Gereformeerde kerk Mariental

Die Gereformeerde kerk Mariental is ’n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Namibië met sy setel op die dorp Mariental, maar die gemeentegrense sluit ook die dorpe Kalkrand, Maltahöhe, Stampriet en Gochas in. Die gemeente is in 1966 gestig, in dieselfde jaar as Karasburg, en dit is tans (2015) die elfde oudste Gereformeerde gemeente in die land.

Gereformeerde kerk
Mariental
Sluit in  Aranos
Gochas
Kalkrand
Maltahöhe
Stampriet
Klassis  Etosha
Huidige predikant(e)  Johan Dunn
In kombinasie met  Keetmanshoop
Belydende lidmate  65
Dooplidmate  18
Adres Wolfaardtweg
Mariental
Namibië
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1966
Eerste predikant  B. van der Walt
1966–1969
Ds. H.F.V. Kruger, Suidwes-Afrika se eerste Gereformeerde predikant.
Ds. J.C. Buys, die predikant van 1974 tot 1983.
Ds. Hennie en mev. Arina Briel, leraarspaar (in kombinasie) van 2004 tot 2006.

Aanvanklik was die suide van die destydse Suidwes-Afrika yl bevolk en het die distrikte Mariental en Karasburg onder Keetmanshoop, die hoofdorp van die suide, geval. Op 27 Februarie 1932 is die wyk Keetmanshoop gestig onder leiding van ds. H.F.V. Kruger, en op 28 Junie 1936 het Keetmanshoop 'n volwaardige gemeente geword, die Gereformeerde kerk Keetmanshoop. Op 25 Maart 1950 is ds. D.C.S. van der Merwe, wat op Windhoek gewoon het, as predikant ook vir die suide van die land ontvang. So het hy dan in 'n klaskamer van die laerskool op Mariental kom dienste hou vir die lidmate van die omgewing.

Op 'n gemeentevergadering op Mariental op 25 Mei 1963 is besluit om geld in te samel om 'n eie kerkgebou te laat bou. Die munisipaliteit is genader en hulle het twee groot erwe aan die Gereformeerde kerk geskenk. 'n Boukommissie is gekies, by name broers Pieter van Vuuren (voorsitter), Boy de Waal, Z.P. Venter en P.J. Nel en susters H.C. Venter, C. Viljoen, C. Visser en J. Horn, asook ds. Benoni van der Walt, Keetmanshoop se predikant van 1963 tot 1969.

Met talle verkopings, kollektelyste en die opbrengs van 'n eie skaapboerdery kon die droom verwesenlik word. Die boukommissie het besluit om die oorspronklike grondplan van die kerkgebou van Karasburg met enkele wysigings oor te neem. J. Notzen is as bouaannemer aangestel en sou die gebou oprig teen ’n koste van R8 500. Die kerk het eindelik R13 000 gekos, wat kerkbanke met 120 sitplekke, twee Nagmaaltafels en 20 stoele ingesluit het. By voltooiing was alles reeds afbetaal. Jasper Visser het die preekstoel gemaak asook die houtdeure wat inbrekers later lelik beskadig het.

'n Lidmaat het die oorspronklike kandelaar bokant die preekstoel gemaak van ’n Cobra-politoerblik wat met 'n hondeketting uit die dak vasgemaak is. Dis later vervang nadat dit ’n nuwe lidmaat gehinder het. Op die hoeksteen is die wapen van die Gereformeerde Kerk gegraveer asook die woorde van Psalm 24:10: “Wie is dan tog die Erekoning? Die Here van die leërskare — Hy is die Erekoning!” Agter die hoeksteen is in 'n houer dokumente vasgemessel met die name van die boukommissielede, die kontrakteur en gegewens van die geldinsamelinggeldsinsameling, asook die name van die kerkraadslede.

Eindelik het die groot dag aangebreek met die ingebruikneming op Saterdag 28 November 1964. Vroeg in die 21ste eeu is die kerkgebou aan die westekant ietwat verander. Die moederskamer is in 'n kantoor omskep toe 'n saal asook 'n woonstel vir die predikant later langs die kerk gebou is.

Predikante wysig

 1. Viljoen, Johannes Hendrik, 1970–1974
 2. Buys, Johannes Christiaan, 1974–1983
 3. Coetzee, Carel Nicolaas, 1984–1987 (verlaat die bediening)
 4. Steyn, Jan Hendrik, 1987–1988
 5. Jansen van Nieuwenhuizen, Petrus Johannes, 1989–1993
 6. Snyman, Willem Marthinus, 1996–1998 (in kombinasie met Aranos)
 7. Van den Heever, Werner, 2000–2002
 8. Briel, Hendrik Johannes, 2004–2006
 9. Van Dyk, Frans Johannes, 2006 – 2017 (in kombinasie met Keetmanshoop)
 10. Dunn, Johan (in kombinasie met Keetmanshoop), 2017 – hede

Bronne wysig

 • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (en) Potgieter, D.J. (hoofred.) Standard Encyclopaedia of Southern Africa. Cape Town: Nasionale Opvoedkundige Uitgewery Ltd., 1973.
 • (en) Raper, P.E. 1987. Dictionary of South African Place Names. Johannesburg: Lowry Publishers.
 • (af) Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1957. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1958. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1958. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1959. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • (af) Vogel, Willem (red.). 2014. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2015. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Sien ook wysig