Gereformeerde kerk Orkney

Die Gereformeerde kerk Orkney is die 13de oudste van die 30 gemeentes in die GKSA se Klassis Noordwes. Einde 2015 was hier 67 belydende en 15 dooplidmate vir ’n sieletal van 82, vergeleke met 136 en 53 in 2001, toe die gemeente nog deel was van die Klassis Wolmaransstad. Dis ’n afname van sowat 57 persent.

Gereformeerde Kerk
Orkney
Sluit in  Orkney
Vaalreefs-woongebied
Denominasie  Gereformeerde Kerk
Klassis  Noordwes
Huidige predikant(e)  Vakant
Belydende lidmate  65
Dooplidmate  9
Adres H.v. Milton- en
Sylversterlaan
Orkney
Geskiedenis
Stigtingsdatum  1961
Afgestig van  Stilfontein
Eerste predikant  J.F. du Plooy (1961–'63)
Die Gereformeerde kerk Orkney.
Ds. D.F. du Plooy het die kerk se hoeksteen op 3 Oktober 1959 onthul.
Ds. J.F. du Plooy en sy eggenote. As Stilfontein se leraar het hy die hoeksteen van die kerk op Orkney onthul.

ln 1961 het enkele wyke van die Gereformeerde kerk Stilfontein (gestig in 1957 en ontbind in 2013) afgestig as die Gereformeerde kerk Orkney. Die kerkgebou van die Gereformeerde kerk Orkney is egter opgerig nog voor die gemeente se stigting en geleë op die hoek van Milton- en Sylvesterlaan. Die kerkgebou is in 1959 gebou, hoofsaaklik deur lidmate self. Die steenwerk is deur twee Nederlanders gedoen, maar vir die dakkappe en sinkplaatwerk kon geen kontrakteur opgespoor word nie omdat dit so steil was. Ds. J.F du Plooy, Stilfontein se leraar van 1958 tot 1974, en ’n lidmaat, Hansie Venter, het hierdie moeilike taak aangepak met baie hulp van ds. Du Plooy se twee seuns, Koos (ook ’n Gereformeerde predikant) en Dries (professor aan die Teologiese Skool Potchefstroom van 1986 tot 2009), met Johan Venter as agtjarige handlanger.

Ds. Du Plooy het die kerk se hoeksteen op 3 Oktober 1959 onthul. Die Skrifgedeelte op die hoeksteen is 'n aanhaling uit Deut. 32:4: "Die Rots – volkome is sy werk."

ln 1961 is die gemeente formeel gestig, maar moes destyds hard werk om die gebou te betaal. Veral die vrouelidmate het met die bak van koeksisters gehelp om geld in te samel. Sowat 10 jaar later (1969) is die kerkgebou vergroot en is 'n konsistorie aangebou. Hierdie vertrek kan met twee voudeure in drie katkisasielokale omskep word. Die kerkgebou is ook van 'n kombuis voorsien.

Gedurende 2002 is die kombuis met nuwe kombuiskaste toegerus. Die preekstoel is deur nog twee lidmate, Jannie Venter en Gert Kruger, gemaak. Die houtsneewerk agter die preekstoel teen die muur is in 1990 deur Kobus en Stienie van Eeden, twee lidmate, gemaak. Hulle het ook die Psalmborde gemaak. Die gebou het dikwels deurgeloop onder inbrake, en daarom het 'n alarmstelsel noodsaaklik geword. Begin 2007 is die hele kerkterrein van 'n veiligheidsheining voorsien sodat daar sedertdien veilige parkering vir lidmate beskikbaar is.

Predikante

wysig
  1. Du Plessis, Dawid Gerhardus Cornelius, 1964 – 1967
  2. Van der Walt, dr. Andries Gustaaf Petrus, 1968 – 1974
  3. Snyman, Ewert Frederik Johannes, 1974 – 1993 (aanvaar sy emeritaat)
  4. Viljoen, Johannes Joost, 1994 – 2001 (in kombinasie met Stilfontein van 1998 – 2000)

Bronne

wysig