Johanna Kruger

Johanna Maria Kruger (gebore Snyman, 1847–1903) was die moeder van twee predikante van die Gereformeerde Kerk.

Tant Hannie Kruger.

Sy was 'n belese vrou wat met die werke van dr. Abraham Kuyper bekend was. Sy was ook 'n gereelde leser van “Die Heraut" en “Stemmen des Tijds". Van haar 15 kinders is agt klein oorlede. Haar predikant-seuns was: ds. G.H.J. Kruger (Lydenburg-kombinasie 1903–1905, Barkly-Oos) 1905–1926 en Parys 1926–1949. Hy is sewe jaar nadat hy sy emeritaat aanvaar het, oorlede en wel op 19 Februarie 1957. Hy was getroud met Christina Krüger en het ook 'n predikantseun gehad, ds. G.H.J. Kruger. En ds. J.H. Kruger, Molteno 1907–1911 en Postmasburg 1911–1952. Hy was getroud met Christina Bingle en is oorlede op 3 September 1963). Prof. J.C. Coetzee, rektor van die PU vir CHO, was 'n kleinseun wat tydens sy skooljare by haar op Venterstad loseer het.

Tant Hannie, soos sy bekend was, was ’n baie godsdienstige vrou en het dikwels in die eensaamheid van die veld gaan bid.

BronWysig

  • (af) Die Gereformeerde Vroueblad. 1959. Die Gereformeerde vrou 1859-1959. Potchefstroom: Potchefstroom Herald.