Gereformeerde kerk Stilfontein

Die Gereformeerde kerk Stilfontein was die 12de oudste van die 30 gemeentes in die GKSA se Klassis Noordwes, maar het in 2013 ontbind nadat net 39 belydende en vyf dooplidmate oorgebly het. In 2001, toe die gemeente nog deel was van die Klassis Wolmaransstad, was die getalle onderskeidelik 93 en 20. In 1960, kort voor die Gereformeerde kerk Orkney afgestig het, was dit 307 en 295.

Gereformeerde Kerk
Stilfontein
Sluit in  Stilfontein
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Noordwes
Huidige predikant(e)  J.J. Viljoen
(1998–'99, laaste)
Belydende lidmate  62
Dooplidmate  16
Adres Breedestraat 6
Stilfontein
Geskiedenis
Stigtingsdatum  27 Oktober 1957
Afgestig van  Klerksdorp
Eerste predikant  J.F. du Plooy (1958–'74)
Datum ontbind  2013
Die eertydse Gereformeerde kerk Stilfontein, toe dit nog in gebruik was as sodanig.
Ds. J.F. du Plooy en sy eggenote, Johanna. Hy was van 1958 tot sy aftrede in 1974 Stilfontein se eerste leraar.
Dr. M.J. du Plessis, leraar van 1978 tot 1981.
Ds. P.B. de Klerk, leraar van 1988 tot 1998, sy laaste gemeente.
Die kerkraad met ds. Du Plooy se emeritering op 22 September 1974.

Op 27 Oktober 1957 het Stilfontein en Orkney as een gemeente met 230 belydende lidmate van die Gereformeerde kerk Klerksdorp afgestig. Eredienste is elke Sondagoggend op Orkney en in die middag op Stilfontein gehou. Die afstigting het plaasgevind in die NG gemeente Stilfontein se nuwe kerkgebou wat op Saterdag 26 Oktober 1957 in gebruik geneem is. Die eredienste is voorlopig om vieruur namiddae in die NG kerk Stilfontein gehou. As bruidskat het die gemeente twee erwe en kontant ontvang (totale waarde R4 074).

Op 22 Februarie 1958 is ds. J.F. du Plooy as eerste predikant bevestig. Eers is 'n pastorie en 'n kerksaal op Orkney gebou. Daar is bevind dat die erwe wat as bruidskat gegee is, nie vir 'n kerkgebou geskik was nie, want dit was te na aan Die Pannetjie geleë. Ds. Du Plooy en die boukommissie het 'n geskikte terrein gesoek en twee erwe skuins oorkant die destydse poskantoor is bekom. Intussen is eredienste verskuif na die nuwe skoolsaal van Laerskool Driefonteine en later na die hoërskoolsaal.

Op 3 Desember 1961 het die Gereformeerde kerk Orkney afgestig, maar in kombinasie met Stilfontein gebly. Gedurende Februarie 1962 is besluit om kerk te bou en die argitek B. De W. Hartman, wat vir minstens vier ander Gereformeerde kerkgeboue verantwoordelik was, is opdrag gegee om die planne gereed te kry. Op 13 Mei 1963 het die bouwerk begin en op 31 Augustus 1963 het ds. Du Plooy die hoeksteen gelê. Dis gegraveer met die embleem van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en die woorde uit Deut. 33:27a: "Die ewige God is 'n woning, en onder ewige arms." Die koste van die kerkgebou was R45 229. Die orrel, 'n geskenk van die vrouelidmate, is deur SA Orrelbouers vir R3 800 geïnstalleer. Die preekstoel is ontwerp en gebou deur Fisker-meubelfabriek van Uitenhage. Die kerkgebou is op 8 Februarie 1964 in gebruik geneem.

Weens die afskaling en sluiting van myne het baie lidmate Stilfontein verlaat. Min jong mense het oorgebly, maar gelukkig het heelparty pensioentrekkers agtergebly. Namate lidmate ouer geword het, het ook die kerkgebou verouder en moes dit herstel word, want dit het gevaarlik geword om eredienste daarin te hou. Die nagenoeg 100 lidmate het begin om geld bymekaar te maak. Dit was so geseënd dat die kerkgebou gedurende Augustus 2003 teen 'n koste van R171 500 herstel is. Die helfte van die koste is by voltooiing en die res, rentevry oor 12 maande, betaal. Op 9 Maart 2005 om twaalfuur die middag het 'n aardbewing Stilfontein getref en was daar weer skade aan die kerk. Dit kon herstel word met ’n uitbetaling deur die versekering sodat die gemeente die gemeente die woorde op die hoeksteen eerstehands kon ervaar.

Van toe af het die lidmaattal egter met meer as die helfte afgeneem tot die gemeente in 2013 ontbind het, dieselfde jaar waarin Glencoe, Bloemfontein en Tweespruit ophou bestaan het. Die Hervormde gemeente Stilfontein, gestig op 16 Maart 1958, het ook intussen ontbind, maar die Hervormde gemeente Stilfontein-Wes, gestig op 4 Januarie 1981, bestaan nog asook die NG gemeentes Stilfontein en Stilfontein-Sentraal, met onderskeidelik 232 en 1 342 belydende lidmate in 2015, vergeleke met onderskeidelik 647 en 1 728 in 1985.

Predikante

wysig
  1. Du Plooy, Jan Frederick, 1958 – 1974 (aanvaar sy emeritaat)
  2. Gerber, dr. Jacobus Marthinus, 1961 – 1967 (gemeente Stilfontein-Sentraal)
  3. Combrink, Jan Jacob, 1974 – 1977
  4. Du Plessis, dr. Marthinus Johannes, 1978 – 1981
  5. Viljoen, dr. Ernst Moller, 1981 – 1985
  6. Wever, Tjitte, 1985 – 1987
  7. De Klerk, Pieter Bouman, 1988 – 1998 (aanvaar sy emeritaat)
  8. Viljoen, Johannes Joost, 1998 – 2000 (in kombinasie met Orkney; waarna tot 2001 net Orkney)

Bronne

wysig