Parow (kiesafdeling)

Parow was 'n kiesafdeling vir verkiesings van die Volksraad van die Unie van Suid-Afrika en die Republiek van Suid-Afrika in die latere Noordelike Stadsgebiede van Kaapstad van 1948 af tot 1994.

Genl. Jan Smuts gesels met lede van sy kabinet, sen. A.M. Conroy, James Wellwood Mushet (LV vir Liesbeek van 1920 tot 1921, Maitland van 1938 tot 1943, Vasco van 1943 tot 1953, maar onsuksesvol in daardie jaar se algemene verkiesing in Parow), Jannie Hofmeyr en Frederick Sturrock, in 1946.

1948-1953

wysig

In die eerste algemene verkiesing in daardie jaar wen die Herenigde Nasionale Party se Alfred Ernest Erlank met 'n meerderheid van 1 232 stemme teen die Verenigde Party se J.H. Boonzaaier. Erlank bly net LV vir Parow tot 4 Maart 1953, want in die verkiesing daardie jaar kombineer Parow met Bellville as Bellville-Parow toe die Nasionale Party se Jan Haak met 2 251 stemme wen teen die Verenigde Party se James Wellwood Mushet, wat van 1943 tot 1953 LV vir Vasco was en voorheen ook vir Maitland (1938-1943) en Liesbeek (1920-1921).

1958-1970

wysig

In 1958 skei Bellville en Parow en nou wen Stephanus François Kotzé (6 943 stemme) met 'n stewige meerderheid van 4 297 teen die Verenigde Party se D.W. Gray (2 646). In die volkstemming van 1960 stem Parow se kiesers dan ook oorweldigend ten gunste van republiekwording met 9 300 stemme, vergeleke met 2 980 stemme daarteen. Kotzé word gevolglik in 1961 se algemene verkiesing onbestrede verkies en weer in 1966, maar in 1970 durf die nuwe Herstigte Nasionale Party se M.M. Smit hom aan en kry 562 stemme teenoor Kotzé se 8 473. Net 59,4% van die 15 327 kiesers het gaan stem.

1974 en later

wysig

In 1974 is dit weer 'n kandidaat van die H.N.P., T.G. Visser, wat teen Kotzé staan en dié keer 716 stemme kry teenoor Kotzé se 8 041. Sy meerderheid van 7 325 stemme was die grootste van enige kiesafdeling in die land, hoewel die N.P. 18 setels in Kaapland onbestrede gewen het en die V.P. vier. Landswyd was daar 43 onbestrede setels. Die N.P. het 122 setels gewen, die V.P. 41 en die Progressiewe Party ses, terwyl geen verkiesing in Pinelands of Karas gehou is nie weens die dood van die V.P.-kandidaat in albei kiesafdelings.

Die N.P. het Parow behou tot in 1994.

Sien ook

wysig

Bronne

wysig
  • Potgieter, D.J. (ed.) 1972. Standard Encyclopaedia of Southern Africa. Cape Town: Nasionale Opvoedkundige Uitgewery (Nasou).
  • Schoeman, B.M. 1977. Parlementêre verkiesings in Suid-Afrika 1910-1976. Pretoria: Aktuele Publikasies.