 205. ds. Douw Venter
 206. ds. Hendrik Venter
 207. ds. Hendrik Johannes Venter
 208. Jacobus Johannes (Koos) Venter
 209. ds. H.J.S. Venter
 210. ds. Herman Venter
 211. dr. Jan Venter
 212. ds. Petrus Venter
 213. Pieter Venter
 214. ds. S.D. Venter
 215. ds. Willem Venter
 216. ds. Willie Venter
 217. ds. P.J. Viljoen
 218. ds. Landman Vogel
 219. ds. C.J.H. Vorster
 220. ds. Louis Vorster
 221. ds. Wikus Vorster
 222. dr. Heinrich Zwemstra

Gereformeerde susters wysig

 1. Anna Aucamp
 2. Jantina Böeseken
 3. Driekie Booysen
 4. Ida Bosman
 5. Nettie Bredell
 6. Abrahama Coetsee
 7. Aletta Coetzee
 8. Jacoba Coetzee
 9. Martha Coetzee
 10. Marietjie de Klerk
 11. Maria de Wet
 12. Laurika du Plessis
 13. Martha du Plessis
 14. Cor du Plessis
 15. Anna Duvenage
 16. Elsie Eloff-Kruger
 17. Ella Eloff-van der Walt
 18. Aletta de Klerk
 19. Anna de Klerk
 20. Corrie de Klerk
 21. Johanna de Klerk
 22. Suzette de Ridder
 23. Aletta du Plessis
 24. Susanna du Plessis
 25. Johanna du Plooy
 26. Judie du Plessis
 27. Marie du Toit
 28. Sarie du Toit
 29. Hermia Jooste
 30. Christina Kruger
 31. Christina Krüger
 32. Gezina Kruger
 33. Hester Krüger
 34. Johanna Kruger
 35. Martha Lugtenburg
 36. Sarie Maré
 37. Cornelia van Oversteeg
 38. Adelaide Postma
 39. Alida Postma
 40. Cecilia Postma
 41. Johanna Postma
 42. Laurika Postma
 43. Magalina Postma
 44. Margaretha Postma
 45. Rikie Postma
 46. Femke Rumpff
 47. Janneke Rumpff
 48. Hester Snyman
 49. Sophia Snyman
 50. Elizabeth Spiller
 51. Maria Steyn
 52. Paula Styger (uitgebrei)
 53. Gerbrechta van Biljon
 54. Elsie van Broekhuizen
 55. Anne van Rooy
 56. Brechtje van Rooy
 57. Claartje van Rooy
 58. Ellie van Rooy
 59. Hester Rossouw
 60. Annie van der Merwe
 61. Martha van der Merwe
 62. Lydia van der Vyver
 63. Betsie van der Walt
 64. Elizabeth van der Walt
 65. Finnie van der Walt
 66. Maria van der Walt
 67. Miemie van der Walt
 68. Anna Venter
 69. Hester Venter
 70. Liberta Venter
 71. Anna Vermaak
 72. Anna Vorster
 73. Alie Vorster
 74. Hester Vorster-Postma

Allerlei wysig

 1. De Maandbode
 2. Die Kerkblad
 3. Gereformeerde Kerke in Namibië
 4. Gereformeerde Kerke onder die Kruis
 5. Hammanskraalse Teologiese Skool
 6. Jerusalemgangers
 7. Nederduitse Gereformeerde Kerk van Transvaal
 8. Normaalskool Steynsburg
 9. Teologiese Skool Burgersdorp
 10. Teologiese Skool Potchefstroom
 11. Gereformeerde Skool Dirk Postma
 12. Lys van Gereformeerde kerke in Suid-Afrika
 13. Lys van ontbinde gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
 14. President Kruger-kinderhuis, Pretoria

Kerke: Gauteng wysig

 1. Die Bybels Gereformeerde Kerk
 2. Gereformeerde kerk Akasia
 3. Gereformeerde kerk Alberton
 4. Gereformeerde kerk Alberton-Wes
 5. Gereformeerde kerk Andeon
 6. Gereformeerde Kerk Atteridgeville
 7. Gereformeerde kerk Benoni
 8. Gereformeerde kerk Benoni-Noord
 9. Gereformeerde kerk Bergbron
 10. Gereformeerde kerk Bergsig
 11. Gereformeerde kerk Birchleigh
 12. Gereformeerde kerk Boksburg
 13. Gereformeerde kerk Boksburg-Suid
 14. Gereformeerde kerk Brackenhof
 15. Gereformeerde kerk Brackenhurst
 16. Gereformeerde kerk Brakpan
 17. Gereformeerde kerk Brakpan-Suid
 18. Gereformeerde kerk Bronkhorstspruit
 19. Gereformeerde kerk Buffeldoorns
 20. Gereformeerde kerk Carletonville
 21. Gereformeerde kerk Centurion
 22. Gereformeerde kerk Cullinan
 23. Gereformeerde kerk Daspoort
 24. Gereformeerde kerk Delarey
 25. Gereformeerde kerk Derdepoort
 26. Gereformeerde kerk Die Kandelaar
 27. Gereformeerde kerk Edenvale
 28. Gereformeerde kerk Eikenhof
 29. Gereformeerde kerk Elandspoort
 30. Gereformeerde kerk Eloffsdal
 31. Gereformeerde kerk Florida
 32. Gereformeerde kerk Germiston
 33. Gereformeerde kerk Heidelberg
 34. Gereformeerde kerk Innesdal
 35. Gereformeerde kerk Johannesburg
 36. Gereformeerde kerk Johannesburg (herstig)
 37. Gereformeerde kerk Johannesburg-Noord
 38. Gereformeerde kerk Johannesburg-Oos
 39. Gereformeerde kerk Johannesburg-Sentraal
 40. Gereformeerde kerk Johannesburg-Suid
 41. Gereformeerde kerk Johannesburg-Wes
 42. Gereformeerde kerk Kameeldrift
 43. Gereformeerde kerk Kemptonpark
 44. Gereformeerde kerk Kemptonpark-Mooifontein
 45. Gereformeerde kerk Kemptonpark-Noord
 46. Gereformeerde kerk Klipriviersberg
 47. Gereformeerde kerk Krugersdorp
 48. Gereformeerde kerk Krugersdorp-Oos
 49. Gereformeerde kerk Krugersdorp-Wes
 50. Gereformeerde kerk Linden
 51. Gereformeerde kerk Lyttelton
 52. Gereformeerde kerk Magaliesburg
 53. Gereformeerde kerk Meyerspark
 54. Gereformeerde kerk Meyerton
 55. Gereformeerde kerk Midrand
 56. Gereformeerde kerk Nigel
 57. Gereformeerde kerk Noord-Oosrand
 58. Gereformeerde kerk Noordrand
 59. Gereformeerde kerk Ontdekkers
 60. Gereformeerde kerk Oos-Moot
 61. Gereformeerde kerk Pretoria (uitgebrei)
 62. Gereformeerde kerk Pretoria-Alkantrant
 63. Gereformeerde kerk Pretoria-Annlin
 64. Gereformeerde kerk Pretoria-Brooklyn
 65. Gereformeerde kerk Pretoria-Magalieskruin
 66. Gereformeerde kerk Pretoria-Meintjeskop
 67. Gereformeerde kerk Pretoria-Montanapoort
 68. Gereformeerde kerk Pretoria-Noord
 69. Gereformeerde kerk Pretoria-Oos
 70. Gereformeerde kerk Pretoria-Rooiwal
 71. Gereformeerde kerk Pretoria-Sunnyside
 72. Gereformeerde kerk Pretoria-Wes
 73. Gereformeerde kerk Pretoria-Wonderboom-Suid
 74. Gereformeerde kerk Primrose
 75. Gereformeerde kerk Randburg
 76. Gereformeerde kerk Randburg-Oos
 77. Gereformeerde kerk Randfontein
 78. Gereformeerde kerk Randfontein-Noord
 79. Gereformeerde kerk Rietvallei
 80. Gereformeerde kerk Roodepoort
 81. Gereformeerde kerk Rooihuiskraal
 82. Gereformeerde kerk Silverton
 83. Gereformeerde kerk Springs
 84. Gereformeerde kerk Springs-Oos
 85. Gereformeerde kerk Toekomsrus
 86. Gereformeerde kerk Totiusdal
 87. Gereformeerde kerk Vanderbijlpark
 88. Gereformeerde kerk Vanderbijlpark-Noord
 89. Gereformeerde kerk Vanderbijlpark-Oos
 90. Gereformeerde kerk Vanderbijlpark-Suid
 91. Gereformeerde kerk Vereeniging
 92. Gereformeerde kerk Vereeniging-Noord
 93. Gereformeerde kerk Vereeniging-Oos
 94. Gereformeerde kerk Voortrekkerhoogte
 95. Gereformeerde kerk Wapadrant
 96. Gereformeerde kerk Waterkloofrand
 97. Gereformeerde kerk Wesrand
 98. Gereformeerde kerk Westonaria
 99. Gereformeerde kerk Wierdapark
 100. Gereformeerde kerk Wilropark
 101. Gereformeerde kerk Witpoortjie
 102. Gereformeerde kerk Wonderboompoort

