Herculaas Kruger

Ds. Herculaas Frederik Venter Kruger (onbekend – 29 Augustus 1975) was tussen 1931 en 1975 predikant in ses gemeentes of kombinasies van die Gereformeerde Kerk.

Ds. H.F.V. Kruger
Ds. H.F.V. Kruger
Ds. H.F.V. Kruger

Naam Herculaas Frederik Venter Kruger
Sterfte 29 Augustus 1975
Kerkverband Gereformeerd
Gemeente(s) Gobabis-kombinasie (1931–'35)
Fauresmith-kombinasie (1935–'37)
Oos-Londen (1937–'42)
Durban (1942–'45)
Pretoria-Wes (1945–'49)
Eloffsdal-Wonderboom-Suid (1949-'75)
Jare aktief 1931–1975
Kweekskool Potchefstroom

Kruger was blykbaar ’n boorling van Reddersburg, want van daar het hy in 1924 na die Potchefstroomse Universiteitskollege gegaan om hom vir predikant voor te berei. Hy was een van destyds se 36 studente aan die kollege en van elke student is verwag om mee te werk aan die beeld van die klein inrigting. Die aandeel wat student Kruger hier gehad het aan sport en studentebedrywighede het hom getipeer, skryf prof. S.P. van der Walt in sy lewensberig in die Almanak van 1977: "Hy het nie net gekom om te ontvang nie, maar was bereid om gee. Ontvang – en gee. Daarmee kenskets ons die karaktereienskappe wat sy latere bediening sou kenmerk."

Dié eienskappe het hy by sy voorsate geërf. Prof. Van der Walt skryf ’n voorbeeld hiervan is wat die Venter- en Kruger-familie, veral in die kerk van Reddersburg, bereid was om te offer vir hul beginsel en hul kerk. "Dit is net liefde wat bereid is om te offer, wat kan gee en aanhou gee en ds. Kruger het sy kerk en sy volk lief gehad." In 1931 is hy getroud met Lasea van der Walt van Potchefstroom en ook student aldaar. Hul eersteling is op Gobabis gebore. Kruger het die grade B.A. en B.D. behaal.

Gemeentebediening wysig

 
Ds. Kruger lê op 9 Junie 1945 die eerste kerkgebou van die Gereformeerde kerk Durban se hoeksteen.
 
1933: Die Algemene Sinode van die GKSA in sitting te Pretoria, afgeneem op die trap van die Uniegebou. Eerste ry: A. Postma, P.G.W. Snyman, Derk Rumpff, J.G.H. van der Walt, I.D. Krüger, prof. J.C. Coetzee, T.T. Spoelstra, A.S.E. Yssel, D.N. Kotzé, W.J. Postma, J.P. van den Berg, I.J. van der Walt. Tweede ry: H.F.V. Kruger, J.H. Boneschans, J.M. de Wet. Tweede ry: W.J. de Klerk, P.J.S. de Klerk, B.J. de Klerk, B. de Klerk, S.J. van der Walt, L.S. van der Walt, J. Schutte, N.H. van der Walt, E.I.J. Venter, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.G Venter, J.V. Coetzee. Vierde ry: J. van Rooy, A. Aucamp, H.P.J. Pasch. Vyfde ry: J.A. van Rooy, J.H. Kruger, G.H.J. Kruger, W.F. Venter, I.J. Lessing, J.B. du Plessis, S.P. van der Walt, J.P. Jooste, J.L. de Bruin, S. du Toit, D.P. du Plessis, F.P.J. Snyman.
 
Studente, dosente en besoekende predikante neem in April 1949 tydens die Sinode van die GKSA afskeid van Totius by die Teologiese Skool Potchefstroom. Eerste ry: D.F. Malan, G.P. Scheepers, C. Hatting, L.J. Botha, P.W. Buys, S.C.W. Duvenage, P.W. van der Walt, W.J. Postma, G.P.L. van der Linde, J.J.S. Venter, G.C.P. van der Vyver, M.J. Booyens, S.J. du Plessis, K.S. van Wyk de Vries. Tweede ry: J.V. Coetzee, P.J. Venter, P.J. Coetzee, J.W.J. van Ruyssen, D.J. van der Walt, H.G. Stoker, J.C. van der Walt, J.H. Boneschans, prof. J.D. du Toit, B.J. de Klerk, D.G Venter, A.S.E. Yssel, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.N. Kotzé, N.T. Snyman. Derde ry: D.C.S. van der Merwe, B.R. Krüger, J. Postma, R.S.J. van Wyk, M. Postma, J.L. de Bruin, C.E.G. Malan, J.J.H. Booysen, B.J. de Klerk, A.L. Aucamp, J.A. Schutte, I.J. van der Walt, L.S. van der Walt, S. du Toit, A. Duvenage, W.J. Snyman, P.J.S. de Klerk, T.T. Spoelstra.Vierde ry: D.J. Delport, J.L. Vorster, J.P. Jooste, A.A. Venter, J.F. du Plooy, H.F.V. Kruger, Jacs van Rooy, I.J. Lessing, J.M. de Wet, S.P. van der Walt, P.J. de Klerk.

In ds. Kruger se bediening het hy, veral aan die begin, 'n uiters moeilike taak gehad. Sy gemeentes was verspreid oor groot gebiede, eintlik provinsies. In 1931 is hy as die eerste Gereformeerde predikant in Suidwes-Afrika bevestig, hoewel sy arbeidsveld eintlik die hele mandaatgebied was. Sy lidmate het pas uit Angola aangekom ná die repatriasie van 1928/'29 en het eintlik self nog geen inkomste gehad nie. Sy woning was 'n paar kamers. Die paaie was spore in die sand en net gegaan oor kalkkliprandjies. Prof. Van der Walt skryf in 1977: "Besef ons vandag wat dit is om motorwiele af te blaas om deur die sand te kom en weer daarna op te pomp om oor die klip te kan ry?"

In 1935 het hy die beroep aangeneem na Fauresmith-kombinasie in die Oranje-Vrystaat, waar hy ’n hele groep klein gemeentes bedien het. In 1937 hy na Oos-Londen gegaan en vandaar die hele Oostelike Provinsie bedien. Eers toe hy in 1942 na Durban vertrek, met 'n groot deel van Natal as bedieningsveld, het sy las draagliker geraak. Van 1945 tot 1949 het hy Pretoria-Wes bedien en toe ’n beroep aangeneem na sy laaste gemeente, Eloffsdal-Wonderboom-Suid, tot sy dood einde Augustus 1975. Ná 'n lang skof van 45 jaar, waarvan hy die laaste jare glad nie gesond was nie, het hy heengegaan.

Waardering wysig

Prof. Van der Walt skryf: "Ds. Kruger sal onthou word vanweë sy simpatieke optrede in al die kerke wat hy as dienswillige dienskneg opgebou het en sy onvermoeide ywer vir ons volk se kultuurerfenis. Aan die einde van sy lewe dink ons aan hom as 'n persoon wat homself min gegun het, bereidwillig, vriendelik en opreg al wat hy van God ontvang het wou gee. Hy was 'n vriend in baie wonings. Ons dank die Here vir 'n mooi en geseënde lewe, wat veel ontvang en veel gegee het."

Bronne wysig

  • (af) Van der Walt, prof. S.P. in De Bruyn, ds. F.R.P. et al. Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1977. Potchefstroom: Administratiewe Buro.