Kaapse Vlakte (kiesafdeling)

Kaapse Vlakte was 'n kiesafdeling vir die Suid-Afrikaanse Volksraad van 1929 tot 1953.

In die eerste verkiesing op die Kaapse Vlakte wen Alexander John Chiappini van die Suid-Afrikaanse Party met 'n meerderheid van 533 teen die Nasionale Party se W. McGregor. Twee onafhanklikes, D.G. Wolton en P.J. Wolmarans het onderskeidelik 93 en 84 stemme gekry. Chiappini bly net LV tot 7 April 1933, want voor daardie verkiesing word Kaapse Vlakte tydelik afgeskaf. In 1938 is die kiesafdeling terug en nou wen die Verenigde Party se Reuben John du Toit, LV vir Maitland van 1933 tot 1938 en Pinelands van 1953 tot 1958, met 'n meerderheid van 1 882 teen W.R. Laubscher van die Gryshemde. Die Arbeidersparty se J.W. Emmerich was derde en die Dominiumparty se H.E. Sedgwick vierde.

Du Toit behou Kaapse Vlakte in 1943 met 'n meerderheid van 3 385 stemme teen die onafhanklike A.G.H. Loubser en die Kommunistiese Party se J.H. Fourie. Du Toit kry 4 559 stemme vergeleke met Loubser se 1 174 en Fourie se 1 165. In 1948 kry Du Toit 4 385 stemme meer as P.J. Cadman van die kortstondige Suid-Afrikaanse Party, wat ontstaan het nadat die Dominiumparty ontbind het. 'n Ander kandidaat van die Kommunistiese Party, F. Carneson, kom dié keer ook derde, met 1 009 stemme.

Du Toit gaan staan in 1953 in Pinelands en toe wen Christopher George Starke met 'n meerderheid van 5 853 stemme teen die N.P. se C.J. Roelofse. 'n Onafhanklike, N.H. Bartman, kry net 51 stemme. Dit was die laaste verkiesing op Kaapse Vlakte want voor die verkiesing van 1958 bly die kiesafdeling tydens 'n herafbakening in die slag. Eers vir die verkiesing van 1966 maak die kiesafdeling Tygervallei, wat dele van die ou Kaapse Vlakte insluit, sy opwagting.

Sien ook wysig

Bellville, Claremont, Constantia, De Kuilen, Durbanville, Groenpunt, Groote Schuur, Kaapstad-Hawe, Kaapstad-Kasteel, Kaapstad-Sentraal, Kaapstad-Tuine, Liesbeek, Maitland, Mowbray, Nuweland, Parow, Pinelands, Rondebosch, Seepunt, Simonstad, Soutrivier, Suid-Skiereiland, Tygervallei, Vasco, Woodstock, Wynberg

Bronne wysig

  • Potgieter, D.J. (red.) 1972. Standard Encyclopaedia of Southern Africa. Cape Town: Nasionale Opvoedkundige Uitgewery (Nasou).
  • Schoeman, B.M. 1977. Parlementêre verkiesings in Suid-Afrika 1910-1976. Pretoria: Aktuele Publikasies.