Kerke: KwaZulu-Natal wysig

 1. Gereformeerde kerk Amanzimtoti
 2. Gereformeerde kerk Empangeni
 3. Gereformeerde kerk Estcourt
 4. Gereformeerde kerk Durban
 5. Gereformeerde kerk Durban-Noord
 6. Gereformeerde kerk Durban-Wes
 7. Gereformeerde kerk Glencoe
 8. Gereformeerde kerk Ladysmith
 9. Gereformeerde kerk Newcastle
 10. Gereformeerde kerk Paulpietersburg
 11. Gereformeerde kerk Pinetown
 12. Gereformeerde kerk Pietermaritzburg
 13. Gereformeerde kerk Pongola
 14. Gereformeerde kerk Suidkus
 15. Gereformeerde kerk Vryheid

Kerke: Limpopo wysig

 1. Gereformeerde kerk Dendron
 2. Gereformeerde kerk Drieviersboom
 3. Gereformeerde kerk Groblersdal
 4. Gereformeerde kerk Hoedspruit
 5. Gereformeerde kerk Koedoesrand
 6. Gereformeerde kerk Laeveld
 7. Gereformeerde kerk Louis Trichardt
 8. Gereformeerde kerk Magalakwin
 9. Gereformeerde kerk Magol
 10. Gereformeerde kerk Marble Hall
 11. Gereformeerde kerk Matlabas
 12. Gereformeerde kerk Messina
 13. Gereformeerde kerk Naboomspruit
 14. Gereformeerde kerk Nylstroom
 15. Gereformeerde kerk Phalaborwa
 16. Gereformeerde kerk Pietersburg-Noord
 17. Gereformeerde kerk Pietersburg-Suid
 18. Gereformeerde kerk Potgietersrus
 19. Gereformeerde kerk Potgietersrus-Wes
 20. Gereformeerde kerk Thabazimbi
 21. Gereformeerde kerk Vaalwater
 22. Gereformeerde kerk Warmbad
 23. Gereformeerde kerk Waterberg
 24. Gereformeerde kerk Zoutpansberg

Kerke: Mpumalanga wysig

 1. Gereformeerde kerk Barberton
 2. Gereformeerde kerk Belfast
 3. Gereformeerde kerk Bethal
 4. Gereformeerde kerk Carolina
 5. Gereformeerde kerk Delmas
 6. Gereformeerde kerk Dullstroom
 7. Gereformeerde kerk Eendracht
 8. Gereformeerde kerk Ermelo
 9. Gereformeerde kerk Evander
 10. Gereformeerde kerk Hendrina
 11. Gereformeerde kerk Hoëveld
 12. Gereformeerde kerk Komatipoort
 13. Gereformeerde kerk Kriel
 14. Gereformeerde kerk Lydenburg
 15. Gereformeerde kerk Middelburg, Mpumalanga
 16. Gereformeerde kerk Middelburg-Noord
 17. Gereformeerde kerk Nelspruit
 18. Gereformeerde kerk Piet Retief
 19. Gereformeerde kerk Secunda
 20. Gereformeerde kerk Secunda-Oos
 21. Gereformeerde kerk Standerton
 22. Gereformeerde kerk Stoffberg
 23. Gereformeerde kerk Volksrust
 24. Gereformeerde kerk Waterval-Boven
 25. Gereformeerde kerk Witbank
 26. Gereformeerde kerk Witbank-Oos
 27. Gereformeerde kerk Witbank-Suid
 28. Gereformeerde kerk Witbank-Suidoos
 29. Gereformeerde kerk Witrivier
 30. Gereformeerde kerk Wondersig

Kerke: Noord-Kaap wysig

 1. Gereformeerde kerk Colesberg
 2. Gereformeerde kerk Daniëlskuil
 3. Gereformeerde kerk De Aar
 4. Gereformeerde kerk Delportshoop
 5. Gereformeerde kerk Douglas
 6. Gereformeerde kerk Duineveld
 7. Gereformeerde kerk Kathu
 8. Gereformeerde kerk Kimberley
 9. Gereformeerde kerk Kuruman
 10. Gereformeerde kerk Olifantshoek
 11. Gereformeerde kerk Orania
 12. Gereformeerde kerk Oranjerivier
 13. Gereformeerde kerk Petrusburg
 14. Gereformeerde kerk Philipstown
 15. Gereformeerde kerk Postmasburg
 16. Gereformeerde kerk Strydenburg
 17. Gereformeerde kerk Upington
 18. Gereformeerde kerk Vaalharts

Kerke: Noordwes wysig

 1. Gereformeerde kerk Beestekraal
 2. Gereformeerde kerk Bloemhof
 3. Gereformeerde kerk Brits
 4. Gereformeerde kerk Brits-Wes
 5. Gereformeerde kerk Cachet
 6. Gereformeerde kerk Christiana
 7. Gereformeerde kerk Delareyville
 8. Gereformeerde kerk Elandskraal
 9. Gereformeerde kerk Goeie Hoop
 10. Gereformeerde kerk Hartbeespoort
 11. Gereformeerde kerk Klerksdorp
 12. Gereformeerde kerk Klerksdorp-Noord
 13. Gereformeerde kerk Klerksdorp-Wes
 14. Gereformeerde kerk Koster
 15. Gereformeerde kerk Krokodilrivier
 16. Gereformeerde kerk Lichtenburg
 17. Gereformeerde kerk Mafikeng
 18. Gereformeerde kerk Molopo
 19. Gereformeerde kerk Noordbrug
 20. Gereformeerde kerk Orkney
 21. Gereformeerde kerk Potchefstroom
 22. Gereformeerde kerk Potchefstroom-Die Bult
 23. Gereformeerde kerk Potchefstroom-Mooirivier
 24. Gereformeerde kerk Potchefstroom-Noord
 25. Gereformeerde kerk Potchefstroom-Oos
 26. Gereformeerde kerk Potchefstroom-Suid
 27. Gereformeerde kerk Rustenburg
 28. Gereformeerde kerk Rustenburg-Noord
 29. Gereformeerde kerk Rustenburg-Noordoos
 30. Gereformeerde kerk Rustenburg-Oos
 31. Gereformeerde kerk Rustenburg-Wes
 32. Gereformeerde kerk Sannieshof
 33. Gereformeerde kerk Schweizer-Reneke
 34. Gereformeerde kerk Stilfontein
 35. Gereformeerde kerk Swartruggens
 36. Gereformeerde kerk Uitschot
 37. Gereformeerde kerk Ventersdorp
 38. Gereformeerde kerk Vryburg
 39. Gereformeerde kerk Wolmaransstad
 40. Gereformeerde kerk Zeerust

Kerke: Oos-Kaap wysig

 1. Gereformeerde kerk Aliwal-Noord
 2. Gereformeerde kerk Barkly-Oos
 3. Gereformeerde kerk Burgersdorp
 4. Gereformeerde kerk Cradock/Somerset-Oos
 5. Gereformeerde kerk Dordrecht
 6. Gereformeerde kerk Elliot
 7. Gereformeerde kerk Graaff-Reinet
 8. Gereformeerde kerk Griekwaland-Oos
 9. Gereformeerde kerk Hofmeyr
 10. Gereformeerde kerk Indwe
 11. Gereformeerde kerk Jamestown
 12. Gereformeerde kerk Jeffreysbaai
 13. Gereformeerde kerk Maclear
 14. Gereformeerde kerk Maclear-Elliot
 15. Gereformeerde kerk Middelburg, Kaap
 16. Gereformeerde kerk Molteno
 17. Gereformeerde kerk Noupoort
 18. Gereformeerde kerk Oos-Londen
 19. Gereformeerde kerk Port Elizabeth
 20. Gereformeerde kerk Queenstown
 21. Gereformeerde kerk Sterkstroom
 22. Gereformeerde kerk Steynsburg
 23. Gereformeerde kerk Transkei
 24. Gereformeerde kerk Uitenhage
 25. Gereformeerde kerk Venterstad

