Izak van der Walt

Ds. Izak Jacobus van der Walt (plaas Nauwpoort, distrik Rustenburg, Transvaal, 10 Augustus 19048 Desember 1975) was ’n predikant in vyf gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, waarvan vier in die destydse Transvaal was en een, Hennenman, in die Vrystaat.

Izak van der Walt
Dominee Izak van der Walt
Izak van der Walt

Naam Izak Jacobus van der Walt
Geboorte 10 Augustus 1904
Distrik Rustenburg
Sterfte 8 Desember 1975 (op 71)
Kerkverband Gereformeerde Kerk
Gemeente(s) Matlabas (1932–1941)
Louis Trichardt (1941–1945)
Ventersdorp (1945–1951)
Hennenman (1951–1955)
Randfontein (1955–1969)
Jare aktief 1932–1969
Kweekskool Potchefstroom
Izak van der Walt (links) in 1931 saam met sy medestudente in hul vierde jaar aan die Teologiese Skool op Potchefstroom: A.L. Aucamp, L.S. van der Walt en J.A. Schutte.
Studente Teologiese Vereniging, Teologiese Skool Potchefstroom, 1926. Eerste ry: H.J. Vermeulen, F. Coetzee, P.W. van der Walt, Kuifie van der Walt, S.P. van der Walt, J.H. van Zyl. Tweede ry: J.P. van der Walt, B.J. de Klerk, H.C.J. Flemming, W.J. Postma, L.S. van der Walt, I.J. van der Walt, P.G.W. Snyman. Derde ry: J.J.H. Booysen, W.J. van der Merwe, J.L. van der Merwe, C.E.G. Malan, M. Postma, P.J. de Klerk, S.J. van der Walt, H.F.V. Kruger, J.L. de Bruin, A.L. Aucamp. Vyfde ry: Hugo du Plessis, P.J. Liebenberg, Fanus du Toit, B.B.B. Olivier, J.F. du Plooy, J.M. de Wet, J.B. du Plessis, S.C. Venter, A. Postma.
Studente, dosente en besoekende predikante neem in April 1949 tydens die Sinode van die GKSA afskeid van Totius by die Teologiese Skool Potchefstroom. Eerste ry: D.F. Malan, G.P. Scheepers, C. Hatting, L.J. Botha, P.W. Buys, S.C.W. Duvenage, P.W. van der Walt, W.J. Postma, G.P.L. van der Linde, J.J.S. Venter, G.C.P. van der Vyver, M.J. Booyens, S.J. du Plessis, K.S. van Wyk de Vries. Tweede ry: J.V. Coetzee, P.J. Venter, P.J. Coetzee, J.W.J. van Ruyssen, D.J. van der Walt, H.G. Stoker, J.C. van der Walt, J.H. Boneschans, prof. J.D. du Toit, B.J. de Klerk, D.G Venter, A.S.E. Yssel, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.N. Kotzé, N.T. Snyman. Derde ry: D.C.S. van der Merwe, B.R. Kruger, J. Postma, R.S.J. van Wyk, M. Postma, J.L. de Bruin, C.E.G. Malan, J.J.H. Booysen, B.J. de Klerk, A.L. Aucamp, J.A. Schutte, I.J. van der Walt, L.S. Van der Walt, S. du Toit, A. Duvenage, W.J. Snyman, P.J.S. de Klerk, T.T. Spoelstra.Vierde ry: D.J. Delport, J.L. Vorster, J.P. Jooste, A.A. Venter, J.F. du Plooy, H.F.V. Kruger, Jacs van Rooy, I.J. Lessing, J.M. de Wet, S.P. van der Walt, P.J. de Klerk.
1933: Die Algemene Sinode van die GKSA in sitting Pretoria, afgeneem op die trap van die Uniegebou. Eerste ry: A. Postma, P.G.W. Snyman, Derk Rumpff, J.G.H. van der Walt, I.D. Krüger, prof. J.C. Coetzee, T.T. Spoelstra, A.S.E. Yssel, D.N. Kotzé, W.J. Postma, J.P. van den Berg, I.J. van der Walt. Tweede ry: H.F.V. Kruger, J.H. Boneschans, J.M. de Wet. Tweede ry: W.J. de Klerk, P.J.S. de Klerk, B.J. de Klerk, B. de Klerk, S.J. van der Walt, L.S. van der Walt, J. Schutte, N.H. van der Walt, E.I.J. Venter, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.G Venter, J.V. Coetzee. Vierde ry: J. van Rooy, A. Aucamp, H.P.J. Pasch. Vyfde ry: J.A. van Rooy, J.H. Kruger, G.H.J. Kruger, W.F. Venter, I.J. Lessing, J.B. du Plessis, S.P. van der Walt, J.P. Jooste, J.L. de Bruin, S. du Toit, D.P. du Plessis, F.P.J. Snyman.
Mev. ds. Van der Walt (gebore Barbara Jacomina van der Walt).

