Ds. Jacobus Johannes Petrus (Kosie) Stofberg (Bloemfontein, 3 Oktober 1921 - Bloemfontein, 30 Maart 1984) was 'n predikant in vier gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, waarvan drie in die Vrystaat en een in die destydse Natal.

Ds. Kosie Stofberg.

Stofberg het sy B.A.-graad in Bloemfontein verwerf voor hy vir sy teologiese opleiding na Stellenbosch gegaan het. Ná sy toelating in 1946 vervul hy sy roeping met eers in die NG gemeente Hertzogville in sy geboorteprovinsie waar hy op 15 Maart 1947 bevestig is. Hierna hom die Villiers in 1952 aan die beurt en daarna Fynnland in Natal in 1962. In Januarie 1968 keer hy terug na die Vrystaat toe hy bevestig word in Heuwelkruin, Bloemfontein. Ds. H.C. Hopkins skryf in ds. Stofberg se lewensberig in die NG Kerk-jaarboek van 1985: "Omdat sy bediening in die teken van roepingsbewustheid gestaan het, was hy so gehoorsaam en toegewyd aan die Here. Dit het oral tot openbaring gekom, in sy arbeid in die gemeente sowel as in breër kerkverband."

Stofberg was jare lank voorsitter van die Vrystaat se jeug- en admissiekommissie en skriba van die kuratorium van Bloemfontein se teologiese fakulteit, asook lid van die kuratorium van die teologiese fakulteit in Pretoria, van die UOVS-raad en van die Afrikaanse Ouervereniging. Ds. Hopkins skryf: "Altyd was hy die getroue en dienswillige dienaar wat nooit na eie roem gesoek het nie – die sagmoedige mens wat inderdaad sag mar ook moedig opgetree het. 'Sy dade was meer as sy woorde.' Sy gemeentes het hom liefgehad en hoog geag."

Ná 'n betreklike kort maar ernstige siekte is ds. Stofberg in 1984 in die ouderdom van 62 jaar oorlede.

Hy was getroud met 'n dogter van dr. N.J. van der Merwe, predikant van Wepener en Theunissen en later Volksraadslid, en 'n kleindogter van pres. M.T. en mev. Tibbie Steyn. Een van hul ses kinders is die oud-Springbok-rubyspeler Theuns Stofberg.

BronWysig

  • (af) Maree, W.L. 1985. Jaarboek 1985 van die Nederduitse Gereformeerde Kerke. Pretoria: Tydskriftemaatskappy van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.