Kerke: Vrystaat wysig

 1. Gereformeerde kerk Bethlehem
 2. Gereformeerde kerk Bethulie
 3. Gereformeerde kerk Bloemburg
 4. Gereformeerde kerk Bloemfontein
 5. Gereformeerde kerk Bloemfontein-Noord
 6. Gereformeerde kerk Bloemfontein-Oos
 7. Gereformeerde kerk Bloemfontein-Suid
 8. Gereformeerde kerk Bloemfontein-Suidheuwels
 9. Gereformeerde kerk Bloempark
 10. Gereformeerde kerk Boshof
 11. Gereformeerde kerk Bothaville
 12. Gereformeerde kerk Brandfort
 13. Gereformeerde kerk Bultfontein
 14. Gereformeerde kerk Fauresmith
 15. Gereformeerde kerk Ficksburg
 16. Gereformeerde kerk Frankfort
 17. Gereformeerde kerk Harrismith
 18. Gereformeerde kerk Heidedal
 19. Gereformeerde kerk Heilbron
 20. Gereformeerde kerk Hennenman
 21. Gereformeerde kerk Jacobsdal
 22. Gereformeerde kerk Koffiefontein
 23. Gereformeerde kerk Koppies
 24. Gereformeerde kerk Kroonstad
 25. Gereformeerde kerk Ladybrand
 26. Gereformeerde kerk Lindley
 27. Gereformeerde kerk Odendaalsrus
 28. Gereformeerde kerk Parys
 29. Gereformeerde kerk Philippolis
 30. Gereformeerde kerk Reddersburg
 31. Gereformeerde kerk Reitz
 32. Gereformeerde kerk Sasolburg
 33. Gereformeerde kerk Sasolburg-Grootfontein
 34. Gereformeerde kerk Senekal
 35. Gereformeerde kerk Steynsrus
 36. Gereformeerde kerk Theunissen
 37. Gereformeerde kerk Tweespruit
 38. Gereformeerde kerk Ventersburg
 39. Gereformeerde kerk Vaalpark
 40. Gereformeerde kerk Viljoenskroon
 41. Gereformeerde kerk Virginia
 42. Gereformeerde kerk Vleuels (ou Bloemfontein-Wes)
 43. Gereformeerde kerk Vrede
 44. Gereformeerde kerk Welkom
 45. Gereformeerde kerk Welkom-Noord
 46. Gereformeerde kerk Wepener
 47. Gereformeerde kerk Zastron

Kerke: Wes-Kaap wysig

 1. Gereformeerde kerk Agulhas
 2. Gereformeerde kerk Bellville
 3. Gereformeerde kerk Bellville-Oos
 4. Gereformeerde kerk Clanwilliam
 5. Gereformeerde kerk Eden
 6. Gereformeerde kerk George
 7. Gereformeerde kerk Grassy Park
 8. Gereformeerde kerk Hermanus
 9. Gereformeerde kerk Kaapstad
 10. Gereformeerde kerk Kleinmond
 11. Gereformeerde kerk Mosselbaai
 12. Gereformeerde kerk Oudtshoorn
 13. Gereformeerde kerk Paarl
 14. Gereformeerde kerk Stellenbosch
 15. Gereformeerde kerk Stilbaai
 16. Gereformeerde kerk Strand
 17. Gereformeerde kerk Vredenburg/Saldanha
 18. Gereformeerde kerk Worcester

Kerke: Namibië wysig

 1. Gereformeerde kerk Aranos
 2. Gereformeerde kerk Bethanie
 3. Gereformeerde kerk Biermanskool
 4. Gereformeerde kerk Bitterwater
 5. Gereformeerde kerk Erongo
 6. Gereformeerde kerk Gobabis
 7. Gereformeerde kerk Grootfontein
 8. Gereformeerde kerk Hentiesbaai
 9. Gereformeerde kerk Kamanjab
 10. Gereformeerde kerk Karasburg
 11. Gereformeerde kerk Keetmanshoop
 12. Gereformeerde kerk Khomas-Hoogland
 13. Gereformeerde kerk Mariental
 14. Gereformeerde kerk Namib-Kus
 15. Gereformeerde kerk Okahandja
 16. Gereformeerde kerk Oshakati
 17. Gereformeerde kerk Otjiwarongo
 18. Gereformeerde kerk Outjo
 19. Gereformeerde kerk Rundu
 20. Gereformeerde kerk Sanveld
 21. Gereformeerde kerk Tsumeb
 22. Gereformeerde kerk Usakos
 23. Gereformeerde kerk Walvisbaai
 24. Gereformeerde kerk Windhoek
 25. Gereformeerde kerk Windhoek-Suid

Kerke: Elders in Afrika wysig

 1. Gereformeerde kerk Bulawayo
 2. Gereformeerde kerk Chinhoyi
 3. Gereformeerde kerk D'Kar
 4. Gereformeerde kerk Fort Victoria-Nuanetsi
 5. Gereformeerde kerk Ghanzi
 6. Gereformeerde kerk Goedgegun
 7. Gereformeerde kerk Gwelo-Gatooma
 8. Gereformeerde kerk Harare
 9.   Gereformeerde kerk Humpata
 10. Gereformeerde kerk Koperstreek
 11. Gereformeerde kerk Lusaka
 12. Gereformeerde kerk Que
 13. Gereformeerde kerk Skeurvallei
 14. Gereformeerde kerk Stegi

Nederduitse Gereformeerde Kerk wysig

Wes-Kaapland wysig

 1. NG gemeente Albertinia
 2. NG gemeente Aurora
 3. NG gemeente Barrydale
 4. NG gemeente Beaufort-Wes
 5. NG gemeente Bellville
 6. NG gemeente Bellville-Wes
 7. NG gemeente Brackenfell
 8. NG gemeente Bredasdorp
 9. NG gemeente Caledon
 10. NG gemeente Calitzdorp
 11. NG gemeente Calvinia
 12. NG gemeente Clanwilliam
 13. NG gemeente Constantia
 14. NG gemeente Darling
 15. NG gemeente De Hoop
 16. NG gemeente De Rust
 17. NG gemeente Die Strand
 18. NG gemeente Die Vlakte
 19. NG gemeente Drieankerbaai
 20. NG gemeente Durbanville
 21. NG gemeente Franschhoek
 22. NG gemeente Fraserburg
 23. NG gemeente Gamka-Oos
 24. NG gemeente Gamkavallei
 25. NG gemeente George
 26. NG gemeente George-Suid
 27. NG gemeente Goudini (Rawsonville)
 28. NG gemeente Heidelberg, Kaap
 29. NG gemeente Herbertsdale
 30. NG gemeente Herold
 31. NG gemeente Hopefield
 32. NG gemeente Houtbaai
 33. NG gemeente Kaapstad
 34. NG gemeente Kalkbaai
 35. NG gemeente Kangovalleie
 36. NG gemeente Keurboom
 37. NG gemeente Klawer
 38. NG gemeente Knysna
 39. NG gemeente Kraaifontein
 40. NG gemeente Kruisvallei
 41. NG gemeente Kuilsrivier
 42. NG gemeente Langebaan
 43. NG gemeente Langebaanweg
 44. NG gemeente Loeriesfontein
 45. NG gemeente Maitland
 46. NG gemeente Merweville
 47. NG gemeente Montagu
 48. NG gemeente Mosselbaai
 49. NG gemeente Namakwaland
 50. NG gemeente Napier
 51. NG gemeente Nieuwoudtville
 52. NG gemeente Nuwerus
 53. NG gemeente Observatory
 54. NG gemeente Oudtshoorn
 55. NG gemeente Oudtshoorn-Wes
 56. NG gemeente Paarl
 57. NG gemeente Parow
 58. NG gemeente Parow-Oos
 59. NG gemeente Philadelphia
 60. NG gemeente Piketberg
 61. NG gemeente Pinelands
 62. NG gemeente Prins Albert
 63. NG gemeente Richmond
 64. NG gemeente Riebeek-Kasteel
 65. NG gemeente Riebeek-Wes
 66. NG gemeente Riviersonderend
 67. NG gemeente Robertson
 68.   NG gemeente Rondebosch
 69. NG gemeente Ruyterwacht
 70. NG gemeente Ruyterwacht-Wes
 71. NG gemeente Somerset-Wes
 72. NG gemeente Sonnekus
 73. NG gemeente Southfield
 74. NG gemeente Stanford
 75. NG gemeente Stellenbosch
 76. NG gemeente Stellenbosch-Sentraal
 77. NG gemeente Sutherland
 78. NG gemeente Swartland
 79. NG gemeente Tafelberg
 80. NG gemeente Tamboerskloof
 81. Toringkerk
 82. NG gemeente Tulbagh
 83. NG gemeente Uniondale
 84. NG gemeente Vanrhynsdorp
 85. NG gemeente Van Riebeeck
 86. NG gemeente Victoria-Wes
 87. NG gemeente Villiersdorp
 88. NG gemeente Vishoek
 89. NG gemeente Volmoed
 90. NG gemeente Vredendal
 91. NG gemeente Wellington
 92. NG gemeente Woodstock
 93. NG gemeente Worcester
 94. NG gemeente Worcester-Noord
 95. NG gemeente Worcester-Oos
 96. NG gemeente Worcester-Vallei
 97. NG gemeente Wynberg
 98. NG gemeente Ysterplaat
 99. NG gemeente Zwaanswyk