Van der Walt het die lewenslig in die distrik Rustenburg aanskou en is daarna gedoop in die Gereformeerde kerk Rustenburg. Later het sy ouers, algemeen bekend as oom Izak en tant Miemie, na die Moot getrek waar Van der Walt en sy tweelingbroer, Willie, hul eerste onderwys aan die CNO-skool op Hartbeesfontein ontvang het. Hul eerste onderwysers was N. van der Walt en later P.A. Mulder en J.J. Malan. Die CNO-skool is egter later gesluit en moes hulle toe na die goewermentskool op Hartebeestfontein gaan waar meester A. Bosua die hoof was. Aan die einde van st. 5 het Van der Walt ’n beurs verwerf wat sy ouers in staat gestel het om hom na die Potchefstroom Gimnasium te stuur waar hy gematrikuleer het. In die PUK vir CHO het hy sy my studie voortgesit en ná B.A. aan die Teologiese Skool waar hy einde 1931 sy finale eksamens afgelê het.

Begin van 1932 het die gemeente van Matlabas hom gevra om tydelik as proponent daar te kom werk. In April van dieselfde jaar is hy daarheen beroep en in Julie as eerste predikant van dié kerk bevestig deur prof. J.A. du Plessis. In 1958 sou ds. Van der Walt skryf: “Die beginjare in die nuwe gemeente was moeilik. Die mense was arm, ’n swaar depressie het gedruk, die nuwe kerk wat gebou was moes afbetaal word, ens. Tye en toestande het later darem verbeter. Vervoermiddele met huisbesoeke was nie van die modernste nie. Dit het gegaan soms per muilkar, soms per motor en ’n enkele keer ook te perd, te donkie en te voet. Grappies het ook nie ontbreek nie veral nie as ons die dag met die perde en donkies moes gaan. En toe op ’n keer die diaken vlak voor die huis waar ons moes gaan huisbesoek doen van sy perd afgeval het met al sy potsierlike manewales daarby, het dit moeilik gegaan om die nodige erns by die huisbesoek te bewaar.”

Ds. Van der Walt is in 1934 getroud met mej. B.J. Theron van Frankfort. Uit die huwelik is drie kinders gebore van wie een jonk oorlede is.

In 1941 is hy na Louis Trichardt, waar hy vier jaar gearbei het. Destyds was die latere gemeentes Magalakwin en Messina nog wyke van Louis Trichardt-gemeente. Ook hier was ds. Van der Walt die eerste eie predikant wat in die gemeente gewoon en gewerk het. Van Louis Trichardt is hy na Ventersdorp, wat hy in kombinasie met Lichtenburg vyf jaar lank bedien het. Tydens sy bediening op Lichtenburg is die huidige kerkgebou daar opgerig.

Ds. Van der Walt se bevestiging in die Gereformeerde kerk Matlabas, 8 Julie 1932. Ds. Jan Boneschans staan links en ds. Pieter Snyman in die middel met die bril.

In 1951 het hy ’n beroep na Hennenman-Ventersburg-kombinasie opgevolg en dit vier jaar bedien. Sinds 1955 was hy op Randfontein werksaam, waar hy sy emeritaat in 1969 aanvaar het. Ook van ons verafgeleë gemeentes het hy besoek: in 1940 Suid-Rhodesië, in 1944 Noord-Rhodesië en in 1946 Kenia vir drie maande. In 1958 skryf hy: “Van al hierdie reise het ek nog steeds die aangenaamste herinneringe.”

Bronne

wysig
  • (af) Venter, H.J. 1959. Eeufeesgedenkalbum van die Gereformeerde kerke in die Klassis Waterberg 1859–1959. Potgietersrus: Deputaatskap vir die Gedenkalbum.