Ds. Jan Barend du Plessis (onbekend – 25 Februarie 1934) was predikant in net een gemeente van die Gereformeerde Kerk voor sy vroegtydige dood, net vier jaar nadat hy as leraar bevestig is.

Ds. J.B. du Plessis.

Opleiding

wysig
 
Studente Teologiese Vereniging, Teologiese Skool Potchefstroom, 1926. Eerste ry: H.J. Vermeulen, F. Coetzee, P.W. van der Walt, Kuifie van der Walt, S.P. van der Walt, J.H. van Zyl. Tweede ry: J.P. van der Walt, B.J. de Klerk, H.C.J. Flemming, W.J. Postma, L.S. van der Walt, I.J. van der Walt, P.G.W. Snyman. Derde ry: J.J.H. Booysen, W.J. van der Merwe, J.L. van der Merwe, C.E.G. Malan, M. Postma, P.J. de Klerk, S.J. van der Walt, H.F.V. Kruger, J.L. de Bruin, A.L. Aucamp. Vyfde ry: Hugo du Plessis, P.J. Liebenberg, Fanus du Toit, B.B.B. Olivier, J.F. du Plooy, J.M. de Wet, J.B. du Plessis, S.C. Venter, A. Postma.

Jan Barend du Plessis het as gematrikuleerde van die Hoërskool Hoogenhout op Bethal na die PUK gegaan met die doel om hom as predikant in die Gereformeerde Kerk te bekwaam. Dit was moeilike jare vir die PUK sowel as sy studente met blikgeboue vir lesings en woonhuise vir losieshuise. In 1926 het hy die graad B.A. behaal en daarna gelyktydig klas geloop vir die M.A. (Filosofie) en B.D. Die dryfveer hiervoor was dat dit hom beter sou toerus vir sy predikantsbediening omdat die ongeloof in die filosofie, so het hy gemeen, hoogty gevier en stadig ook die godsdiens filosofies gerekonstrueer het. As predikant sou hy voor al die uitdagings te staan kom.

Du Plessis was ’n vlytige student wat selfs strykdeur elke vakansie hard gewerk het. In Julie 1928 het hy die M.A.-graad behaal en einde 1929 ook die B.D.; daarna het die kandidaatseksamen in 1930 gevolg.

Gemeentebediening

wysig
 
1933: Die Algemene Sinode van die GKSA in sitting Pretoria, afgeneem op die trap van die Uniegebou. Eerste ry: A. Postma, P.G.W. Snyman, Derk Rumpff, J.G.H. van der Walt, I.D. Krüger, prof. J.C. Coetzee, T.T. Spoelstra, A.S.E. Yssel, D.N. Kotzé, W.J. Postma, J.P. van den Berg, I.J. van der Walt. Tweede ry: H.F.V. Kruger, J.H. Boneschans, J.M. de Wet. Tweede ry: W.J. de Klerk, P.J.S. de Klerk, B.J. de Klerk, B. de Klerk, S.J. van der Walt, L.S. van der Walt, J. Schutte, N.H. van der Walt, E.I.J. Venter, H.S. van Jaarsveld, H.J. Venter, D.G Venter, J.V. Coetzee. Vierde ry: J. van Rooy, A. Aucamp, H.P.J. Pasch. Vyfde ry: J.A. van Rooy, J.H. Kruger, G.H.J. Kruger, W.F. Venter, I.J. Lessing, J.B. du Plessis, S.P. van der Walt, J.P. Jooste, J.L. de Bruin, S. du Toit, D.P. du Plessis, F.P.J. Snyman.

In Maart 1931 is prop. Du Plessis bevestig as predikant van die gemeente Piet Retief in kombinasie met Paulpietersburg en Goedgegun. (In 1932 is Stegi, in eSwatini, gestig en by die kombinasie gevoeg.) Sy arbeidsveld was groot, want in Transvaal, Natal en eSwatini moes hy oor ’n lengte van 250 km en ’n breedte van 150 km na die geestelike belange van amper 800 siele omsien. Boonop het hy op die Transvaalse Partikuliere Sinode van 1934 geldelike steun gevra om lidmate te gaan besoek wat in Zululand ingetrek het onder die Pongolakom-skema. Al het sy werk al sy kragte vereis, het hy hom in dié tyd aan die Universiteit van Suid-Afrika vir die graad D.Phil. laat registreer met prof. H.G. Stoker as promotor.

Gesinslewe en afsterwe

wysig

In Desember 1932 het ds. Du Plessis in die huwelik getree met mej. A. du Plessis, ’n oudstudent van die PUK, wat in die paar jaar van sy werk op Piet Retief vir hom ’n ware steun was.

Hy is oorlede op Sondagmôre 25 Februarie 1934 en die volgende dag onder blyke van groot belangstelling begrawe. Sy weduwee is agtergelaat met ’n seuntjie van 18 maande.

Bronne

wysig

(af) Van der Walt, ds. N.H. (hoofred.). 1934. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1935. Een-en-sestigste jaargang. Potchefstroom: Adm. Buro.