Oos-Kaapland wysig

 1. NG gemeente Aberdeen
 2. NG gemeente Adelaide
 3. NG gemeente Albanie
 4. NG gemeente Alexandria
 5. NG gemeente Alice
 6. NG gemeente Aliwal-Noord
 7. NG gemeente Barkly-Oos
 8. NG gemeente Bothasrus (Despatch)
 9. NG gemeente Burgersdorp
 10. NG gemeente Cathcart
 11. NG gemeente Cedarville
 12. NG gemeente Colesberg
 13. NG gemeente Cradock
 14. NG gemeente Dordrecht
 15. NG gemeente Du Plessis
 16. NG gemeente Elliot
 17. NG gemeente Fort Beaufort
 18. NG gemeente Glen Lynden
 19. NG gemeente Grahamstad
 20. NG gemeente Greykerk
 21. NG gemeente Graaff-Reinet
 22. NG gemeente Hofmeyr
 23. NG gemeente Humansdorp
 24. NG gemeente Indwe
 25. NG gemeente Jamestown
 26. NG gemeente Jansenville
 27. NG gemeente Kareedouw
 28. NG gemeente Kensington, Oos-Kaap
 29. NG gemeente King William's Town
 30. NG gemeente Klipplaat
 31. NG gemeente Komga
 32. NG gemeente Lady Grey
 33. NG gemeente Maclear
 34. NG gemeente Middelburg, Kaap
 35. NG gemeente Misgund
 36. NG gemeente Molteno
 37. NG gemeente Mthatha
 38. NG gemeente Murraysburg
 39. NG gemeente Nieu-Bethesda
 40. NG gemeente Noupoort
 41. NG gemeente Nuwekerk, Graaff-Reinet
 42. NG gemeente Oos-Londen
 43. NG gemeente Paterson
 44. NG gemeente Pearston
 45. NG gemeente Peddie
 46. NG gemeente Pondoland
 47. NG gemeente Port Elizabeth
 48. NG gemeente Port Elizabeth-Noord
 49. NG gemeente Port Elizabeth-Sentraal
 50. NG gemeente Port Elizabeth-Wes
 51. NG gemeente Rietbron
 52. NG gemeente Queenstown
 53. NG gemeente Rossville, Rhodes
 54. NG gemeente Somerset-Oos
 55. NG gemeente Sterkstroom
 56. NG gemeente Steynsburg
 57. NG gemeente Steytlerville
 58. NG gemeente Stockenström
 59. NG gemeente Stutterheim
 60. NG gemeente Sydenham
 61. NG gemeente Tarkastad
 62. NG gemeente Ugie
 63. NG gemeente Uitenhage
 64. NG gemeente Venterstad
 65. NG gemeente Walmer
 66. NG gemeente Waterford
 67. NG gemeente Willowmore

Noord-Kaapland wysig

 1. NG gemeente Brandvlei
 2. NG gemeente Britstown
 3. NG gemeente Carnarvon
 4. NG gemeente Daniëlskuil
 5. NG gemeente De Aar
 6. NG gemeente Deben
 7. NG gemeente Douglas
 8. NG gemeente Dutoitspan
 9. NG gemeente Griekwastad
 10. NG gemeente Groblershoop
 11. NG gemeente Grootdrink
 12. NG gemeente Grootrivier
 13. NG gemeente Hopetown
 14. NG gemeente Kenhardt
 15. NG gemeente Kimberley
 16. NG gemeente Kimberley-Noord
 17. NG gemeente Kimberley-Wes
 18. NG gemeente Kuruman
 19. NG gemeente Louisvale
 20. NG gemeente Loxton
 21. NG gemeente Mafikeng
 22. NG gemeente Marydale
 23. NG gemeente Neilersdrift
 24. NG gemeente Niekerkshoop
 25. NG gemeente Petrusville
 26. NG gemeente Philipstown
 27. NG gemeente Plooysburg
 28. NG gemeente Postmasburg
 29. NG gemeente Prieska
 30. NG gemeente Reivilo
 31. NG gemeente Strydenburg
 32. NG gemeente Upington
 33. NG gemeente Upington-Noord
 34. NG gemeente Vergesig (Copperton)
 35. NG gemeente Vosburg
 36. NG gemeente Vryburg
 37. NG gemeente Warrenton
 38. NG gemeente Williston

KwaZulu-Natal wysig

 1. NG gemeente Babanango
 2. NG gemeente Berea
 3. NG gemeente Bloukrans
 4. NG gemeente Dundee
 5. NG gemeente Durban
 6. NG gemeente Durban-Suid
 7. NG gemeente Durban-Wes
 8. NG gemeente Glencoe
 9. NG gemeente Greytown
 10. NG gemeente Ladysmith
 11. NG gemeente Melmoth
 12. NG gemeente Montclair
 13. NG gemeente Napierville
 14. NG gemeente Newcastle
 15. NG gemeente Paulpietersburg
 16. NG gemeente Pietermaritzburg
 17. NG gemeente Pietermaritzburg-Noord
 18. NG gemeente Pietermaritzburg-Wes
 19. NG gemeente Pinetown
 20. NG gemeente Port Natal
 21. NG gemeente Utrecht
 22. NG gemeente Vryheid
 23. NG gemeente Weenen

Vrystaat wysig

 1. NG gemeente Bethlehem
 2. NG gemeente Bethlehem-Wes
 3. NG gemeente Bethulie
 4. NG gemeente Bloemfontein
 5. NG gemeente Bloemfontein-Noord
 6. NG gemeente Bloemfontein-Oos
 7. NG gemeente Bloemfontein-Wes
 8. NG gemeente Bloemheuwel
 9. NG gemeente Boshof
 10. NG gemeente Bothaville
 11. NG gemeente Brandfort
 12. NG gemeente Brandwag
 13. NG gemeente Bultfontein
 14. NG gemeente Clarens
 15. NG gemeente Dealesville
 16. NG gemeente Dewetsdorp
 17. NG gemeente Edenburg
 18. NG gemeente Estoire
 19. NG gemeente Fauresmith
 20. NG gemeente Ficksburg
 21. NG gemeente Fouriesburg
 22. NG gemeente Frankfort
 23. NG gemeente Goedemoed
 24. NG gemeente Harrismith
 25. NG gemeente Heilbron
 26. NG gemeente Hertzogville
 27. NG gemeente Hobhouse
 28. NG gemeente Hoopstad
 29. NG gemeente Jacobsdal
 30. NG gemeente Jagersfontein
 31. NG gemeente Kerkenberg
 32. NG gemeente Kestell
 33. NG gemeente Koffiefontein
 34. NG gemeente Koppies
 35. NG gemeente Kroonstad
 36. NG gemeente Kroonstad-Noord
 37. NG gemeente Kroonstad-Suid
 38. NG gemeente Ladybrand
 39. NG gemeente Lindley
 40. NG gemeente Luckhoff
 41. NG gemeente Marquard
 42. NG gemeente Monument
 43. NG gemeente Noordhoek
 44. NG gemeente Oranjeville
 45. NG gemeente Parys
 46. NG gemeente Paul Roux
 47. NG gemeente Petrusburg
 48. NG gemeente Philippolis
 49. NG gemeente Rietfontein
 50. NG gemeente Reddersburg
 51. NG gemeente Reitz
 52. NG gemeente Rodenbeck
 53. NG gemeente Rouxville
 54. NG gemeente Rosendal
 55. NG gemeente Senekal
 56. NG gemeente Smithfield
 57. NG gemeente Soutpan
 58. NG gemeente Springfontein
 59. NG gemeente Steynsrus
 60. NG gemeente Thaba 'Nchu-Tweespruit
 61. NG gemeente Theunissen
 62. NG gemeente Trompsburg
 63. NG gemeente Tweeling
 64. NG gemeente Vanstadensrus
 65. NG gemeente Ventersburg
 66. NG gemeente Verkeerdevlei
 67. NG gemeente Viljoensdrif
 68. NG gemeente Villiers
 69. NG gemeente Vrede
 70. NG gemeente Vredefort
 71. NG gemeente Warden
 72. NG gemeente Welkom
 73. NG gemeente Wepener
 74. NG gemeente Wesselsbron
 75. NG gemeente Winburg
 76. NG gemeente Zastron

