Ds. Jan Frederick du Plooy (14 Junie 190728 November 1992) was tussen 1933 en 1974 predikant in vier gemeentes van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, waarvan een in die destydse Kaapland en die res al drie in die destydse Transvaal. Hy het sy emeritaat in 1974 aanvaar en is ná ’n rustyd van 18 jaar in 1992 oorlede.

Ds. J.F. du Plooy
Naam Jan Frederick du Plooy
Geboorte 14 Junie 1907
Sterfte 28 November 1992 (op 85)
Kerkverband Gereformeerd
Gemeente(s) Oos-Londen 1933–1936, Johannesburg-Oos 1937–1943, Florida 1943–1958, Stilfontein 1958–1974
Jare aktief 1933–1974
Kweekskool Potchefstroom
Ds. J.F. du Plooy en sy eggenote, Johanna.
Studente Teologiese Vereniging, Teologiese Skool Potchefstroom, 1926. Eerste ry: H.J. Vermeulen, F. Coetzee, P.W. van der Walt, Kuifie van der Walt, S.P. van der Walt, J.H. van Zyl. Tweede ry: J.P. van der Walt, B.J. de Klerk, H.C.J. Flemming, W.J. Postma, L.S. van der Walt, I.J. van der Walt, P.G.W. Snyman. Derde ry: J.J.H. Booysen, W.J. van der Merwe, J.L. van der Merwe, C.E.G. Malan, M. Postma, P.J. de Klerk, S.J. van der Walt, H.F.V. Kruger, J.L. de Bruin, A.L. Aucamp. Vierde ry: Hugo du Plessis, P.J. Liebenberg, Fanus du Toit, B.B.B. Olivier, J.F. du Plooy, J.M. de Wet, J.B. du Plessis, S.C. Venter, A. Postma.
Ds. J.F. du Plooy, Florida se eerste predikant, was in 1926 lid van die eerste span van die PU vir CHO wat 'n enkele punt kon aanteken op 'n Dalrymple-byeenkoms. Hy sit derde van links voor en het dié punt aangeteken deur derde te kom in die 120 tree-hekkies. Staande: S.J. van der Walt, Sampie de Kock, J.J. van der Walt en J. Meyer. Sittende: D.G. Steenkamp, J. Vorster, J.F. du Plooy en W.F. Venter.
Ds. J.F. du Plooy lê die hoeksteen van die Gereformeerde kerk Florida op 18 Oktober 1947. Die argitek was prof. Adriaan Meiring van die Universiteit van Pretoria.
Ds. J.F. du Plooy tydens die ingebruikneming van die nuwe Gereformeerde kerk Florida, met Totius, wat tydens die geleentheid opgetree het, op die agtergrond.
Ds. J.F. du Plooy aan die woord tydens die ingebruikneming van die kerk op 4 Desember 1948.

Jan Frederick du Plooy was in 1926, terwyl hy teologie op Potchefstroom studeer het, die eerste atleet in ’n span van die PUK wat ’n enkele punt kon aanteken op ’n Dalrymple-atletiekbyeenkoms en wel deur derde te kom in die 120 tree-hekkies.

As jong, ongetroude predikant was hy van 1933 tot '36 die eerste leraar van die Gereformeerde kerk Oos-Londen. Op 6 Januarie 1937 is hy in die Gereformeerde kerk Kuruman met Johanna le Roux getroud.

Die Raadsmedalje vir die mees verdienstelike vrouestudent is in 1931 sowel as '32 aan haar toegeken en haar naam het boaan die erelys in die Lettie du Plessissaal vir vroue op Potchefstroom gepryk. Hul huwelik, toe ds. Du Plooy predikant van Johannesburg-Oos was, het mej. Le Roux se vier jaar lange onderwysloopbaan kortgeknip.

Die gemeentes waarin hulle agtereenvolgens gewerk het, was Johannesburg-Oos tot 1943, Florida 1943–'58 en Stilfontein 1958–'74. Ds. Du Plooy het in laasgenoemde jaar sy emeritaat aanvaar. Ds. Du Plooy het die hoeksteen van Florida se kerkgebou op 18 Oktober 1947 gelê. Die gebou is in 1948 voltooi en dr. J.D. du Toit (Totius) het by die ingebruikneming opgetree.

Twee seuns, ds. Koos du Plooy (gebore 16 Januarie 1938) en Andries Le Roux du Plooy (gebore 22 Oktober 1944), en een dogter, Johanna Margaretha Smith (gebore 24 Junie 1940), is uit hul huwelik gebore.