Ds. Willem Frederik Venter (distrik Burgersdorp, Kaapkolonie, 23 Maart 190018 November 1985) was tussen 1930 en 1966 ’n predikant in drie gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, waarvan 16 en ’n half jaar in Krugersdorp.

Willem Venter
Dominee Willem Venter
Willem Venter

Naam Willem Frederik Venter
Geboorte 23 Maart 1900
Distrik Burgersdorp
Sterfte 18 November 1985 (op 85)
Pretoria
Kerkverband Gereformeerde Kerk
Gemeente(s) Krugersdorp/Die Moot (1930–1938)
Krugersdorp (1938–1946)
Louis Trichardt (1946–1949)
Pretoria-Noord (1949–1966)
Jare aktief 1930–1966
Kweekskool Potchefstroom
Willem Venter was in 1926 lid van die eerste span van die PU vir CHO wat 'n enkele punt kon aanteken op 'n Dalrymple-byeenkoms. Staande: S.J. van der Walt, Sampie de Kock, J.J. van der Walt en J. Meyer. Sittende: D.G. Steenkamp, J. Vorster, J.F. du Plooy en Willem Venter.
Die Bloemfonteinse Normaalkollege, 1907.
Ds. Venter.
1930: Die Algemene Sinode van die GKSA in sitting op Burgersdorp. Eerste ry: S. van der Walt, Jacs van Rooy. Tweede ry: Dr. E. Venter, J.C. van der Walt, H.J. Venter, J.G.H. van der Walt, G.H.J. Kruger, W.J. Postma, W.J. Snyman, Dirk Postma, D.N. Kotzé, J.H. Boneschans, A. Duvenage. Derde ry: H.P.J. Pasch, N.H. van der Walt, W.J. de Klerk, T. Hamersma, J.A. van Rooy, J.V. Coetzee, D.P. du Plessis, H.S. van Jaarsveld en D.G. Venter. Vierde ry: H. du Plessis, A.S.E. Yssel, J.P. Jooste, A. Postma, I.D. Krüger, W.F. Venter, T.T. Spoelstra, F.P.J. Snyman, dr. P.J.S. de Klerk, prof. J.A. du Plessis, H.J.R. du Plessis, Derk Rumpff.
1933: Die Algemene Sinode van die GKSA in sitting Pretoria, afgeneem op die trap van die Uniegebou. Eerste ry: A. Postma, P.G.W. Snyman, Derk Rumpff, J.G.H. van der Walt, I.D. Krüger, prof. J.C. Coetzee, T.T. Spoelstra, A.S.E. Yssel, D.N. Kotzé, W.J. Postma, J.P. van den Berg, I.J. van der Walt. Tweede ry: H.F.V. Kruger, J.H. Boneschans, J.M. de Wet. Tweede ry: W.J. de Klerk, P.J.S. de Klerk, B.J. de Klerk, B. de Klerk, S.J. van der Walt, L.S. van der Walt, J. Schutte, N.H. van der Walt, E.I.J. Venter, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.G Venter, J.V. Coetzee. Vierde ry: J. van Rooy, A. Aucamp, H.P.J. Pasch. Vyfde ry: J.A. van Rooy, J.H. Kruger, G.H.J. Kruger, W.F. Venter, I.J. Lessing, J.B. du Plessis, S.P. van der Walt, J.P. Jooste, J.L. de Bruin, S. du Toit, D.P. du Plessis, F.P.J. Snyman.
Die Nasionale Sinode van die GKSA van 1939 voor die Vrouemonument in Bloemfontein. Eerste ry: H.S. van Jaarsveld, F.N. Lion Cachet, W.J. Postma, B. de Klerk, H.J. Venter, J. van Rooy, P.W. van der Walt, P.G.W. Snyman. Tweede ry: N.H. van der Walt, J.G.H. van der Walt, D. Postma, dr. J.D. Du Toit, J.A. van Rooy, dr. C.J.H de Wet, dr. S.O. Los, dr. J.P. Jooste, J.V. Coetzee, I.D Krüger, J.C. van der Walt. Derde ry: J.P. van der Berg, G.H.J. Kruger, A.L Aucamp, M. Postma, J.M. de Wet, I.J. Lessing. Vierde ry: Jacs van Rooy, J.L. de Bruin, J.A. Schutte, A. Postma, E.L.J. Venter, D.G. Venter, J.L. Vorster, T.T. Spoelstra, Derk Rumpff, H. du Plessis. Vyfde ry: dr. B.J. de Klerk, P.J. de Klerk, J.J. Venter, J.H. Boneschans, L.S. van der Walt, S. du Toit, J.F. du Plooy, A.S.E. Yssel. Sesde ry: H.F.V. Kruger, P.J.S. de Klerk, D.N. Kotze, W.J. Snyman, W.F. Venter, S.P. van der Walt, J.W.J. van Ryssen, N.J. Snyman, B.R. Krüger, D.J. van der Walt.

Tydens Willem Venter se geboorte in die Noordoos-Kaap was dit die donker tyd waarin sogenaamde Kaapse Rebelle tot die dood veroordeel is vir sulke nietighede soos perdespore op hul werf. Kort ná die Driejarige Oorlog het W.F. Venter sr. met sy gesin verhuis na Venterstad, en hier het Willem sy hele skoolonderrig aan dieselfde skool ontvang. Aanvanklik het hy gemeen sy roeping is onderwyser. Hy het dan ook as sodanig gekwalifiseer aan die Bloemfonteinse Normaalkollege. Nadat hy ongeveer 18 maande onderwys gegee het, het die begeerte sterk by hom opgekom om predikant te word.

Einde 1921 het hy dan ook die onderwys vaarwel toegeroep en van die volgende jaar af aan die PUK vir CHO studeer. Ná ’n tweejarige onderbreking van sy studie (in watter tyd hy weer onderwys gegee en terselfdertyd verder studeer het) begin hy in 1926 met die teologiese kursus, en aan die end van 1929 lê hy die kandidaatseksamen af en word kort daarna beroep na Krugersdorp, waar hy in Februarie 1930 bevestig is. Gedurende sy eerste periode as onderwyser, naamlik in die distrik Bethulie in die Suid-Vrystaat, het hy ingewoon by J.J. Venter van Broekpoort, met wie se enigste dogter hy aan die end van 1929 getroud is.

In Krugersdorp, die gemeente van hul eerste liefde, arbei die Venters 16,5 jaar. Hulle het nie alleen die gemeente gesien groei nie maar ook hul eie huisgesin: vier seuns en een dogter. In Augustus 1946 verhuis die gesin na Louis Trichardt waar ds. Venter die kombinasie Louis Trichardt-Magalakwin bearbei, en ook al die tyd van sy bediening alhier as konsulent van Laeveld opgetree. Ná byna drie jaar in die noorde volg ds. Venter ’n beroep op na Pretoria-Noord, waar ds. en mev. Venter die daaropvolgende sowat 17 jaar sou bly tot hy sy emeritaat in 1966 aanvaar het. Daarna is hy nog ’n aftrede van amper 19 jaar gegun.

Ds. Venter was sedert 1950 lid van die kuratorium van die Teologiese Skool van omstreeks 1956 voorsitter.

Bronne wysig

  • (af) Venter, H.J. 1959. Eeufeesgedenkalbum van die Gereformeerde kerke in die Klassis Waterberg 1859–1959. Potgietersrus: Deputaatskap vir die Gedenkalbum.