Goudland wysig

 1. NG gemeente Amalia
 2. NG gemeente Arconpark
 3. NG gemeente Biesiesvlei
 4. NG gemeente Bloemhof
 5. NG gemeente Bloemhof-Oos
 6. NG gemeente Blyvooruitzicht
 7. NG gemeente Bospoort
 8. NG gemeente Carletonville
 9. NG gemeente Carletonville-Suid
 10. NG gemeente Christiana
 11. NG gemeente Coligny
 12. NG gemeente Coligny-Oos
 13. NG gemeente Constantiakruin
 14. NG gemeente Coram Deo
 15. NG gemeente Culembeeck
 16. NG gemeente De Deur
 17. NG gemeente Delareyville
 18. NG gemeente Delareyville-Oos
 19. NG gemeente Derby
 20. NG gemeente Drie Riviere
 21. NG gemeente Drie Riviere-Oos
 22. NG gemeente Driehoek
 23. NG gemeente Eerste Vesting
 24. NG gemeente Elandia
 25. NG gemeente Falcon Ridge
 26. NG gemeente Florida
 27. NG gemeente Floridapark
 28. NG gemeente Florida-Suid
 29. NG gemeente Fochville-Noord
 30. NG gemeente Glaudina
 31. NG gemeente Groot Marico
 32. NG gemeente Hartebeestfontein
 33. NG gemeente Helikonpark
 34. NG gemeente Herman Steyn
 35. NG gemeente Horison
 36. NG gemeente Horison-Noord
 37. NG gemeente Kerk tussen die Mielielande
 38. NG gemeente Klerksdorp
 39. NG gemeente Klerksdorp-Doringkruin
 40. NG gemeente Klerksdorp-Flimieda
 41. NG gemeente Klerksdorp-Goudkop
 42. NG gemeente Klerksdorp-La Hoff
 43. NG gemeente Klerksdorp-Noord
 44. NG gemeente Klerksdorp-Oos
 45. NG gemeente Klerksdorp-Suid
 46. NG gemeente Klerksdorp-Suidheuwels
 47. NG gemeente Klerksdorp-Wilkruin
 48. NG gemeente Kliprivier
 49. NG gemeente Klipvallei
 50. NG gemeente Kloofendal
 51. NG gemeente Kollegepark
 52. NG gemeente Koster
 53. NG gemeente Kriel (Maraisburg)
 54. NG gemeente Krugersdorp
 55. NG gemeente Krugersdorp-Noord
 56. NG gemeente Krugersdorp-Oos
 57. NG gemeente Leeudoringstad
 58. NG gemeente Lichtenburg
 59. NG gemeente Lichtenburg-Oos
 60. NG gemeente Lig en Lewe Lichtenburg
 61. NG gemeente Losberg
 62. NG gemeente Luipaardsvlei
 63. NG gemeente Lux Deo (Arconpark en Sonlandpark smelt saam)
 64. NG gemeente Magaliesburg
 65. NG gemeente Makwassie
 66. NG gemeente Malopo
 67. NG gemeente Meiringspark
 68. NG gemeente Meyerton
 69. NG gemeente Meyerton-Oos
 70. NG gemeente Meyertonpark
 71. NG gemeente Middelvlei
 72. NG gemeente Migdol
 73. NG gemeente Mindalore
 74. NG gemeente Muldersdrif
 75. NG gemeente Nietverdiend
 76. NG gemeente Noordvaal
 77. NG gemeente Oberholzer
 78. NG gemeente Oberholzer-Wes
 79. NG gemeente Olyfdal
 80. NG gemeente Ontdekkers
 81. NG gemeente Ontdekkerskruin
 82. NG gemeente Oor-die-Vaal
 83. NG gemeente Oospark
 84. NG gemeente Oosterlig (Vanderbijlpark)
 85. NG gemeente Orkney
 86. NG gemeente Ottosdal-Moedergemeente
 87. NG gemeente Ottosdal-Suid
 88. NG gemeente Paardekraal-Monument
 89. NG gemeente Peacehaven
 90. NG gemeente Potchefstroom
 91. NG gemeente Potchefstroom-Die Bult
 92. NG gemeente Potchefstroom-Grimbeekpark
 93. NG gemeente Potchefstroom-Miederpark
 94. NG gemeente Potchefstroom-Mooirivier
 95. NG gemeente Potchefstroom-Noord
 96. NG gemeente Potchefstroom-Oos
 97. NG gemeente Potchefstroom-Vyfhoek
 98. NG gemeente Potchefstroom-Wes
 99. NG gemeente PUK-Kandelaar
 100. NG gemeente Quellerina
 101. NG gemeente Randfontein
 102. NG gemeente Randfontein-Noord
 103. NG gemeente Randfontein-Wes
 104. NG gemeente Randpoort
 105. NG gemeente Rant-en-Dal
 106. NG gemeente Roodekrans
 107. NG gemeente Roodepoort
 108. NG gemeente Roodepoort-Noord
 109. NG gemeente Sannieshof
 110. NG gemeente Schweizer-Reneke
 111. NG gemeente Schweizer-Reneke-Noord
 112. NG gemeente Sederpark
 113. NG gemeente Skeerpoort
 114. NG gemeente Skoonspruit
 115. NG gemeente Sonlandpark
 116. NG gemeente Spioenkop
 117. NG gemeente Stilfontein
 118. NG gemeente Stilfontein-Sentraal
 119. NG gemeente Suiderkruis
 120. NG gemeente Suiderlig
 121. NG gemeente Suikerbos
 122. NG gemeente Swartruggens
 123. NG gemeente Unitaspark
 124. NG gemeente Vaalrivier
 125. NG gemeente Vanderbijlpark
 126. NG gemeente Vanderbijlpark-Noord
 127. NG gemeente Vanderbijlpark-Oos
 128. NG gemeente Vanderbijlpark-Sentraal
 129. NG gemeente Vanderbijlpark-Suid
 130. NG gemeente Vanderbijlpark-Tuine
 131. NG gemeente Vanderbijlpark-Wes
 132. NG gemeente Ventersdorp
 133. NG gemeente Veranderde Lewens
 134. NG gemeente Vereeniging
 135. NG gemeente Westonaria
 136. NG gemeente Witpoortjie
 137. NG gemeente Wolmaransstad
 138. NG gemeente Zeerust

Noordelike Sinode wysig

 1. NG gemeente Albertyn
 2. NG gemeente Booysen
 3. NG gemeente Bronberg
 4. NG gemeente Capital Park
 5. NG gemeente Daspoort
 6. NG gemeente Derdepoort
 7. NG gemeente Dwaalboom
 8. NG gemeente Ebenhaeser
 9. NG gemeente Eloffsdal (sedert 2011 Mootvallei)
 10. NG gemeente Hartbeeshoek
 11. NG gemeente Hartbeesspruit
 12. NG gemeente Krokodilrivier
 13. NG gemeente Louis Trichardt
 14. NG gemeente Messina
 15. NG gemeente Naboomspruit
 16. NG gemeente Northam
 17. NG gemeente Pierneef
 18. NG gemeente Pietersburg
 19. NG gemeente Pietersburg-Noord
 20. NG gemeente Pretoria
 21. NG gemeente Pretoria-Noord
 22. NG gemeente Pretoria-Oos
 23. NG gemeente Pretoria-Wes
 24. NG gemeente Quaggapoort
 25. NG gemeente Riviera-Jakaranda
 26. NG gemeente Rustenburg
 27. NG gemeente Suidoos-Pretoria
 28. NG gemeente Thabazimbi
 29. NG gemeente Vaalwater
 30. NG gemeente Villieria
 31. NG gemeente Voortrekkerhoogte
 32. NG gemeente Warmbad
 33. NG gemeente Waterberg
 34. NG gemeente Wespoort
 35. NG gemeente Wonderboompoort
 36. NG gemeente Wonderboom-Suid

Hoëveld wysig

 1. Aan-die-Berg
 2. NG gemeente Aasvoëlkop
 3. NG gemeente Alberton
 4. NG gemeente Alberton-Oos
 5. NG gemeente Alberton-Suid
 6. NG gemeente Alberton-Wes
 7. NG gemeente Aucklandpark
 8. NG gemeente Balfour
 9. NG gemeente Belgravia
 10. NG gemeente Benoni
 11. NG gemeente Benoni-Noord
 12. NG gemeente Benoni-Oos
 13. NG gemeente Benoni-Wes
 14. NG gemeente Bethal
 15. NG gemeente Bezuidenhoutsvallei
 16. NG gemeente Boksburg
 17. NG gemeente Boksburg-Noord
 18. NG gemeente Boksburg-Suid
 19. NG gemeente Boksburg-Wes
 20. NG gemeente Brakpan
 21. NG gemeente Brakpan-Oos
 22. NG gemeente Brakpan-Suid
 23. NG gemeente Brakpan-Wes
 24. NG gemeente Brixton
 25. NG gemeente Cachet
 26. NG gemeente Charl Cilliers
 27. NG gemeente Claremont
 28. NG gemeente Cottesloe (oorspronklik Vrededorp)
 29. NG gemeente Crosby
 30. NG gemeente Crosby-Wes
 31. NG gemeente Delmas
 32. NG gemeente Deo Gloria
 33.   NG gemeente Fordsburg
 34. NG gemeente Elsburg
 35. NG gemeente Elsburg-Suid
 36. NG gemeente Forest Hill
 37. NG gemeente Germiston
 38. NG gemeente Germiston-Suid
 39. NG gemeente Greylingstad
 40. NG gemeente Heidelberg, Gauteng
 41. NG gemeente Jeppestown
 42. NG gemeente Johannesburg
 43. NG gemeente Johannesburg-Noord
 44. NG gemeente Johannesburg-Oos (ook genoem Irenekerk)
 45. NG gemeente Johannesburg-Suid
 46. NG gemeente Johannesburg-Wes
 47. NG gemeente Kemptonpark
 48. NG gemeente Kemptonpark-Oos
 49. NG gemeente Klipriviersberg
 50. NG gemeente Kroonrand
 51. NG gemeente Langlaagte
 52. NG gemeente Linden
 53. NG gemeente Malvern
 54. NG gemeente Mayfair
 55. NG gemeente Melville (oorspronklik Vrederus)
 56. NG gemeente Mondeor
 57. NG gemeente Nigel
 58. NG gemeente Omnia
 59. NG gemeente Parkhurst
 60. NG gemeente Primrose-Môrewag
 61. NG gemeente Primrose-Oos
 62. NG gemeente Randburg (oorspronklik Ferndale)
 63. NG gemeente Rensburg
 64. NG gemeente Rosettenville
 65. NG gemeente Springs
 66. NG gemeente Springs-Noord (oorspronklik Geduld-Uitbreiding)
 67. NG gemeente Sundra
 68. NG gemeente Townsview
 69. NG gemeente Turffontein (oorspronklik La Rochelle)
 70. NG gemeente Vergesig
 71. NG gemeente Waterval
 72. NG gemeente Westdene
 73. NG gemeente Witfield

