Gereformeerde kerk Indwe

Die Gereformeerde kerk Indwe was 'n gemeente van die GKSA op die dorpie Indwe in die Noordoos-Kaap wat ook die nedersetting Ida en omliggende gebiede ingesluit het.

Die kerkgebou van die destydse Gereformeerde kerk Indwe in Voortrekkerstraat. Die argitek was waarskynlik die Gereformeerde lidmaat Hans Venter, van Dordrecht. Hy was ook verantwoordelik vir die NG gemeente Du Plessis se kerkgebou op Ida en Lady Frere, wat almal feitlik dieselfde lyk.

Die gemeente het in 1926 van die Gereformeerde kerk Dordrecht afgestig, maar het in 1990 ontbind toe die sieletal tot net 15 gedaal het. Die kerkgebou in Voortrekkerstraat se hoeksteen is op 22 Oktober 1938 gelê en dis op 6 Mei 1939 in gebruik geneem. In die Noordoos-Kaap het dieselfde lot die Gereformeerde kerke Elliot (1899-1979), Hofmeyr (1914-1995), Sterkstroom (1882-2002) en Jamestown (1899-2003) getref.

Predikante

wysig
  1. Du Plessis, Jan Barend, 1982 – 1985 (in kombinasie met Dordrecht, Jamestown en Molteno)
  2. Fanoy, dr. Pieter, 1985 – 1990 (in kombinasie met Dordrecht, Jamestown en Molteno)

Bronne

wysig
  • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1960. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1961. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • (af) Vogel, Willem (red.). 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.