NG gemeente Fouriesburg

Die NG gemeente Fouriesburg is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die Vrystaatse dorp Fouriesburg. Dis die 36ste gemeente wat in die destydse Vrystaatse Republiek tot stand gekom het. Weens die inlywing van Bethlehem by Bethlehem-Wes is dit nou (2015) die 35ste oudste gemeente in die Vrystaatse Sinode.

Ds. Michiel Heyns (22 Augustus 1866 - 5 Mei 1907) was Fouriesburg se eerste leraar. Hy moes op 21 Februarie 1906 sy emeritaat aanvaar weens swak gesondheid en is 15 maande later oorlede en op Fouriesburg begrawe.
Die kerkgebou is ontwerp deur die argitek J.B. Pentland Smith en die hoeksteen gelê op 12 Maart 1908.
Ds. Thomas Arnoldus Theron Louw (7 Julie 1874 - 24 Junie 1908) en sy eggenote, Rykie. Hy was van 1906 tot sy dood Fouriesburg se tweede leraar. Dit was, nes sy voorganger, sy enigste gemeente. Rijeke of Rykie was 'n suster van ds. Pieter de Waal en die skrywer J.H.H. de Waal.
Fouriesburg se NG kerk, te oordeel na die bourommel op die voorgrond waarskynlik afgeneem tydens die inwyding daarvan op 4 September 1909.
Ds. Michiel Johannes de Kock was van 1909 tot 1925 Fouriesburg se derde NG leraar.
Ds. W.A. Roux was Fouriesburg se vierde leraar van 1925 tot hy sy demissie ontvang op 29 Mei 1954.
Ds. P.A. Pretorius en sy gesin. Hy was leraar hier van 1977 tot 1981.

Fouriesburg is 'n pragtig geleë dorpie aan die grens van Lesotho. Dit is aangelê op 'n gedeelte van die plaas Groenfontein, wat destyds die eiendom was van 'n sekere "Roos" Stoffel Fourie. Wat die natuurskoon betref, aldus die medewerker van Ons gemeentelike feesalbum, is "hy ongetwyfeld een van die mooiste plekkies in die Vrystaat. Geleë op 'n heuwel, word hy omring deur pragtige berge, veral die Maluti-gebergte".

Tot en met die oorgawe van die dorpie gedurende die Anglo-Boereoorlog was dit die laaste setel van die Republikeinse regering. Die laaste appèlhof het ook hier sitting gehad, met genl. J.B.M. Hertzog, adv. F.R. Cronjé en adv. Hugo as regters en die latere hoofregter Jaap de Villiers as staatsprokureur. Met die oorgawe van genl. Prinsloo omtrent 22 km hiervandaan, in die rigting van die dorpie Clarens, is die regeringslede gevange geneem en mev. pres. Steyn, wat indertyd hier gewoon het, na Bloemfontein vervoer.

Die gemeente self is op 10 Februarie 1894 deur die Oostelike Ring gestig, met ds. H. van Broekhuizen van Ficksburg as konsulent. Ds. Michiel Heyns was die eerste leraar van die gemeente. Hy was 'n diep geestelike man en het 'n hegte fondament vir die gemeente gele. Met groot seën het hy van Oktober 1894 hier gearbei tot hy in 21 Februarie 1906 weens verswakte gesondheid sy demissie moes aanvaar. Op 5 Mei 1907 is hy dan ook oorlede en hier begrawe.

Sy opvolger was ds. T.A.T. Louw, 'n man van ywer en werklus, wat die gemeente maar vir ’n korte tyd bedien het, van 28 Julie 1906 tot 24 Junie 1908, toe ook hy na 'n ernstige siekbed oorlede is. In sy dienstyd is 'n aanvang gemaak met die vernuwing en vergroting van die kerkgebou, 'n werk wat eers ná sy dood voltooi is. Hierdie kerkgebou is op 4 September 1909 ingewy tydens die bevestiging van die derde leraar van die gemeente, die innig vrome ds. M.J. de Kock. Ná 'n geseënde bediening van 16 jaar het ds. De Kock 'n beroep na Riebeek-Kasteel aanvaar en het hy op 16 Augustus 1925 van die gemeente afskeid geneem.

Die vierde leraar was ds. W.A. Roux, wat as jong predikant van Cradock gekom het en op 22 Januarie 1926 hier bevestig is. In sy dienstyd is 'n groot nuwe kerksaal opgerig en ingewy, asook 'n sierlike kerkkoshuis. Later is die pastorie vergroot en die kerkgebou hernuwe; ook 'n nuwe moderne ligte installasie is vir die kerkgebou aangebring. Vroeg in die vyftigerjare is 'n tweede kerkkoshuis opgerig.

Gedurende die naweek van 11 tot 13 Februarie 1944 het die gemeente sy vyftigjarige bestaan gevier en het hy die voorreg gehad om sy oudleraar, ds. M. J. de Kock, en twee predikanteseuns van sy eerste leraar, naamlik di. Irene en Louis Heyns, teenwoordig te hê. Teen omstreeks 1951 het die gemeente bestaan uit 790 lidmate en 1 253 siele. In 2014 het dié getalle afgeneem tot onderskeidelik 37 en 234.

Enkele leraars

wysig
  • Johan Theobold Hattingh de Jager, 1954 - 1960
  • Petrus Albertus Pretorius, 1977 – Januarie 1981

Bronne

wysig