Oostelike Sinode wysig

 1. NG gemeente Amersfoort
 2. NG gemeente Amsterdam
 3. NG gemeente Barberton
 4. NG gemeente Belfast
 5. NG gemeente Bremersdorp
 6. NG gemeente Bronkhorstspruit
 7. NG gemeente Carolina
 8. NG gemeente Dullstroom
 9. NG gemeente Ermelo
 10. NG gemeente Hendrina
 11. NG gemeente Kerksondermure
 12. NG gemeente Lydenburg
 13. NG gemeente Lyttelton (vroeër Pretoria-Suid)
 14. NG gemeente Machado-Boven
 15. NG gemeente Merlindale
 16. NG gemeente Middelburg, Mpumalanga
 17. NG gemeente Moreletapark
 18. NG gemeente Morgenzon
 19. NG gemeente Nelspruit
 20. NG gemeente Paardekop
 21. NG gemeente Piet Retief
 22. NG gemeente Premiermyn
 23. NG gemeente Roossenekal
 24. NG gemeente Silverton
 25. NG gemeente Wakkerstroom
 26. NG gemeente Witbank

Namibië wysig

 1. NG gemeente Bethanie
 2. NG gemeente Gobabis
 3. NG gemeente Gochas
 4. NG gemeente Grootfontein
 5. NG gemeente Keetmanshoop
 6. NG gemeente Lüderitz
 7. NG gemeente Leonard
 8. NG gemeente Maltahöhe
 9. NG gemeente Mariental
 10. NG gemeente Oewer
 11. NG gemeente Okahandja
 12. NG gemeente Omaruru
 13. NG gemeente Otjiwarongo
 14. NG gemeente Outjo
 15. NG gemeente Usakos
 16. NG gemeente Warmbad
 17. NG gemeente Windhoek

Midde-Afrika wysig

 1. Dutch Reformed Church in Zambia
 2. NG gemeente Broken Hill
 3. NG gemeente Bulawayo
 4. NG gemeente Bulawayo-Noord
 5. NG gemeente Chingola
 6. NG gemeente Chinhoyi
 7. NG gemeente Chipinge
 8. NG gemeente Chivhu
 9. NG gemeente Fort Jameson
 10. NG gemeente Gweru
 11. NG gemeente Harare
 12. NG gemeente Kadoma
 13. NG gemeente Livingstone
 14. NG gemeente Loubser
 15. NG gemeente Luanshya
 16. NG gemeente Marondera
 17. NG gemeente Masvingo
 18. NG gemeente Meru
 19. NG gemeente Mufulira
 20. NG gemeente Mutare
 21. NG gemeente Ndola
 22. NG gemeente Nkana
 23. NG gemeente Vergenoeg

Oorsee wysig

 1. NG gemeente Chubut

Algemeen wysig

Lys van NG gemeentes, Lys van eerste 100 NG gemeentes in Suid-Afrika, Lys van ingelyfde NG gemeentes, Skotse predikante in die NG kerk, Normaal School, Kaapstad, Sinode van Midde-Afrika, Cottesloe-kerkeberaad, Ons gemeentelike feesalbum, Kweekskool, Vrouesendingbond, NG Kerk Vrystaat, Stofberg-gedenkskool, Sendinginstituut.

