Gereformeerde kerk Fauresmith

Die Gereformeerde kerk Fauresmith was met sy stigting in 1865 een van die eerste gemeentes van die GKSA nie net in die Vrystaat nie, maar landwyd. Daarom het dié kerkverband met die gemeente se ontbinding in 2010 een van sy oudste gemeentes verloor.

Die Gereformeerde kerk op Fauresmith voor dit in 1967 herstel en met siersteen beklee is.
Die Gereformeerde kerk Fauresmith soos dit gelyk het ná die herstelwerk van 1967.
Ds. Casper Jan Hendrik Vorster, die leraar van 1880 tot 1882.
Ds. Dirk Postma jr., leraar van 1884 tot 1888 en in kombinasie met Petrusburg van 1891 tot 1894.
Ds. H.F.V. Kruger, leraar van die Fauresmith-kombinasie van 1935 tot 1937.
Ds. R.S.J. van Wyk, leraar (in kombinasie) van 1938 tot 1942.
Mev. ds. R.S.J. (Hendrina) van Wyk, predikantsvrou van 1938 tot 1942.
Ds. Jan de Bruin, leraar (in kombinasie) van 1971 tot 1977.
Ds. S.A. Cilliers, predikant van 1978 tot 1982, in kombinasie met Koffiefontein.
Ds. Hennie en mev. Arina Briel, leraarspaar (in kombinasie) van 1991 tot 1995.

Die gemeente was van sy stigting af ’n bakermat van die Gereformeerde Kerk in die Oranje-Vrystaat. Volgens die Gereformeerdes se gebruik van destyds is die kerkgebou eenvoudig, bruikbaar en tog uitsonderlik. Dit is moeilik om enige inligting oor die bou daarvan te kry omdat daar geen hoeksteen is nie. Dit is wel bekend dat die twee jaar our gemeente in 1867 twee erwe met drie geboue daarop gekoop het vir £256. ’n Gedeelte met ’n klein geboutjie daarop is weer vir £51 verkoop. Die hoeksteen van die kerkgebou is op 31 Augustus 1872 gelê, maar dis nie meer te sien nie nadat die kerkgebou tydens restourasie met siersteen beklee is.

In 1941 het die gemeente eers besluit om die kerkgebou af te breek en die grond te verkoop, maar weens verskille oor die gebruik van die geld wat so verkry sou word, is teen die verkoop van die gebou besluit. In 1957 is ’n kommissie benoem om toesig te hou oor die opknapping aan die kerkgebou, maar die kerkraad het besluit die bouwerk kon eers begin nadat die nodige geld bymekaargemaak is.

Planne en besparings vir die bou van ’n nuwe kerk is gereeld bespreek, maar intussen is besluit om dringende herstelwerk aan die bestaande gebou te doen, byvoorbeeld aan die plankvloere, pleisterwerk en die elektriese bedrading. In 1967 het die kommissie vir die herbou van die kerk aanbeveel dat die bestaande mure behou word, maar dat die gebou buiteom met ’n siersteenlaag bedek word, soos destyds die gebruik was. Ook moes staalraamvensters aangebring word in dieselfde vorm as die ou houtrame. Die veranderde kerkgebou is op 22 Maart 1968 in ontvangs geneem. Terwyl die werk aan die gang was, het lidmate vir kerkbyeenkomste in die plaaslike skoolsaal byeengekom. Twee jaar later het die vrouelidmate ’n orrel aangekoop wat tot die einde in gebruik was.

Die gemeente het ’n besonder groot silwer doopvont gehad. Die Nagmaaltafel het permanent voor die preekstoel gestaan met agt stoele. Teen die einde was die gemeente so klein dat al die kerkgangers op een slag daarby kon aansit. Fauresmith het dan ook in 2010 ontbind.

Voor die ontbinding van die gemeente het die Gereformeerde kerk Kimberley, waar ds. Hannes Noëth toe predikant was, met GK Kimberley se 75-jarige fees 'n versoek gerig aan Fauresmith se lidmate om hul historiese klok na Kimberley te verskuif. Die lidmate het ingewillig, en sedertdien hang die klok in Kimberley se kerktoring. Koffiefontein het Fauresmith se lidmate as 'n wyk van hulle ingeneem, maar nadat br. Japie Vermeulen, die laaste lidmaat, oorlede is, het Koffiefontein die kerk verkoop en die wyk ontbind.

Predikante

wysig
  1. Vorster, Casper Jan Hendrik, 1880 – 1882
  2. Postma, Dirk (D-Sn), 1884 – 1888, 1891 – 1894 (in kombinasie met Petrusburg)
  3. Kruger, Herculaas Frederik Venter, 1935 – 1937 (in kombinasie)
  4. Van Wyk, Rudolf Stefanus Jacobus, 1938 – 1942 (in kombinasie)
  5. De Bruin, Johannes Lodewicus, 1971–1977 (in kombinasie met Koffiefontein en Philippolis)
  6. Cilliers, Sarel Arnoldus, 1978 – 1982 (in kombinasie met Koffiefontein)
  7. Badenhorst, Lourens Jurie, 1982 – 1985 (in kombinasie met Koffiefontein en Jacobsdal)
  8. Hibbert, Simon, 1985 – 1990 (in kombinasie met Koffiefontein en Jacobsdal)
  9. Briel, Hendrik Johannes, 1991 – 1995 (in kombinasie met Koffiefontein en Jacobsdal)
  10. Kruger, Gert Johannes, 1995 – 1999 (in kombinasie met Koffiefontein en Jacobsdal)

Bronne

wysig

Sien ook

wysig