Ds. Gerrit Hendrik Jakobus Kruger (Barkly-Oos, Kaapland, Suid-Afrika, 17 Junie 192325 Junie 2013) was predikant in vyf gemeentes van die Gereformeerde Kerk, naamlik Barkly-Oos 1949–1951, Laeveld 1951–1958, Benoni 1958–1969, Benoni-Noord 1969–1977 en Durban 1977–1989, toe hy sy emeritaat aanvaar.

Ds. Gerrit Kruger
Ds. G.H.J. Kruger
Ds. G.H.J. Kruger

Naam Gerrit Hendrik Jakobus Kruger
Geboorte 17 Junie 1923
Barkly-Oos, Kaapland
Sterfte 25 Junie 2013 (op 90)
Kerkverband Gereformeerd
Gemeente(s) Barkly-Oos 1949–1951
Laeveld 1951–1958
Benoni 1958–1969
Benoni-Noord 1969–1977
Durban 1977–1989
Jare aktief 1949–1989
Kweekskool Potchefstroom

Herkoms en opleiding wysig

 
Ds. Gerrit Kruger se ouers, ds. G.H.J. Kruger en mev. Christina Kruger as jong getroudes.

Gerrit Kruger was die jongste seun van ds. Gert Hendrik Jacobus en mev. Christina Kruger, leraar van Lydenburg-kombinasie 1903–1905, ook Barkly-Oos 1905–1926 en eindelik Parys 1926 tot hy sy emeritaat in 1949 aanvaar het. Hy is oorlede op 19 Februarie 1957, maar sy vrou reeds op 3 Junie 1947. Met sy ouers se verhuising na Parys in Januarie 1926 nadat sy vader die beroep aangeneem het na die gemeente daar wat toe nog as Vredefort bekendgestaan het, maar waarvan die setel reeds op Parys was, het Van der Walt sy skoolloopbaan aan die Paryse Hoërskool voortgesit en einde 1940 gematrikuleer.

Vanaf 1941 tot 1948 het Kruger studeer aan die PUK vir CHO en die Teologiese Skool op Potchefstroom. Hy behaal die volgende grade: B.A. (1943), Hons. B.A. (Afd. Geskiedenis) (1944), B.D. (1947) en aan die einde van 1948 lê hy die proponentseksamen af en word beroepbaar gestel. In sy studentejare het die onderskeiding hom te beurt geval dat hy voorsitter van die studenteraad was en die Raadsmedalje in 1945 aan hom toegeken is.

Gemeentebediening wysig

Prop. Kruger se vader het hom op 13 Februarie 1949 as predikant bevestig in die Gereformeerde kerk Barkly-Oos, waar ds. Kruger sr. self gearbei het van 1905 tot 1926. Hier was Gerrit Kruger byna drie jaar werksaam toe hy die beroep opvolg na Laeveld. Op 27 Oktober 1951 is hy bevestig as die eerste predikant van Laeveld, met woning op Tzaneen. Ná 'n bediening van sewe jaar het hy die beroep na Benoni opgevolg en ontvang op 9 November 1958 eervolle losmaking.

Met die stigting van die gemeente Benoni-Noord op 30 November 1968 het die kerkraad ds. Kruger beroep en is hy in 1969 as hul eerste leraar bevestig. Hy het die hoeksteen van die kerkgebou op 23 Oktober 1976 gelê en op 16 April 1977 is dit in gebruik geneem. Hier sou hy bly tot 1977, toe hy ’n beroep aanneem na Durban, waar hy sy emeritaat in 1989 aanvaar het.

Breër betrokkenheid wysig

 
Eerste ry: B. Duvenage, G.P. Scheepers, M.J. Booyens, prof. S. du Toit, prof. W.J. Snyman, prof. J.D. du Toit, prof. J.P. Jooste, P.W. Buys, C. Hattingh, F.W. Buytendach. Tweede ry: I.J. van der Walt, J.J. van der Walt, L.S. Kruger, P.J. Opperman, J.M. Opperman, E.J.G. Norval, P.G. Geertsema, C.H. Smit, H.J. Kruger, P. Snyman, H. Pelser, P.C. Rule, M.W. van der Walt. Derde ry: Z.C. Grobler, G.L. van der Walt, A.P. Malan, B. Spoelstra, H.A. Louw, H.J. Boshoff, L.J. Buys, A.J. Pelser, W. Venter, G.H.J Kruger.

In die openbare lewe, op Barkly-Oos sowel as Tzaneen is die vertroue in hom gestel deurdat hy verkies is om in talle komitees en rade te dien, onder meer skoolkomitees, skoolraad, beheerraad en koshuiskomitee. Hy was drie jaar lank lid van Tzaneen se dorpsraad, streeksleier van die Voortrekkers (afd. 2) en ere-veldprediker van die Letaba-skietkommando.

Gesinslewe wysig

Ds. Van der Walt is op 22 April 1950 op Potgietersrus getroud met Louisa Johanna van der Walt wat aan die PUK vir CHO haar B.A. (S.W.) en Hons. B.A. (Afd. Sosiologie) in 1945 en 1946 onderskeidelik behaal het, en wat in 1946 hoofdame was en aan wie die Raadsmedalje (Dames) toegeken is. Uit dié huwelik is 'n dogter, Elmien op 7 Mei 1954, en twee seuns, Gerrit Hendrik Jacobus op 11 Mei 1957 en Hendrik Petrus van der Walt op 19 Maart 1961, gebore. Louisa Kruger het op 29 Mei 2019 94 jaar oud geword.

Bronne wysig

  • (af) Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
  • (af) Venter, H.J. 1959. Eeufeesgedenkalbum van die Gereformeerde kerke in die Klassis Waterberg 1859–1959. Potgietersrus: Deputaatskap vir die Gedenkalbum.

Sien ook wysig