Predikante en sendelinge wysig

 1. ds. August Ahrbeck
 2. dr. Johannes Rudolf Albertyn
 3. ds. Johannes Rudolph Albertyn
 4. ds. P.K. Albertyn
 5. ds. Pieter Kuypers Albertyn
 6. ds. Wilhelm Adolph Alheit
 7. ds. Frederik Aling
 8. ds. Hendrik Willem Ballot
 9. ds. Johan Ballot
 10. ds. Carl Arnoldus Bamberger
 11. ds. Johan Bezuidenhoud
 12. ds. Meent Borcherds
 13. ds. P.J.J. Boshoff
 14. ds. Daniel Bosman
 15. ds. Daniel Stephanus Botha
 16. ds. Harold Christian Botha
 17. ds. Cornelis Bertie Brink
 18. prof. Nicolaas Johannes Brümmer
 19. ds. A.P. Burger
 20. ds. Attie Burger
 21. dr. Petrus Cloete
 22.   ds. Petrus Coetzee
 23. ds. J.D. Conradie
 24. ds. Willem Conradie
 25. ds. Gerhard Cruywagen
 26. ds. Alexander Daneel
 27. ds. George Daneel
 28. ds. John Daneel
 29. ds. M.S. Daneel
 30. ds. Edmund Zacharias Johannes de Beer
 31. ds. Carel Hendrik de Smidt
 32. ds. Izak de Villiers
 33. ds. M.L. de Villiers
 34. ds. Willem Petrus de Villiers
 35. ds. Adriaan de Vooght
 36. ds. Johannes de Vooght
 37. ds. Pieter de Waal
 38. ds. Hendrik Adrian de Wet
 39. ds. Ebbe Dommisse
 40. prof. John du Plessis
 41. ds. S.P. du Plessis
 42. ds. J.A.R. du Toit
 43. ds. Matthys du Toit
 44. ds. Pieter du Toit
 45. ds. Stephanus Jacobus du Toit
 46. ds. William Loftie Eaton
 47. ds. James Edgar
 48. ds. George Frederick Charles Faustmann
 49. dr. Abraham Faure
 50. dr. Philip Eduard Faure
 51. ds. Colin Fraser
 52. ds. Colin McKenzie Fraser
 53. dr. Frits Gaum
 54. ds. Jacobus Nicolaas Geldenhuys
 55. prof. dr. G.B.A. Gerdener
 56. ds. Henri Gonin
 57. ds. Pieter Ham
 58. ds. Hendrik Andries Hanekom
 59. ds. Bernhardus Hattingh
 60. dr. K.W. Heese
 61. ds. Tobias Johannes Herold
 62.   ds. Adriaan Hofmeyr
 63. ds. Andrew Hofmeyr
 64. ds. Arend Hofmeyr
 65. ds. Attie Hofmeyr
 66. ds. Charles Murray Hofmeyr
 67. ds. Georg Hofmeyr
 68. ds. Harry Hofmeyr
 69. ds. Jan Hendrik Hofmeyr
 70. dr. J.A.K. Hofmeyr
 71. ds. John Hofmeyr
 72.   ds. Jan Hendrik Hofmeyr
 73. ds. Lou Hofmeyr
 74. ds. Nico Hofmeyr
 75. prof. Nicolaas Hofmeyr
 76. dr. Servaas Hofmeyr
 77. eerw. Stephanus Hofmeyr
 78. ds. Henry Charles Hopkins
 79. ds. Louis Hugo
 80. ds. Petrus Hulsenaar
 81. dr. Willie Jonker
 82. ds. W.A. Joubert
 83. ds. Petrus Kalden
 84. prof. dr. Barend Bartholomeus Keet
 85. ds. Gijsbert Keet
 86. dr. John Daniel Kestell
 87. ds. Herman Kinghorn
 88. ds. Johann Koch
 89. ds. J.J. Kotzé
 90. dr. Johannes Jacobus Kotzé
 91. ds. Abraham Kriel
 92. ds. Willem Adolph Krige
 93. prof. dr. Johan Kritzinger
 94. ds. Arnoldus Kuys
 95. dr. Hendrik Adriaan Lamprecht
 96. dr. W.A. Landman
 97. ds. Engelbertus le Boucq
 98. ds. Hendrik Leibbrandt
 99. ds. Karel Wynand le Roux
 100. ds. Marthinus Petrus Loubser
 101. ds. Abraham Faure Louw
 102. ds. Abraham Faure Louw jr.
 103. ds. Andreas Adriaan Louw
 104. ds. Andrew Louw
 105. ds. A.J. Louw
 106. ds. J.M. Louw
 107. ds. Paul Louw
 108. ds. Stefan Louw
 109. ds. Anton Daniël Lückhoff
 110. ds. August Daniël Lückhoff
 111. ds. Alexander MacKidd
 112. ds. Gustave Adolph Maeder
 113. ds. Berning Malan
 114. ds. Cillié Malan
 115. ds. David Malan
 116. ds. George Stephanus Malan
 117. ds. Stephanus Petrus Malherbe
 118. ds. Bernard Petrus Jacobus Marchand‎‎
 119. ds. Frans Maritz
 120. ds. Andrew Murray McGregor
 121. ds. A.P. Meiring
 122. ds. Andrew McGregor
 123. ds. Rudolphus Meerlandt
 124. ds. Arnold Meiring
 125. ds. Arnoldus Mauritius Meiring
 126. ds. Pieter Gerhardus Jacobus Meiring‎
 127. ds. Theodore Meyer
 128. ds. Thomas Duncan Moodie
 129.   prof. Adriaan Moorrees
 130. ds. Charles Morgan
 131. ds. George Morgan
 132. ds. Andreas Petrus Morgenthal
 133. ds. Gys Muller
 134. ds. Helgard Müller
 135. dr. Tobie Muller
 136. ds. Andrew Milne Murray
 137.   dr. Andrew Murray
 138. ds. Andrew Murray sr.
 139. ds. Charles Murray
 140. ds. George Murray
 141. prof. John Murray
 142. ds. William Murray
 143. ds. Jozua Francois Naudé
 144. ds. Christie Neethling
 145. ds. J.H. Neethling
 146. ds. Willie Neethling
 147. ds. C.V. Nel
 148. ds. Paul Nel
 149. ds. Vidius Nel
 150. dr. William Nicol
 151. dr. J.A.S. Oberholster
 152. ds. Kenney O'Kennedy‎
 153. ds. Johannes Gerhardus Olivier
 154. ds. Phil Olivier
 155. ds. Johannes Overney
 156. ds. Solly Ozrovech
 157. ds. John Pears
 158. ds. George Murray Pellissier
 159. ds. Abraham Johannes Pepler
 160. ds. Stefanus Jacobus Perold
 161. ds. Daniël Jozua Pienaar
 162. ds. Ezra Pienaar
 163. ds. Schalk Pienaar
 164. prof. dr. Frederik Potgieter
 165. ds. Thomas Reid
 166. dr. Malcolm Retief
 167. dr. Louis Viljoen Rex
 168. dr. William Robertson
 169. ds. David Ross
 170.   ds. P.D. Rossouw
 171. ds. Servaas Rossouw
 172. dr. Servaas Hofmeyr
 173. dr. Adrian Roux
 174. genl. ds. Paul Hendrik Roux (uitgebrei)
 175. ds. George Rudman
 176. ds. Santie Sandenbergh
 177. ds. Herman Schoon
 178. ds. Robert Shand
 179. dr. Siebie Sieberhagen
 180. ds. Pierre Simond
 181. ds. Abraham Petrus Smit
 182. ds. M.T.R. Smit
 183. ds. Alexander Smith
 184. ds. Michiel Smuts
 185. ds. Hendrik Snijders
 186. dr. Dwight Snyman
 187. ds. Willem Lucas Steenkamp
 188. dr. Willem Petrus Steenkamp
 189. ds. Georg Stegmann
 190. ds. Daniël Du Plessis Steyn
 191. ds. H.P.M. Steyn
 192. ds. Abraham Isaac Steytler
 193. ds. Johan George Steytler
 194. ds. Andries Stockenström
 195. ds. Kosie Stofberg
 196. ds. Pieter Stofberg
 197. ds. J.W.G. Strasheim
 198. ds. Pieter Adam Strasheim
 199. ds. Jan Daniël Stulting
 200. ds. Johan Stumphius
 201. ds. Henry Sutherland
 202. ds. Petrus Swart
 203. dr. Former Sypkens
 204. ds. John Taylor
 205. ds. Leonardus Terwoldt
 206. ds. Jacobus Theron
 207. dr. George Thom
 208. ds. Johannes van Andel
 209.   dr. Herman van Broekhuizen
 210. ds. Sakkie van den Heever
 211. dr. Attie van der Colf
 212. ds. Gottlieb Wilhelm Anthonie van der Lingen
 213. dr. Abraham van der Merwe
 214. dr. Gerjo van der Merwe
 215. ds. Hendrik Petrus van der Merwe
 216. dr. N.J. van der Merwe
 217. ds. Pieter van der Merwe
 218. ds. Petrus van der Spuy
 219. dr. Ernst van der Walt
 220. ds. Gilles van de Wall
 221. ds. Dion van Dyk
 222. dr. J.P. van Heerden
 223. ds. Hercules van Loon
 224. ds. A.J. van Wijk
 225. ds. Attie van Wijk
 226. ds. Johannes van Wijk
 227. prof. Pieter Verhoef
 228. ds. Johan Heinrich von Manger
 229. ds. Michiel Christiaan Vos
 230. ds. Petrus Wachtendorp
 231. ds. Henry Lindo Webb
 232. dr. Paul Weiss
 233. ds. Barend Wessels
 234. ds. Jan Weitz
 235. ds. David Wilcocks
 236. ds. Albert Zinn

Ander wysig

 1. Abbie Park Ferguson
 2. Anna Bliss
 3. Adriana Spyker
 4. Maria Kloppers

Predikantsvroue wysig

 1. Tertia Flemming
 2. Nettie Hanekom
 3. Geertruida Kestell
 4. Francina Susanna Louw‎
 5. Zerilda Steyn
 6. Hymne Weiss

Nederduitsch Hervormde Kerk wysig

Predikante wysig

 1. D.P. Ackerman
 2. Adriaan Begemann
 3. H.S. Bosman
 4. Louis Brandt
 5. C.W. du Toit
 6. Carel Ruijsch van Dugteren
 7. Gerrit Smits
 8. Jac van Belkum
 9. dr. Herman van Broekhuizen
 10. Dirk van der Hoff
 11. Pieter van Drimmelen
 12. P.A.C. van Heyningen
 13. N.J. van Warmelo

Politiek wysig

Politieke figure wysig

Voor Uniewording: Sir David Pieter de Villiers Graaff, Du Pré Alexander, graaf van Caledon, Jacobus Arnoldus Graaff, Simon van der Stel, Willem Bok, sir John Molteno, lord Alfred Milner, Johannes Izaac Rhenius, Sebastiaan Cornelis Nederburgh, Simon Hendrik Frijkenius, Sebastiaan Cornelis Nederburgh, Francis Dundas, sir Rufane Donkin, Jacob Abraham de Mist, sir George Cathcart, sir James Molteno, sir Charles Adderley, Alexander Cambridge, 1ste Graaf van Athlone, Abe Bailey, sir Thomas Smartt, William Palmer, 2de Graaf van Selborne, sir Thomas Scanlen, sir Thomas Upington, sir Gordon Sprigg, Gysbert Reitz Hofmeyr, sir Pieter Bam, dr. Thomas te Water

Suid-Afrikaanse Party: sir Cornelius Hermanus Wessels, Lourens Geldenhuys, Richard Stuttaford, Nicolaas de Wet, sir Thomas Watt, Morris Alexander, Abraham Fischer

Arbeidersparty: Kol. Frederic Creswell, Thomas Boydell, Walter Madeley, Henry Sampson, Arthur Barlow, Morris Kentridge

Unionisteparty: Leander Starr Jameson

Dominiumparty: Charles Stallard

Liberale Party: Alan Paton, Edgar Brookes, Leo Marquard, Leslie Rubin, Margaret Ballinger

Progressiewe Party en nasate: Colin Eglin, Jan Steytler, Ray Swart, Zach de Beer, Frederik van Zyl Slabbert, Graham McIntosh, Ken Andrew, Harry Lawrence,   Helen Suzman (herskryf), Clive van Ryneveld

Verenigde Party: Genl.   Jan Smuts (uitgebrei), Bailey Bekker, sir De Villiers Graaff, George Heaton Nicholls, Harry Schwarz, Henry Fagan, adv. Jacobus Gideon Nel Strauss, Japie Basson, Sailor Malan, Vause Raw, Marais Steyn, Myburgh Streicher, Jannie Hofmeyr, Deneys Reitz, dr. Colin Steyn, sir Patrick Duncan, Frederick Sturrock, Douglas Mitchell, Abraham Jonker, kol. Hendrik Mentz, John William Jagger, Henry Burton, Leila Reitz, Bertha Solomon, Catherine Taylor, Johan Carinus, Frank Joubert, Morris Kentridge, Philippus Arnoldus Myburgh

Nasionale Party: Charles Wynand Malan, dr. Daniël François Malan, John Vorster, Pik Botha, Theo Gerdener, Andries Treurnicht, Paul Sauer, Albert Hertzog, Hjalmar Reitz, W.A. Hofmeyr, genl. Christoffel Kemp, dr. E.G. Jansen,   Martha Mabel Jansen, N.C. Havenga (uitgebou), P.J. Olivier, Frank Waring, Bruckner de Villiers, Adriaan Fourie, Helena Barry-Hofmeyr,   Mabel Malherbe, O.S. Vermooten, dr. Steyn Vorster, Christiaan Ludolph Marais,   adv. Hans Strijdom (uitgebrei), Eli Louw, Johannes Hendrik Conradie

Demokratiese Party en Demokratiese Alliansie: Patty Duncan, Theuns Botha, dr. Denis Worrall, Wynand Malan, Kobus Jordaan, Dene Smuts.

Ander: Johanna Stoffels, Marius Fransman, Sammy Claassen, Cameron Dugmore, Inus Bester, Winnie Madikizela-Mandela, Barbara Hogan, Geoff Doidge, William Addison, Abdullah Abdurrahman, Lys van eerste ministers van die Kaapkolonie, Robey Leibbrandt.

Partye wysig

Afrikanerbond (party), Arbeidersparty, Black Sash, Demokratiese Party (1973), Dominiumparty, Herstigte Nasionale Party, Konserwatiewe Party, Liberale Party, Nasionale Unie, Nico, Nuwe Republiek Party, Onafhanklike Verenigde Party, Progressiewe Federale Party, Progressiewe Party, Progressiewe Reformiste Party, Reformiste Party, Roosiete, Sentrale Party, Suid-Afrikaanse Party, Torch Commando, Unionisteparty, Verenigde Federale Party,   Verenigde Party, Suid-Afrika-wet, Suid-Afrikaanse algemene verkiesing van 1948‎, Regerende Party, Onafhanklike Party, Verenigde Nasionale Suidwes-party

Kiesafdelings wysig

Kaapland: Albanie, Albert, Algoa, Aliwal, Barkly, Beaconsfield, Beaufort-Wes, Bellville, Betsjoeanaland, Caledon, Ceres, Clanwilliam, Claremont, Constantia, Colesberg, Cradock, De Kuilen, Durbanville, Fort Beaufort, George, Graaff-Reinet, Grens, Griekwaland, Groenpunt, Groote Schuur, Hopetown, Humansdorp, Jansenville, Kaapse Vlakte, Kaapstad-Hawe, Kaapstad-Kasteel, Kaapstad-Sentraal, Kaapstad-Tuine, Kimberley, King William's Town, Ladismith, Liesbeek, Maitland, Mowbray, Newton Park, Nuweland, Parow, Pinelands, Port Elizabeth-Distrik, Port Elizabeth-Noord, Port Elizabeth-Sentraal, Port Elizabeth-Suidwes, Port Elizabeth-Suid, Port Elizabeth-Wes, Queenstown, Rondebosch, Seepunt, Simonstad, Somerset-Oos, Soutrivier, Suid-Skiereiland, Tygervallei, Vasco, Walmer, Wynberg

Boland, Overberg, Weskus: Bredasdorp, Caledon, Ceres, Clanwilliam, Helderberg, Hottentots-Holland, Malmesbury, Moorreesburg, Paarl, Piketberg, Riversdal, Stellenbosch, Swellendam, Valsbaai, Wellington, Worcester

Natal: Berea, Dundee, Durban-Greyville, Durban-Noord, Durban-Punt, Durban-Sentraal, Georgetown, Kliprivier, Pinetown, Umbilo, Umlazi

Oranje-Vrystaat: Bethlehem, Bloemfontein, Bloemfontein-Distrik, Boshof, Edenburg, Fauresmith, Ficksburg, Frankfort, Harrismith, Heilbron, Hoopstad, Kroonstad, Ladybrand, Rouxville, Smithfield, Vredefort, Winburg

Transvaal: Barberton, Benoni, Bezuidenhout, Boksburg, Braamfontein, Commissionerstraat, Drie Riviere, Denver, Ermelo, Florida, Fordsburg, Germiston, Heidelberg, Houghton, Jeppes, Krugersdorp, Langlaagte, Lichtenburg, Losberg, Lydenburg, Marico, Middelburg, Orange Grove, Parktown, Potchefstroom, Pretoria-Distrik (Noord), Pretoria-Distrik (Suid), Pretoria-Oos, Pretoria-Wes, Roodepoort, Rustenburg, Soutpansberg, Springs, Standerton, Troyeville, Turffontein, Vereeniging, Von Brandis, Vrededorp, Wakkerstroom, Waterberg, Wolmaransstad, Yeoville

Suidwes-Afrika: Namib, Karas, Omaruru, Middelland, Windhoek, Etosha

Musikante wysig

Frida Boccara, Maria Callas, Anize du Plessis, Lenny Kuhr, Min Shaw, Zarah Leander, Cesare Valletti, Melindi Charle, Joan Baez, Joseph Schmidt,   Marita Napier, Emma Renzi, Mahalia Jackson, Mireille Mathieu, Willem Frederik Gerard Nicolai,   Leonore Veenemans, Richard Wagner, Guiseppe Verdi, Richard Strauss, Birgit Nilsson, Karl Böhm, Blanche Gerstman, Johanna Luyt, Gawie Cillié, Vera Lynn, Judith Sportel, Annie Visser, Bosman di Ravelli, David Bowie, Margaret Singana, Peter Jöback, Gideon Fagan, Rosa Nepgen, Daisy Bosman, Rocco C. de Villiers, J.B.Z. Keet, Anton Hartman, Jeanette Toerien, Loretta Lynn, Steve Louw.

Seksualiteit wysig

Anilingus, Biseksualiteit, Gay, Heteroseksualiteit, Homoseksualiteit, Jeff Stryker, Masturbasie, Orale seks, Pornografie, Vagina

Onderwys wysig

Auckland Grammar School, Gill-kollege, Gimnasium, Grey-kollege, Hoërskool Groote Schuur, Laerskool Groote Schuur, Hoërskool Hangklip, Hoër Meisieskool La Rochelle, Hoërskool Jan van Riebeeck, Laerskool Jan van Riebeeck, Hoërskool Nassau, Laerskool Nassau, Hugenote-kollege, Hugenote-seminarie, Queen's College, Rhodes-universiteit, Rynse Hoër Meisieskool, Universiteit van die Witwatersrand, Universiteit van Pretoria, Laerskool Paul Greyling, Hoërskool Zwaanswyk, Hoërskool Voortrekker, Kenilworth, Kaapse Afrikaanse Eisteddfod, Hoërskool Aurora, Hugenote Hoërskool, Laerskool Simon van der Stel, Laerskool Koeberg, Laerskool Tafelberg, Duitse Privaat Skool Swakopmund, Hoërskool De Villiers Graaff, Laerskool Oude Molen, Hoërskool Grens, Hoërskool PJ Olivier, Hoërskool Grey, Universiteit van Leiden, Bothashof, Privaatskool Moria, Keetmanshoop Privaatskool, Rhodes-beurs, Hoër Meisieskool Rustenburg, Tot Nut van 't Algemeen, Namibiese Universiteit van Wetenskap en Tegnologie, Gereformeerde Skool Dirk Postma, Privaatskool Elnatan (Stampriet), Windhoek Afrikaanse Privaatskool, Laerskool Louw Geldenhuys, Laerskool Newton Park, Deutsche Schule Durban, SACS, Curro, Suid-Afrikaanse Kollege, Dale-kollege, Muir-kollege, Potchefstroom Gimnasium, Stucki-skool, Wellington, Hoërskool Eunice, Goudstadse Onderwyskollege, Hoër Volkskool, Graaff-Reinet, Bloemfonteinse Normaalkollege, Laerskool Jubileum, Laerskool Malvern, Laerskool Kensington, Laerskool Johan Rissik, Hoërskool President, Hoërskool Linden, Hoër Seunskool Jeppe, Laerskool Melpark, Aucklandparkse Laerskool, Laerskool Langlaagte, Hoërskool D.F. Malan, Crosby, Laerskool Dirkie Uys, Orchards, Laerskool Goede Hoop, Laerskool M.W. de Wet, Hoërskool Stoffberg, Midrand Afrikaanse Akademie, Mornay du Plessis, Totius-Akademie, Tsumeb Gimnasium, Karstveld Academy, Karibib Privatschule

2 900+ Hierdie gebruiker het meer as 2 900 nuwe artikels tot Wikipedia bygedra.